For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Praksiskandidat

Mangler du fagbrev, men har lang arbeidserfaring? I mange yrker er det en høy andel ufaglærte arbeidstakere. Dette gjør at de ofte får lavere lønn, og at de ikke får fast ansettelse. For disse, kan det være en god investering i egen jobbfremtid å bli praksiskandidat.

Hvem kan bli praksiskandidat?

Praksiskandidatordningen er for voksne som har fullført grunnskolen, og har vært lenge i arbeidslivet, men som ikke har gått yrkesfaglig linje på videregående skole. For å bli praksiskandidat, må du ha jobbet minimum 5 år i et yrke. Da kan du komme rett inn på praksiskandidatkurset. Du slipper fellesfagene og skal kun ta yrkesteorien til fagprøven. Da er det bare ett kurs og én eksamen mellom deg og et fagbrev.

Hvorfor ta fagbrev?

Et fagbrev er en attest med lange tradisjoner og det viser at du er en håndverker eller fagarbeider som kan yrket ditt. Fagbrev er en ettertraktet dokumentasjon på at du har en utdanning og kan et fag. Kurset tilsvarer omtrent et halvt år på heltid eller et helt år på deltid. Ordningen gir rett til å melde seg opp til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift, men praksiskandidater må ha bestått en egen eksamen før de melder seg opp til fag- eller svenneprøven. Når du har bestått den teoretiske delen av fagprøven og fått godkjent dine 5 år med yrkeserfaring av Fagopplæringskontoret i fylket der du bor, kan du melde deg opp til den praktiske fagprøven.  

Det er et stort behov for faglært arbeidskraft inne mange yrker i landet vårt. Du tjener også mer som faglært enn som ufaglært. Om du kommer i gang i dag, kan det kanskje bli deg som stolt står der med et fagbrev i hånden om ikke så lenge.

Ta kontakt med en av våre studierådgivere dersom du er usikker på å du oppfyller kravene. De hjelper deg videre.

Vi utdanner praksiskandidater i disse fagene:

Ambulansefaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Elektrikerfaget
Helsearbeiderfaget
Kontor- og administrasjonsfaget
Salgsfaget
Yrkessjåførfaget
Logistikkfaget
Tømrerfaget

 

*Flere av praksiskandidatløpene er under revidering, og vil komme til salg igjen i starten av 2022