For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kontormedarbeider

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 26 450,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
10

Denne utdanningen gjør deg kvalifisert til å jobbe innen praktisk og moderne kontorarbeid, uavhengig av bransje og sektor.

Du får teoretisk og praktisk kunnskap om service- og kundebehandling, arkivering, regnskap, fakturering og rutiner knyttet til møtevirksomhet. Kurs i bruk av PC-verktøy inngår som viktige elementer, og utdanningen er tilpasset dagens krav til en effektiv og kunnskapsrik kontormedarbeider.

 

Dette emnet omhandler samspillet i organisasjoner. Endringer i dagens samfunnsutvikling er uunngåelig pga teknologisk og organisatorisk utvikling. Derfor er det viktig å forstå hvordan organisasjoner tilpasser seg endrede forhold.

Innhold:

 • Beskrivelser av organisasjonsteoretiske problemstillinger og modeller
 • Faser i utviklingsprosesser
 • Krefter som påvirker endringsprosesser
 • Ledelsesroller
 • Organisasjonsanalyser
 • Konflikthåndtering
 • Læringsprosesser

Studietimer:
100
Innsendinger:
2

Emnet gjennomgår viktige fagområder innen kontorledelse. Kommunikasjon, saksbehandling og personaladministrasjon er alle nøkkelområder som blir behandlet i kurset.

Innhold:

 

 • Behov for kommunikasjon i arbeidslivet
 • Grunnleggende forutsetninger for å lykkes med kommunikasjon
 • Hvordan du unngår å bli misforstått
 • Faktorer som gir et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Helse, miljø og sikkerhetstiltak som kan gjennomføres på arbeidsplassen
 • Praktiske rekrutterings- og ansettelsesrutiner
 • Rettigheter og plikter i ansettelsesforhold, inkludert aktuelle lover, forskrifter og avtaler
 • Grunnleggende saksbehandling
 • Arkivverdighet

Studietimer:
100
Innsendinger:
3

Service og kundebehandling gir en innføring i servicebegrepet og hva god service innebærer ut mot en ekstern kunde, og internt mellom kolleger.

Kurset vektlegger at du i praktisk arbeid skal kunne utøve servicekvalitet, forstå hva servicekultur og kundetilfredshet innebærer og hvordan god service kan forebygge kundemisnøye. Videre vektlegges utøvelse av kundeorientert klagebehandling.

Kurset gir en grunnleggende innføring i:

 • Service
 • Hva kjennetegner god service
 • Relasjonsbygging
 • Kundebehandling
 • Servicekultur som en del av bedriftskulturen
 • Kundetilfredshet og lojalitet
 • Medarbeidertilfredshet og kundeservice
 • Kundeorientert klagebehandling

Studietimer:
80
Innsendinger:
2

Regnskap for kontormedarbeidere gir en innføring i begreper og sammenhenger i regnskapsteori og en grunnleggende forståelse for regnskap. Microsoft Excel som verktøy benyttes i praktisk regnskapsarbeid i kurset.

Kurset gir en grunnleggende innføring i:

 • regnskapsteori
 • regnskapsforståelse
 • resultat og balanse
 • praktiske regnskapsrutiner
 • praktisk bruk av excel i regnskapsarbeidet

Studietimer:
80
Innsendinger:
2

I kurset Bruk av PC-verktøy gis en innføring i bruken av de vanligste PC-verktøy som benyttes i arbeidslivet, og aktiv anvendelse av disse verktøyene i det daglige arbeidet. Kurset tar utgangspunkt i Microsoft Office for Windows PC-er, men inneholder også leksjoner for deg som bruker Mac.

Kurset gir en grunnleggende innføring i:

 • Windows
 • Internett og e-post
 • Excel
 • Word
 • PowerPoint
 • Interaktiv bruk av de forskjellige programmene

Studietimer:
40
Innsendinger:
1

Kontormedarbeider gir deg kunnskap om grunnleggende databehandling, bruk av Internett og IT-verktøyene Microsoft Word, Excel og Powerpoint. Regnskap, fakturering og enkel bokføring lærer du ved hjelp av et enkelt regnskapsoppsett i Excel.

Gjennom utdanningen lærer du hvordan du opptrer smidigere, tryggere og mer effektivt på arbeidsplassen. Du blir bevisst på å utvikle dine individuelle ferdigheter, samtidig som du skal fungere i et godt samarbeid med dine kolleger. Du får kunnskap om endringsprosesser i arbeidslivet og lærer hvordan du og dine kolleger kan bidra til at slike prosesser fører til læring og utvikling på arbeidsplassen.

 

Utdanningen gir deg mulighet til å jobbe i alle typer bedrifter, uavhengig av bransje og sektor. Du får kompetanse til å ivareta moderne, kontorfaglige oppgaver i forbindelse med service- og kundebehandling, arkivering, møtevirksomhet, logistikk, innkjøp, salg, regnskap og bokføring.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ny pensumbok, Personaladministrasjon 13.utgave, er forventet i salg 4 august 2020 – vi anbefaler deg derfor å vente med innkjøp av bok til den nye utgaven foreligger.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.

 • 1 eksamen á kr 1 950,-

4 timers hjemmeeksamen.

All informasjon om eksamen.