For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Kontormedarbeider

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 31 000,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
10

Denne utdanningen gjør deg kvalifisert til å jobbe innen praktisk og moderne kontorarbeid, uavhengig av bransje og sektor.

I Utdanningen kontormedarbeider får du teoretisk og praktisk kunnskap om service- og kundebehandling, arkivering, regnskap, fakturering og rutiner knyttet til møtevirksomhet. Kurs i bruk av PC-verktøy inngår som viktige elementer, og utdanningen er tilpasset dagens krav til en effektiv og kunnskapsrik kontormedarbeider.

 

Gjennom utdanningen lærer du hvordan du opptrer smidigere, tryggere og mer effektivt på arbeidsplassen. Du blir bevisst på å utvikle dine individuelle ferdigheter, samtidig som du skal fungere i et godt samarbeid med dine kolleger. Du får kunnskap om endringsprosesser i arbeidslivet og lærer hvordan du og dine kolleger kan bidra til at slike prosesser fører til læring og utvikling på arbeidsplassen.

 

Dette emnet omhandler samspillet i organisasjoner. Endringer i dagens samfunnsutvikling er uunngåelig pga teknologisk og organisatorisk utvikling. Derfor er det viktig å forstå hvordan organisasjoner tilpasser seg endrede forhold.

Emnet tar for seg følgende: 

 • Beskrivelser av organisasjonsteoretiske problemstillinger og modeller
 • Faser i utviklingsprosesser
 • Krefter som påvirker endringsprosesser
 • Ledelsesroller
 • Organisasjonsanalyser
 • Konflikthåndtering
 • Læringsprosesser
Studietimer:
100
Innsendinger:
2

Emnet gjennomgår viktige fagområder innen kontorledelse. Kommunikasjon, saksbehandling og personaladministrasjon er alle nøkkelområder som blir behandlet i kurset.

Emnet tar for seg følgende: 

 • Behov for kommunikasjon i arbeidslivet
 • Grunnleggende forutsetninger for å lykkes med kommunikasjon
 • Hvordan du unngår å bli misforstått
 • Faktorer som gir et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Helse, miljø og sikkerhetstiltak som kan gjennomføres på arbeidsplassen
 • Praktiske rekrutterings- og ansettelsesrutiner
 • Rettigheter og plikter i ansettelsesforhold, inkludert aktuelle lover, forskrifter og avtaler
 • Grunnleggende saksbehandling
 • Arkivverdighet
Studietimer:
100
Innsendinger:
3

Regnskap for kontormedarbeidere gir en innføring i begreper og sammenhenger i regnskapsteori og en grunnleggende forståelse for regnskap. Microsoft Excel som verktøy benyttes i praktisk regnskapsarbeid i kurset.

Emnet tar for seg følgende: 

 • regnskapsteori
 • regnskapsforståelse
 • resultat og balanse
 • praktiske regnskapsrutiner
 • praktisk bruk av excel i regnskapsarbeidet
Studietimer:
80
Innsendinger:
2

I kurset Bruk av PC-verktøy gis en innføring i bruken av de vanligste PC-verktøy som benyttes i arbeidslivet, og aktiv anvendelse av disse verktøyene i det daglige arbeidet. Kurset tar utgangspunkt i Microsoft Office for Windows PC-er, men vil også være nyttig for deg som bruker Mac.

Studietimer:
40
Innsendinger:
1

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Det gjennomføres avsluttende eksamen i utdannelsen. 

Det gjennomføres en avsluttende hjemmeeksamen i utdannelsen.

All informasjon om eksamen.

Utdanningen gir deg mulighet til å jobbe i alle typer bedrifter, uavhengig av bransje og sektor. Du får kompetanse til å ivareta moderne, kontorfaglige oppgaver i forbindelse med service- og kundebehandling, arkivering, møtevirksomhet, logistikk, innkjøp, salg, regnskap og bokføring.

Kontormedarbeider gir deg kunnskap om grunnleggende databehandling, bruk av Internett og IT-verktøyene Microsoft Word, Excel og Powerpoint. Regnskap, fakturering og enkel bokføring lærer du ved hjelp av et enkelt regnskapsoppsett i Excel.

Gjennom utdanningen lærer du hvordan du opptrer smidigere, tryggere og mer effektivt på arbeidsplassen. Du blir bevisst på å utvikle dine individuelle ferdigheter, samtidig som du skal fungere i et godt samarbeid med dine kolleger. Du får kunnskap om endringsprosesser i arbeidslivet og lærer hvordan du og dine kolleger kan bidra til at slike prosesser fører til læring og utvikling på arbeidsplassen.

 

Ingen formelle opptakskrav. 

 

Det anbefales minimum B1 i Norskprøven for personer som ikke har norsk som morsmål. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

 • Effektiv saksbehandlingISBN: 9788256271580
 • Forandring som praksisISBN: 9788245035223
 • Personaladministrasjon, 13. utgaveISBN: 9788245034110
 • Grunnleggende regnskapISBN: 9788205510784