For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Saksbehandlerutdanningen ble innpass til min nåværende stilling i NAV

Saksbehandlerutdanningen ble innpass til min nåværende stilling i NAV

Jeg heter Deimante, og jeg er opprinnelig fra Litauen, men har bodd i Norge de siste 8 årene. Her bor jeg med min ektemann og to barn - ei jente på 4 år og en gutt på 1,5 år. Jeg har tatt Saksbehandlerutdanningen hos NKI Nettstudier og jobber nå hos NAV.

Jeg har en bachelorgrad i statsvitenskap fra Vilnius Universitet, men har mesteparten av tiden min i Norge - helt frem til foreldrepermisjonen, jobbet innenfor servicebransjen. I perioden da jeg var hjemmeværende med barna, bestemte jeg meg for at jeg ville bruke kompetansen min bedre her i Norge.

Etter at jeg bestemte meg for å finne en jobb som var relevant for min bachelorgrad, begynte jeg å søke på stillinger som saksbehandler. Til tross for at utdanningen min er godkjent i Norge, følte jeg selv at jeg manglet kunnskap både om norsk offentlig forvaltning og saksbehandling. For å øke mulighetene, kunnskapen og kompetansen min, bestemte jeg meg derfor for å ta Saksbehandler på NKI Nettstudier. At det var en yrkesrettet fagskoleutdanning som tok for seg de mest avgjørende fagene innen feltet, gjorde utdanningen svært relevant for meg.

Nettstudier gjorde det mulig å kombinere studiene med familieliv

For meg var det viktig å kunne kombinere utdanningen med småbarnsliv, noe man absolutt kan på NKI Nettstudier. Nettstudiene gir høy fleksibilitet og er veldig praktisk i et ellers hektisk liv. For å kunne studere, måtte jeg ha relevant utdanning fra før, og B1 norsk nivå. Jeg oppfylte disse kravene, fikk moralsk støtte av min ektemann og begynte på studiet da mitt yngste barn var i underkant av 2 måneder.

Alle emnene i utdanningen var meget lærerike

I faget Forvaltning og saksgang, fikk jeg i hovedsak kunnskap om norsk offentlig forvaltning og rollen som saksbehandler. Her inngikk etiske problemstillinger, moral, kommunikasjon og andre prinsipper som er viktige og relevante i arbeidet som saksbehandler.

Arkiv og prosess, tok for seg selve saksbehandlingen; hvordan effektiv saksbehandling foregår, samt hvordan denne prosessen ser ut med hjelp av grundig teori og praktiske oppgaver. Videre inneholdt studiet juridiske emner som gjennomgikk viktig informasjon om det norske rettssystemet, bruk av juridisk metode, de mest relevante momentene i forvaltningsloven, samt grunnleggende prinsipper og avgjørende faktorer knyttet til saksbehandlerrollen.

Det avsluttende faget var et gruppeprosjekt. Dette var både lærerikt og dagsrelevant. Her undersøkte gruppen vår hvordan saksbehandling i NAV foregår, og hvilke utfordringer koronapandemien har medført. Kunnskapen jeg fikk gjennom prosjektarbeidet, kom til stor nytte i jobbintervjuet jeg i senere tid hadde med NAV.

Jeg fikk økt selvtillit i forbindelse med jobbsøk

Denne utdanningen ga meg bred kunnskap om saksbehandling i praksis, noe som økte selvtilliten min i forbindelse med jobbsøk, og gjorde meg mer målrettet og motivert. Jeg kunne argumentere bedre under intervjuene, og fikk i større grad presentert kunnskapen jeg har om faget og arbeidsområdet.

Jeg fikk jobb som saksbehandler hos NAV

Saksbehandlingsutdanningen ble mitt innpass til min nåværende stilling som saksbehandler i NAV – en stilling jeg trives svært godt i. Studiet ga meg dessuten et meget godt kunnskapsgrunnlag som jeg har stor nytte av i arbeidshverdagen min.

Jeg vil anbefale NKI Nettstudier varmt til dem som søker å øke kompetansen sin. Det at studiene foregår via nettstudier, gjør det mulig å kombinere studiene med andre ting. Det faktum at jeg kunne bygge på tidligere utdanning fra utlandet, i tillegg til å gjøre meg attraktiv på arbeidsmarkedet, gjorde at dette studiet var perfekt for meg!