For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Logistikkfagskolen - arbeidsleder logistikk

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 42 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
7

Denne logistikkutdanningen er en nettbasert fagskoleutdanning som gir deg kunnskap om logistikk innen fagområdene innkjøp, sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling, avfallshåndtering og digitalkompetanse, samt praktisk erfaring med relevante styringsverktøy som Tripletex.

Dette er en logistikkutdanning med hovedmål å utdanne logistikkarbeidere for lager og terminal. Det gir deg som er logistikk- eller lagermedarbeider nødvendig kunnskap og kompetanse for å utføre eget arbeid på en profesjonell måte. Du lærer hvordan du kan samarbeide godt, veilede og lede andre slik at virksomhetens resultater og målsetninger oppnås på best mulig måte.

Du utvikler deg til å bli en selvstendig medarbeider som kan jobbe individuelt og i team, og gir deg flere arbeidsmuligheter. Les mer under Karrieremuligheter lenger ned på siden.

 

 

Emnet Innføring i helhetlig logistikk er både det første og det største emnet i fagskolestudiet Logistikkfagskolen. Det gir en helhetlig oversikt over faget.

Logistikkfaget har utviklet seg mot en stadig større bevissthet om betydningen av helhetlig planlegging, transparens og samarbeid over hele verdikjeden. Bedrifter som skal ha en fremtid må ha en gjennomgripende strategi for bærekraft. Det innebærer å  stadig være på jakt etter nye, smartere og mer miljøvennlige løsninger for å være en del av den økende sirkulære økonomien. Emnet gir en innføring i logistikkens historie, og setter fokus på dagens og morgendagens utfordringer med en grundig gjennomgang av de ulike problemstillingene en logistikkleder må forholde seg til.

Studietimer:
440
Innsendinger:
4
Studiepoeng:
15 poeng

I dette emnet skal vi se på aktuelle utfordringer ved behandling av data, både inngående og utgående i verdikjeden.

Som et ledd i dette arbeidet trenger vi gode kvalitetssystemer, noe vi skal gå inn i når vi kommer til kvalitetsledelse. Moduler: 1 Teknologi og digitalkompetanse, 2 Databehandling, 3 Digital transformasjon, 4 Kvalitetsledelse

I modulen databehandling legger vi vekt på bruk av Tripletex' lagerfunksjoner, gjennom praktiske øvelser. 

Studietimer:
141
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Verdikjeden består ikke bare av hovedfunksjoner, men også støttefunksjoner. I dette emnet skal vi se på hva som skal til for å kunne møte de ulike lederutfordringene i en kompleks arbeidshverdag.

For at en bedrift skal overleve, er det viktig med en god oversikt over økonomien. I modulen økonomi og logistikk setter vi søkelyset på begge. En sentral del i verdikjeden er innkjøp, her går vi inn på forutsetninger i dette arbeidet for å forstå den helhetlige logistikken. Moduler: 1 HR – Grunnleggende ledelse, 2 Økonomi og logistikk, 3 Innføring i innkjøp

Studietimer:
141
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Moderne bedrifter er i endring. I dette emnet går vi dypere inn i dette temaet. En av de store utfordringene for dagens ledere er å komme styrket ut av endringer, ikke bare i egen verdikjede, men også endringer hos konkurrentene.

Vi lever av kunder, hvordan forholder vi oss til dem? Dette skal vi gå nærmere inn i modulen Kundefokus. Vi trenger å kjenne oss selv og de vi jobber med. Som leder står vi overfor et mangfold av ansatte, og må ha bevissthet om hvordan vi skal forholde oss til dette mangfoldet, noe vi skal se på i modulen Personlig og sosialt ansvar. Moduler: 1 Tverrfaglig kompetanse, 2 Kundefokus, 3 Personlig og sosialt ansvar

Studietimer:
141
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Etter fullført utdanning har du:

 • kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • innsikt i regelverk, standarder, metoder og krav til kvalitet innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • bransjekunnskap om logistikk og kjennskap til yrkesfeltet
 • oppdatert yrkeskunnskap gjennom bruk av elektroniske oppslagsverk innen økonomi
 • forståelse for logistikkbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • opparbeidet forståelse for yrkes- og bransjeetiske problemstillinger innen logistikk, økonomi og ledelse
 • utviklet en etisk grunnholdning til både å lede et arbeidslag og utøvelsen av logistikkfaglige oppgaver
 • lederkompetanse for et arbeidslag på logistikkområdet og møte egen leders, interne samarbeidspartnere og eksterne kunders forventninger
 • verktøy for relasjonsbygging til overordnede, medarbeidere, underordnede, leverandører og kunder
 • teoretisk bakgrunn for å utvikle logistikk-, økonomi- og ledelsesorienterte arbeidsmetoder som er relevant for yrkesutøvelsen

Du lærer å:

 • bruke faglig kunnskap innen logistikk, økonomi og ledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • bruke relevante faglige verktøy for lagerstyring og teknikker innen økonomistyring
 • finne frem til faglig informasjon innen logistikk, økonomi og ledelse som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kartlegge en logistikkfaglig, økonomisk og/eller ledelsesrelatert problemstilling og identifisere behovene for tiltak

Kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen du tilegner deg åpner for flere arbeidsmuligheter på arbeidsledernivå i produksjons-, grossist- eller transport/logistikkbedrifter.

Du utvikler deg til å være en selvstendig medarbeider som kan jobbe individuelt og i team. Utdanningen skal fokusere på å gi kandidatene trygghet innenfor sitt fagfelt.

Etter fullført utdanning kan du jobbe som:

 • befrakter
 • lageransvarlig
 • logistiker
 • logistikk-koordinator/koordinator logistikk
 • innkjøper
 • terminal- /arbeidsleder
 • trafikkleder
 • transportbestiller
 • produksjonsplanlegger
 • rådgiver logistikk
 • mfl.

Formalkompetanse

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i lov om fagskoleutdanning.

Opptaksgrunnlaget er:

 • fullført og bestått 3-årig videregående skole
 • fagbrev for praksiskandidater
 • generell studiekompetanse

Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

 

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Ta kontakt med en våre studierådgivere for mer informasjon. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søke opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum:

 • ha 3 års arbeidserfaring, hvor minst 2 år i stillinger i logistikk eller et beslektet yrkesfelt
 • være fylt 23 år ved oppstart av studiet

I emne 1:  Innføring i helhetlig logistikk er det mappevurdering basert på fire innsendingsoppgaver.

I emne 2:  Teknologi og digitalkompetanse er det 4 timers skriftlig hjemmeeksamen.

I emne 3:  Ledelse og personaladministrasjon er det 4 timers skriftlig hjemmeeksamen.

I emne 4:  Endringsledelse er det 4 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamen er i inkludert i prisen. 

Prisen inkluderer eksamensavgift, men eksklusiv bøker. Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Du får kjøpt alle bøker hos Haugenbok.no

Logistikkledelse, Grønland, Stein Erik, Cappelen Damm Akademisk (2017), ISBN 9788202525927

Forsyningskjeder og logistikk, Bøe, Grønland, Jahre, Fagbokforlaget (2017) ISBN 9788245020120

The Circular Economy, A User's Guide, Stahel, Walter R, Taylor & Francis Ltd (2019) ISBN 9780367200176

Kvalitetsdrevet ledelse - kvalitetsstyrte bedrifter, Aune, Asbjørn, Gyldendal akademisk (2000) ISBN 9788241711237

Økonomistyring LØM 3. utg, Holand og Høiseth, Fagbokforlaget (2019) ISBN 9788245032093

Prinsipper for bedre innkjøp 3. utg, Brynhildsvold, Ivar, Fagbokforlaget (2018) ISBN 9788245024630

Endringsledelse og ledelsesendring, Hennestad og Revang, Universitetsforlaget (2017) ISBN 9788215029115

Øvrig nedlastbart pensum:

Sirkulær økonomi - en håndbok (pdf), SINTEF

Digital kompetanse i arbeidslivet (pdf) , Aspøy, Tove Mogstad, og Andersen, K Rolf (FAFO)    

Risikovurdering av informasjonssystem (pdf), Datatilsynet      

Digitalisering i manufacturing (pdf)SINTEF