For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Ledelse og personaladministrasjon

tre menn står på lager står og snakker sammen
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
5
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 8 500,-

Verdikjeden består ikke bare av hovedfunksjoner, men også støttefunksjoner. I dette emnet skal vi se på hva som skal til for å kunne møte de ulike lederutfordringene i en kompleks arbeidshverdag.

Dette lærer du

Emnet Ledelse og personaladministrasjon gir en innføring i grunnleggende personalledelse, økonomistyring og innkjøp. 

Emnet består av 3 moduler. Første modul gir en innføring i HR og grunnleggende ledelse. Modul 2 handler om økonomistyring og modul 3 gir innføring i innkjøp.

Emnet tilbys her som enkeltemnekurs, men det inngår også i fagskoleutdanningen Logistikkfagskolen, og det vil være mulig å bygge på kurset ved å ta flere emner i Logistikkfagskolen.

Nettstudium 

Du kan starte på emnet når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. Studiestart hver dag, hele året! 

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen. 

I Ledelse og personaladministrasjon er det 4 timers skriftlig hjemmeeksamen. Eksamen avholdes to ganger i året. Eksamen er inkludert i prisen.

Formalkompetanse

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i lov om fagskoleutdanning.

Opptaksgrunnlaget er:

• fullført og bestått 3-årig videregående skole

• fagbrev

• generell studiekompetanse

Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Ta kontakt med en våre studierådgivere for mer informasjon. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søke opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum:

• ha 3 års arbeidserfaring, hvor minst 2 år i stillinger i logistikk eller et beslektet yrkesfelt

• være fylt 23 år ved oppstart av studiet

 

Kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen du tilegner deg gir verdifull kompetanse og åpne for arbeidsmuligheter på arbeidsledernivå i produksjons-, grossist- eller transport/logistikkbedrifter.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskaper om begreper, prosesser innen økonomistyring
 • har innsikt i regelverk, standarder, metoder og krav til kvalitet innen økonomistyring, logistikk og
 • personalledelse
 • har kunnskaper om begreper og prosesser innen økonomistyring
 • kan oppdatere sine kunnskaper om økonomi og personaladministrasjon
 • forstår logistikkens rolle i verdiskapningen og ser sammenhenger mellom valg som tas langs verdikjeden

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan nyttiggjøre seg kunnskap om ledelse og personaladministrasjon i ledelse av mennesker og håndtering av logistikkøkonomi
 • kan anvende metoder for god logistikkstyring
 • kan finne oppdatert informasjon på området økonomi og personaladministrasjon
 • kan kartlegge logistikkøkonomiske utfordringer og identifisere løsninger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har opparbeidet forståelse for yrkes- og bransjeetiske problemstillinger innen økonomi og ledelse
 • har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av økonomiske og personaladministrative oppgaver
 • kan lede et arbeidslag og ivareta både medarbeidernes, ledelsens og kundenes behov for forutsigbarhet
 • kan bygge relasjoner til overordnede, medarbeidere, underordnede, leverandører og kunder
 • kan utvikle logistikkøkonomiske arbeidsmetoder basert på teori som er relevant for yrkesutøvelsen

Logistikkledelse, Grønland, Stein Erik, Cappelen Damm Akademisk (2017), ISBN 9788202525927

Forsyningskjeder og logistikk, Bøe, Grønland, Jahre, Fagbokforlaget (2017) ISBN 9788245020120

Økonomistyring LØM 3 utg, Holand og Høiseth, Fagbokforlaget (2019) ISBN 9788245032093

Prinsipper for bedre innkjøp 3 utg, Brynhildsvold, Ivar, Fagbokforlaget (2018) ISBN 9788245024630