For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Økende behov for logistikkmedarbeidere

 Økende behov for logistikkmedarbeidere

Logistikkbransjen melder om et stadig økende behov for fagskoleutdannede logistikkmedarbeidere.

Stort behov i logistikkbransjen

En brukerundersøkelse gjort av DnB i 2020 viste at netthandel trekkes frem som den største enkeltfaktoren til veksten i logistikkbransjen, og over halvparten av brukerne har fått økt lagerbehov nettopp som følge av økt netthandel. I 2021 meldte NHO Logistikk og Transport om den største veksten i logistikkbransjen siden de startet målingene i 2012.

- "Transport- og logistikkbransjen står foran noen formidable oppgaver de kommende årene. CO2 utslippene må reduseres betydelig og vi må sammen møte Parisavtalens forpliktelser, det betyr at vi i vår bransje må agere langt mer offensivt enn det vi gjør i dag på flere områder. Videre vil digitaliseringsbølgen kreve tunge investeringer, samtidig som det vil gi muligheter for betydelige effektiviseringsgevinster og ikke minst bedre tjenester for kundene. Sist, men ikke minst vil jeg løfte frem behovet for å rekruttere og utvikle talenter, det er et behov for å øke bransjens attraktivitet gjennom målrettet arbeid over tid. Omstillingene innen miljø og digitalisering kan være viktige bidragsytere i denne sammenheng. Fokus på kompetanse og mangfold vil bidra til økt lønnsomhet og bedre arbeidsplasser" forteller Knut Eriksmoen, styreleder NHO Logistikk og Transport. (Kilde: NHO Norge, næringslivet og bransjen i glasskula, 25.08.2021) 

Fagskole innen logistikk hos NKI

Logistikkfagskolen hos NKI gir deg som er logistikk- eller lagermedarbeider nødvendig kunnskap og kompetanse. Som en del av fremtidens læringsmetoder får NKIs studenter innen Logistikkfag benytte seg av spillbasert læring.

Jyoti Sharma, Chief Digital Officer i NKI, forteller hvordan NKI sammen med det norske selskapet Attensi har tatt i bruk spill og spillelementer i flere av våre kurs og utdanninger, med stor suksess innen logistikkfaget. Dette har vært en nøye planlagt prosess slik at spillene blir en integrert del av læringsopplegget, og oppleves sømløst for våre studenter.

"Spill gjør læring engasjerende og morsomt. Det er et effektivt pedagogisk verktøy som aktiviserer studentene, istedenfor at de er passive mottakere av informasjon bak hver sin skjerm. Ved å variere læringsopplegget med spill får studentene våre bedre resultater, som i Logistikkfagskolen der studenter i snitt svarer 55% rett når de begynner utdanningen til 97% ved endt utdanning - en forbedring på hele 42% fra start til slutt!" - Forteller Jyoti.