For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Logistikkfagskolen - arbeidsleder logistikk

Mannlig arbeidsleder innen logistikk står med vernehjelm under armen i et varelager og smiler
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Studietimer:
863
Innsendinger:
3 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
3 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Drømmer du om en karriere som logistikkleder? Eller har du arbeidserfaring men ønsker å formalisere kompetansen din? Logistikkfagskolen gir deg kunnskapen du trenger for å kunne jobbe innen logistikk og ledelse. Dette er en næring i kontinuerlig vekst, med store arbeidsmuligheter.

Hva får du med Logistikkfagskolen?

Med fagskole logistikk får du bred kunnskap om logistikk innen fagområdene innkjøp, sirkulærøkonomi, bærekraftig utvikling, avfallshåndtering og digitalkompetanse, samt praktisk erfaring med relevante styringsverktøy som Tripletex. Dette er nyttige verktøy og arbeidsmetoder for et yrke innenfor logistikk med mange spennende arbeidsoppgaver. Hovedmålet er å utdanne logistikkarbeidere for lager og terminal.

Logistikk nettstudie gir deg som er logistikk- eller lagermedarbeider nødvendig kunnskap og kompetanse for å utføre eget arbeid på en profesjonell måte. Du lærer hvordan du kan samarbeide godt, veilede og lede andre slik at virksomhetens resultater og målsetninger oppnås på best mulig måte.

Logistikkfaget har utviklet seg mot en stadig større bevissthet om betydningen av helhetlig planlegging, transparens og samarbeid over hele verdikjeden. Bedrifter som skal ha en fremtid må ha en gjennomgripende strategi for bærekraft, være stadig på jakt etter nye smartere og mer miljøvennlige løsninger og inngå som aktører i en stadig mer sirkulær økonomi. 

Utdanningen er utarbeidet i samarbeid med blandt annet Asko, Høiax, Ikea og Forlagssentralen.

Dette får du

 • Kunnskap innen Supply Chain Management
 • Innføring i bærekraftig drift 
 • Bli kjent med grønn logistikk og sirkulærøkonomi
 • Økt kompetanse innen økonomi og personalledelse
 • Få oppdatert digital kompetanse 
 • Fokus på dagens og morgendagens utfordinger 

Fagbrev logistikk

Har du lang yrkeserfaring men ønsker å formalisere kompetansen din i form av fagbrev? Se denne siden for kurs som hjelper deg på veien mot logistikk fagbrev

Logistikk nettstudium

Du kan ta vår nettbaserte fagskole innen logistikk og ledelse når du vil, og studere fra hvor du vil. Utdanningen tilbys som deltids- og nettstudium slik at du kan kombinere studier med jobb, familieliv eller annet. Alt du trenger er en PC og internett. Studiestart hver dag, hele året! 

Videre studiemuligheter etter Logistikkfagskolen

 • Organisasjon, ledelse og kvalitet handler om å skape et godt arbeidsmiljø og lede på en slik måte at medarbeiderne blir motiverte og samarbeider på best mulig måte, slik at bedriften skal gå med overskudd for å skape trygge og sikre arbeidsplasser på lang sikt.
 • Konflikter på jobben gir deg en grundig innføring i hvordan du skal opptre som en konflikthåndterer.
 • Den digitale arbeidsplassen er et praktisk kurs for deg som ønsker kunnskap og verktøyene som behøves for å gå fra en såkalt kontorleder til en fremoverlent digital leder.

Emnet Innføring i helhetlig logistikk er både det første og det største emnet i fagskolestudiet Logistikkfagskolen. Det gir en helhetlig oversikt over faget.

Dette lærer du

Logistikkfaget har utviklet seg mot en stadig større bevissthet om betydningen av helhetlig planlegging, transparens og samarbeid over hele verdikjeden. Bedrifter som skal ha en fremtid må ha en gjennomgripende strategi for bærekraft. Det innebærer å stadig være på jakt etter nye, smartere og mer miljøvennlige løsninger for å være en del av den økende sirkulære økonomien. Emnet Innføring i helhetlig logistikk gir en innføring i logistikkens historie, og setter fokus på dagens og morgendagens utfordringer med en grundig gjennomgang av de ulike problemstillingene en logistikkleder må forholde seg til. 

Emnet er delt i fire moduler, der den første, Endringer i logistikkbransjen, tar for seg logistikkfagets historiske utvikling, den andre handler om sirkulær økonomi, den tredje tar for seg miljø og bærekraft og den fjerde og største modulen omhandler Supply Chain Management.

Innføring i helhetlig logistikk tilbys her som enkeltemnekurs, men det inngår også i fagskoleutdanningen Logistikkfagskolen, og det vil være mulig å bygge på kurset ved å ta flere emner i Logistikkfagskolen.

Nettstudium 

Du kan starte på emnet når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. Studiestart hver dag, hele året! 

Pris: eksl. bøker
kr 24 500,-
Studietimer:
440
Studiepoeng:
15 poeng

Riktig bruk av digitale verktøy er avgjørende for effektiv logistikkledelse. I emnet Teknologi og digital kompetanse skal vi se på aktuelle utfordringer ved behandling av data, både inngående og utgående i verdikjeden. Som et ledd i dette arbeidet trenger vi gode kvalitetssystemer, noe vi skal gå inn i når vi kommer til kvalitetsledelse.

Dette lærer du

Emnet består av 4 moduler. Første modul gir en innføring i tematikken teknologi og digitalkompetanse innen logistikk. I modul 2 får studenten konkret innsyn i databehandling på logistikk, modul 3 gjennomgår betydningen av digital transformasjon og modul 4 tar for seg kvalitetsledelse.

I modulen Databehandling legger vi vekt på bruk av Tripletex' lagerfunksjoner, gjennom praktiske øvelser.

Emnet tilbys her som enkeltemnekurs, men det inngår også i fagskoleutdanningen Logistikkfagskolen, og det vil være mulig å bygge på kurset ved å ta flere emner i Logistikkfagskolen.

Nettstudium

Du kan starte på emnet når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. Studiestart hver dag, hele året! 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
141
Studiepoeng:
5 poeng

Verdikjeden består ikke bare av hovedfunksjoner, men også støttefunksjoner. I dette emnet skal vi se på hva som skal til for å kunne møte de ulike lederutfordringene i en kompleks arbeidshverdag.

Dette lærer du

Emnet Ledelse og personaladministrasjon gir en innføring i grunnleggende personalledelse, økonomistyring og innkjøp. 

Emnet består av 3 moduler. Første modul gir en innføring i HR og grunnleggende ledelse. Modul 2 handler om økonomistyring og modul 3 gir innføring i innkjøp.

Emnet tilbys her som enkeltemnekurs, men det inngår også i fagskoleutdanningen Logistikkfagskolen, og det vil være mulig å bygge på kurset ved å ta flere emner i Logistikkfagskolen.

Nettstudium 

Du kan starte på emnet når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. Studiestart hver dag, hele året! 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
141
Studiepoeng:
5 poeng

Moderne bedrifter er i endring. Endringsledelse handler om å skape oppslutning om endring og utvikling, å planlegge og gjennomføre konkrete endringsprosesser i en organisasjon. I emnet Endringsledelse går vi dypere inn i dette temaet. En av de store utfordringene for dagens ledere er å komme styrket ut av endringer, ikke bare i egen verdikjede, men også endringer hos konkurrentene.

Dette lærer du

Vi lever av kunder, hvordan forholder vi oss til dem? Dette skal vi gå nærmere inn i modulen Kundefokus. Vi trenger å kjenne oss selv og de vi jobber med. Som leder står vi overfor et mangfold av ansatte, og må ha bevissthet om hvordan vi skal forholde oss til dette mangfoldet, noe vi skal se på i modulen Personlig og sosialt ansvar. Moduler: 1 Tverrfaglig kompetanse, 2 Kundefokus, 3 Personlig og sosialt ansvar.

Emnet tar opp metoder, modeller og prosesser for ny bruk av ressurser og arbeidsinnsats. Emnet tilbys her som enkeltemnekurs, men det inngår også i fagskoleutdanningen Logistikkfagskolen, og det vil være mulig å bygge på kurset ved å ta flere emner i Logistikkfagskolen.

Nettstudium 

Du kan starte på emnet når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. Studiestart hver dag, hele året! 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
141
Studiepoeng:
5 poeng

Du kan starte på utdanningen når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Det gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen på nett. 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det 
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen 
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen 

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

 • Emne 1: Innføring i helhetlig logistikk: Mappevurdering basert på fire innsendingsoppgaver.
 • Emne 2: Teknologi og digitalkompetanse: 24 timers skriftlig hjemmeeksamen.
 • Emne 3: Ledelse og personaladministrasjon: 24 timers skriftlig hjemmeeksamen.
 • Emne 4: Endringsledelse: 24 timers skriftlig hjemmeeksamen.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen 

 

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen du tilegner deg åpner for flere arbeidsmuligheter på arbeidsledernivå i produksjons-, grossist- eller transport/logistikkbedrifter.

Du utvikler deg til å være en selvstendig medarbeider som kan jobbe individuelt og i team. Utdanningen skal fokusere på å gi kandidatene trygghet innenfor sitt fagfelt.

Etter fullført utdanning kan du jobbe som:

 • befrakter
 • lageransvarlig
 • logistiker
 • logistikk-koordinator/koordinator logistikk
 • innkjøper
 • terminal- /arbeidsleder
 • trafikkleder
 • transportbestiller
 • produksjonsplanlegger
 • rådgiver logistikk
 • mfl.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskaper om begreper, prosesser og verktøy innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • har innsikt i regelverk, standarder, metoder og krav til kvalitet innen økonomistyring, logistikk og ledelse
 • har bransjekunnskap om logistikk og kjennskap til yrkesfeltet
 • kan oppdatere sin yrkeskunnskap gjennom bruk av elektroniske oppslagsverk innen økonomi
 • forstår logistikkbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap innen logistikk, økonomi og ledelse på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan anvende relevante faglige verktøy for lagerstyring og teknikker innen økonomistyring
 • kan finne frem til faglig informasjon innen logistikk, økonomi og ledelse som er relevant for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en logistikkfaglig, økonomisk og/eller ledelsesrelatert problemstilling og identifisere behovene for tiltak

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har opparbeidet forståelse for yrkes- og bransjeetiske problemstillinger innen logistikk, økonomi og ledelse
 • har utviklet en etisk grunnholdning til både å lede et arbeidslag og utøvelsen av logistikkfaglige oppgaver
 • kan lede et arbeidslag på logistikkområdet etter egen leders, interne samarbeidspartnere og eksterne kunders
 • forventninger
 • kan bygge relasjoner til overordnede, medarbeidere, underordnede, leverandører og kunder
 • kan utvikle logistikk-, økonomi- og ledelsesorienterte arbeidsmetoder basert på teori som er relevant for yrkesutøvelsen

 • Logistikkledelse, Grønland, Stein Erik, Cappelen Damm Akademisk (2017), ISBN 9788202525927
 • Forsyningskjeder og logistikk, Bøe, Grønland, Jahre, Fagbokforlaget (2017) ISBN 9788245020120
 • The Circular Economy, A User's Guide, Stahel, Walter R, Taylor & Francis Ltd (2019) ISBN 9780367200176
 • Kvalitetsdrevet ledelse - kvalitetsstyrte bedrifter, Aune, Asbjørn, Gyldendal akademisk (2000) ISBN 9788241711237
 • Økonomistyring LØM 3. utg, Holand og Høiseth, Fagbokforlaget (2019) ISBN 9788245032093
 • Prinsipper for bedre innkjøp 3. utg, Brynhildsvold, Ivar, Fagbokforlaget (2018) ISBN 9788245024630
 • Endringsledelse og ledelsesendring, Hennestad og Revang, Universitetsforlaget (2017) ISBN 9788215029115

Øvrig nedlastbart pensum: