For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Endringsledelse

mann skriver på nettbrett
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-

Moderne bedrifter er i endring. Endringsledelse handler om å skape oppslutning om endring og utvikling, å planlegge og gjennomføre konkrete endringsprosesser i en organisasjon. I emnet Endringsledelse går vi dypere inn i dette temaet. En av de store utfordringene for dagens ledere er å komme styrket ut av endringer, ikke bare i egen verdikjede, men også endringer hos konkurrentene.

Dette lærer du

Vi lever av kunder, hvordan forholder vi oss til dem? Dette skal vi gå nærmere inn i modulen Kundefokus. Vi trenger å kjenne oss selv og de vi jobber med. Som leder står vi overfor et mangfold av ansatte, og må ha bevissthet om hvordan vi skal forholde oss til dette mangfoldet, noe vi skal se på i modulen Personlig og sosialt ansvar. Moduler: 1 Tverrfaglig kompetanse, 2 Kundefokus, 3 Personlig og sosialt ansvar.

Emnet tar opp metoder, modeller og prosesser for ny bruk av ressurser og arbeidsinnsats. Emnet tilbys her som enkeltemnekurs, men det inngår også i fagskoleutdanningen Logistikkfagskolen, og det vil være mulig å bygge på kurset ved å ta flere emner i Logistikkfagskolen.

Nettstudium 

Du kan starte på emnet når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. Studiestart hver dag, hele året! 

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.  

 

I Endringsledelse er det 4 timers skriftlig hjemmeeksamen. Eksamen avholdes to ganger i året. Eksamen er inkludert i prisen.

Formalkompetanse

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i lov om fagskoleutdanning.

Opptaksgrunnlaget er:

• fullført og bestått 3-årig videregående skole

• fagbrev

• generell studiekompetanse

Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Ta kontakt med en våre studierådgivere for mer informasjon. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søke opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum:

• ha 3 års arbeidserfaring, hvor minst 2 år i stillinger i logistikk eller et beslektet yrkesfelt

• være fylt 23 år ved oppstart av studiet

Kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen du tilegner deg gir verdifull kompetanse og åpne for arbeidsmuligheter på arbeidsledernivå i produksjons-, grossist- eller transport/logistikkbedrifter.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy for å lede sammensatte grupper og virksomheter i endring
 • har innsikt i regelverk, standarder, metoder for å bygge god bedriftskultur og legge grunnlaget for vellykket omstilling
 • har kunnskaper om begreper og prosesser for å gjennomføre inkluderende omstillingsprosesser
 • kan skaffe seg nødvendig kunnskap for håndtering av medarbeidere med ulik bakgrunn og livssituasjon
 • forstår behovet for å få med alle medarbeidere på nødvendige omstillinger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om mangfold og kulturelle forskjeller i håndtering av medarbeidere
 • kan anvende metoder for konflikthåndtering og tiltak for å bygge en bærekraftig bedriftskultur
 • kan finne oppdatert informasjon om endringsledelse
 • kan kartlegge utfordringer i forhold til bedriftskultur og omstillingsbehov og foreta nødvendige tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har opparbeidet forståelse for yrkes- og bransjeetiske utfordringer i håndtering av medarbeidere
 • har utviklet en etisk grunnholdning til både å lede et arbeidslag og den enkelte medarbeider
 • kan lede et arbeidslag gjennom en endringsprosess
 • kan bygge relasjoner til overordnede, medarbeidere, underordnede, leverandører og kunder
 • kan utvikle arbeidsmetoder basert på teori som er relevant for yrkesutøvelsen

Endringsledelse og ledelsesendring, Hennestad og Revang, Universitetsforlaget (2017) ISBN 9788215029115

Prinsipper for bedre innkjøp 3 utg, Brynhildsvold, Ivar, Fagbokforlaget (2018) ISBN 9788245024630

Forsyningskjeder og logistikk, Bøe, Grønland, Jahre, Fagbokforlaget (2017) ISBN 9788245020120

Anbefalt litteratur:

Mangfoldsledelse, Brenna, Loveleen R, Cappelen Damm (2018) ISBN 9788202599461