For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Ernæring og bærekraftig kosthold

Bilde av sunn og fin mat
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Innsendinger:
4 stk
Pris:
kr 6 500,-
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
4 stk
Studietilgang:
3 måneder
Pris:
kr 6 500,-

Kurset er utviklet i samarbeid med næringslivet og en av landets fremste kliniske ernæringsfysiologer, Tine Sundfør (phd). Kurset passer for deg som ønsker en grunnleggende introduksjon til ernæring og kosthold, og vil være nyttig for deg som jobber med blant annet helse, kosthold, skole og barnehage. Les mer om kurset og start allerede i dag!

Hva handler kurset Ernæring og bærekraftig kosthold om? 

I et stadig større landskap av kostholdsinformasjon og meningsutvekslinger fra nyheter, sosiale medier, influensere, aviser, myndigheter og akademikere, er det uoversiktlig å vite hva man egentlig skal forholde seg til. Derfor har vi utviklet et kompetansehevende kurs i ernæring og bærekraftig kosthold som skal gi deg den nødvendige kompetansen og tryggheten til å foreta en selvstendig og objektiv vurdering av kostholdsrelatert info. 

Dette får du

 • Kurset gir deg først og fremst en innføring i kroppens daglige energibehov under hvile og aktivitet, men også grunnleggende ernæringskunnskap om de ulike næringsstoffene. 
 • Videre tar kurset for seg helsedirektoratets kostholdsråd og hvordan disse står seg fra et bærekraftperspektiv.
 • I tillegg vil du lære hva det vil si å følge ulike typer av vegetariske kosthold og hvilke utfordringer dette kan gi i henhold til kostholdsrådene.
 • Ettersom ernæring også er en vitenskap og et mye omtalt forskningsfelt, vil du også få en kort innføring i ernæringsforskning og de ulike problemstillingene som melder seg når det forskes på effekten av ernæring og helse. 

Kurset er utviklet i samarbeid med næringslivet og en av landets fremste kliniske ernæringsfysiologer, ph.d. forsker, forfatter og formidler Tine Sundfør (phd). Du kan derfor være trygg på at dette kurset er relevant og faglig oppdatert. 

Jobbmuligheter etter fullført nettkurs om ernæring og kosthold 

Kurset i Ernæring og bærekraftig kosthold har ingen anbefalte forkunnskaper og er egnet for alle som ønsker å studere ernæring og kosthold.

Innholdet er primært vektet for deg som studerer ernæring for første gang, men kurset passer også for deg med grunnleggende ernæringskunnskaper.

Du kan være både yrkesaktiv eller privatperson som ønsker en grunnleggende introduksjon til ernæring og kosthold. Yrkesgrupper som sykepleiere, helsesykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, lærere, kokker, journalister, personlig trenere (PT) og lærere innen helsefag vil ha god nytte av kurset.

Som etterutdanning kan kurset også være relevant for deg som er medisinsk sekretær, helsesekretær, pleieassistent eller barnehagelærer.

Ernæring og bærekraftig kosthold nettstudium

Vår nettskole gir deg fleksibiliteten du trenger for å kunne studere ved siden av jobb, familieliv eller annet. Du kan starte på kurset når du vil, og gjennomføre i eget tempo.

Studiestart hver dag - hele året! 

Kursets innhold er fordelt på én intromodul og 4 moduler med faglig innhold. I kurset er det også tilknyttet en variasjon av læringsaktiviteter, relevante oppgaver, læringsquizer, videoer, podcaster og annet undervisningsmateriell. 

Intromodul: Velkommen til emnet Ernæring og bærekraftig kosthold 

Modul 1: Energibehov, energiforbruk og grunnleggende ernæring 

Modul 2: Kostrådene og bærekraft 

Modul 3: Vegetarisk kosthold 

Modul 4: Ernæringsforskning og kunnskapsoppsummeringer 

Modul 1: Energibehov, energiforbruk og grunnleggende ernæring 
I denne modulen vil du lære om kroppens daglige energibehov og energiforbruk, samt hvordan energiforbruk både kan måles og estimeres i hvile og under trening. Du vil også lære om hvordan en måler energiinnholdet i mat og ulike næringsstoffer. Til slutt får du en grunnleggende innføring i matens ulike makro- og mikronæringsstoffer. 

Modul 2: Kostrådene og bærekraft 
I denne modulen vil du lære om de offisielle kostholdsrådene og om hvordan disse kostrådene vurderes i et bærekraftperspektiv. Du vil også lære mer om de viktigste matvaregruppene og råvarene som inngår i et norsk kosthold og hva som karakteriserer næringsinnholdet i ulike matvaregrupper. 

Modul 3: Vegetarisk kosthold 
I denne modulen vil du lære om de mange fordelene med et vegetarisk kosthold, både i forhold til dyrevelferd, klima, miljø og fordeling av verdens matvareressurser, men også hvilke utfordringer det kan ha med tanke på å dekke behovet for alle essensielle næringsstoffer, vitaminer og mineraler. Et vegansk kosthold kan nemlig i prinsippet bestå av loff, pasta og syltetøy. 

Modul 4: Ernæringsforskning og kunnskapsoppsummeringer 
I denne modulen vil du få en introduksjon til forskningsverden. Her vil du lærer at «forskning» ikke er ensbetydende med kvalitet og at vi ikke ukritisk kan stole blindt på konklusjonene som trekkes. Det finnes nemlig et evidenshierarki med mange ulike studietyper, som alle har sine styrker og svakheter avhengig av kontekst. Hvilke og hvorfor dette er spesielt viktig innenfor kosthold vil du lære om i denne modulen. 

Studietimer:
125

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid og du kan begynne på kurset når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis. 

Kurset har ingen eksamener, men har 4 innleveringsoppgaver som må være bestått. 

Studentene vil gjennom kurset:

 • kunne forklare hva energienhetene kilojoule (kJ) og kilokalori (kcal) betyr, samt relatere dette til energiforbruk i kroppen og energiinnhold i ulike næringsstoffer. 
 • Kunne definere og redegjøre for kroppens energiforbruk i hvile og aktivitet, samt navngi hvilke organer som står for den største delen av kroppens hvilemetabolisme. 
 • få en innføring i oppbygging, funksjon, omsetning, kilder og behov for protein, fett og karbohydrater 
 • få en oversikt over de viktigste vitaminene og mineralene og deres viktigste funksjoner 
 • kunne redegjøre for og kjenner til bakgrunnen for gjeldende nasjonale næringsstoffanbefalinger og kostråd 
 • få kunnskap om de viktigste råvarene som inngår i norsk kosthold og kunne beskrive hva som karakteriserer næringsinnholdet i ulike matvaregrupper 
 • lære mer om hva et bærekraftig kosthold og vurdere de norske kostholdsrådene i et bærekraftsperspektiv 
 • få innblikk i ulike former for vegetarisk kosthold og økt kunnskap om hvordan man bør sette sammen et vegetarisk kosthold for å dekke kroppens behov for næringsstoffer 
 • tilegne seg forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og de vanligste ikke-smittsomme sykdommene 
 • lære seg å skille mellom ulike studier innen ernæringsforskning og kjenne til ulike aspekter som er viktige når vi vurderer ernæringsforskning og utvikler kostråd. 

Ingen formelle opptakskrav. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.