For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Teknologi og digital kompetanse

mann i lagerbygning holder nettbrett
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-

Riktig bruk av digitale verktøy er avgjørende for effektiv logistikkledelse. I emnet Teknologi og digital kompetanse skal vi se på aktuelle utfordringer ved behandling av data, både inngående og utgående i verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet trenger vi gode kvalitetssystemer, noe vi skal gå inn i når vi kommer til kvalitetsledelse.

Dette lærer du

Emnet består av 4 moduler. Første modul gir en innføring i tematikken teknologi og digitalkompetanse innen logistikk. I modul 2 får studenten konkret innsyn i databehandling på logistikk, modul 3 gjennomgår betydningen av digital transformasjon og modul 4 tar for seg kvalitetsledelse.

I modulen Databehandling legger vi vekt på bruk av Tripletex' lagerfunksjoner, gjennom praktiske øvelser.

Emnet tilbys her som enkeltemnekurs, men det inngår også i fagskoleutdanningen Logistikkfagskolen, og det vil være mulig å bygge på kurset ved å ta flere emner i Logistikkfagskolen.

Nettstudium

Du kan starte på emnet når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. Studiestart hver dag, hele året! 

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

I Teknologi og digitalkompetanse er det 4 timers skriftlig hjemmeeksamen. Eksamen avholdes to ganger i året.

Eksamen er inkludert i prisen.

Formalkompetanse

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i lov om fagskoleutdanning.

Opptaksgrunnlaget er:

• fullført og bestått 3-årig videregående skole

• fagbrev

• generell studiekompetanse

Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Ta kontakt med en våre studierådgivere for mer informasjon. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søke opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum:

• ha 3 års arbeidserfaring, hvor minst 2 år i stillinger i logistikk eller et beslektet yrkesfelt

• være fylt 23 år ved oppstart av studiet

Kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen du tilegner deg gir verdifull kompetanse og åpne for arbeidsmuligheter på arbeidsledernivå i produksjons-, grossist- eller transport/logistikkbedrifter.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om tekniske hjelpemidler i lager- og logistikkterminaler
 • kan gjøre bruk av relevante digitale kommunikasjonsformer
 • har innsikt i regelverk, standarder og metoder for bruk av digitale verktøy
 • har kunnskap om digitaliseringens rolle i logistikken
 • kan oppdatere sin yrkeskunnskap gjennom elektroniske hjelpemidler
 • forstår teknologiens betydning for logistikkens evne til å levere gode løsninger

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende teori om lagerstyring i arbeid med konkrete oppgaver
 • kan anvende digitale verktøy for lagerstyring og teknikker innen økonomistyring
 • kan finne frem til, sette seg inn i og ta i bruk nye verktøy i arbeidet med optimalisering av vareflyten
 • kan kartlegge digitale utfordringer og identifisere løsninger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har opparbeidet forståelse for yrkes- og bransjeetiske problemstillinger innen teknologi, logistikk og ledelse
 • har utviklet en etisk grunnholdning ved bruk av digitale hjelpemidler
 • kan lede et arbeidslag for å oppnå logistikkfaglige mål ved hjelp av gjennomtenkte teknologiske virkemidler
 • kan bygge relasjoner til overordnede, medarbeidere, underordnede, leverandører og kunder
 • kan bruke teknologi for å utvikle logistikk-, økonomi- og ledelsesorienterte arbeidsmetoder

Kvalitetsdrevet ledelse - kvalitetsstyrte bedrifter, Aune, Asbjørn, Gyldendal akademisk (2000) ISBN 9788241711237

Digital kompetanse i arbeidslivet (pdf), Aspøy, Tove Mogstad, og Andersen, K Rolf (FAFO)

Risikovurdering av informasjonssystem (pdf), Datatilsynet

Digitalisering i manufacturing (pdf), SINTEF