For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Hvordan er det å være nettstudent hos NKI?

Hvordan er det å være nettstudent hos NKI?

Å være nettstudent blir stadig mer populært. En av hovedårsakene er friheten i å kunne kombinere nettstudier med nær sagt hvilken som helst livssituasjon.

Gjennom et nettstudium bidrar vi til å bygge kompetansen din, på lik linje med alle andre utdanningsinstitusjoner. Forskjellen med nettstudier hos NKI er at det er studiet som tilpasser seg deg – ikke omvendt. 

Du er ikke alene som nettstudent 

Det er en utbredt misforståelse at livet som nettstudent er en ensom tilværelse. Slik er det rett og slett ikke. Alle studier hos NKI er knyttet til et digitalt klasserom. Det digitale klasserommet er en møteplass der du kan stille spørsmål, gi svar, hjelpe andre og diskutere med medstudenter. Her finnes det mange måter å samarbeide på, og å danne seg et faglig og sosialt nettverk i nettskolen.

Slik fungerer nettskolen hos oss 

Som student studerer du i nettskolen vår. Her finner du en komplett oversikt over studiene dine, med studieveiledning for hvert enkelt emne. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innenfor de ulike emnene, og hva som er viktig for deg å lese på før neste innsendingsoppgave. Studieveiledningen er altså ment å erstatte det en lærer ville fortalt deg i klasserommet.  

Full fleksibilitet som nettstudent

Et nettstudium er altså et studium som tilpasser seg deg – ikke omvendt. Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Personlig veiledning  

Som student hos NKI får du din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden. Du kan spørre om alt du lurer på ift. studiet ditt, og få hjelp og veiledning underveis. I nettskolen blir du fulgt opp av læreren din, som gir deg tilbakemeldinger på innsendingsoppgaver. Slik får du faglig veiledning og råd gjennom hele læringsprosessen fram mot eksamen.  

Digitale hjelpeverktøy 

Du får også tilgang til flere nyttige verktøy du kan bruke både i og utenfor nettskolen. I selve nettskolen har du mulighet til å sende melding direkte til lærer og studieveileder. I nettklasserommet kan du diskutere, spørre eller avtale samarbeid med medstudenter. Vi bruker flere ulike plattformer for å gi deg det beste læringsutbyttet, og nettkursene inneholder derfor både quizer, videoer, øvingsoppgaver, illustrasjoner og lenker til tilleggsressurser. Alt på ett sted, altså. 

Kurs i studieteknikk og eksamensmestring 

I nettskolen finner du også et kurs med gode studietips. Her får du blant annet råd om planlegging, studieteknikker, viktige begreper, oppgaveskriving og akademisk skrivemåte.  

Eksamensstress er et viktig tema, og ikke noe som bare rammer deg. Det er i høyeste grad en vanlig plage. Hos oss får du råd om hvordan du kan forberede deg best mulig til eksamen – og med litt lavere skuldre.  

Gratis studierådgivning 

Å velge utdanning er ett av de vanskeligste valgene vi tar, og det er lett å gå seg vill i alle valgmulighetene. Ofte er en god veiledningssamtale det som skal til for at du ser mulighetene dine litt klarere. Våre hyggelige og dyktige studierådgivere er her for å hjelpe deg med gratis rådgivning