For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Innføring i helhetlig logistikk

Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
15
Pris:
kr 24 500,-
Utdanningsnivå:
Enkeltemner
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
15
Pris:
kr 24 500,-

Emnet Innføring i helhetlig logistikk er både det første og det største emnet i fagskolestudiet Logistikkfagskolen. Det gir en helhetlig oversikt over faget.

Dette lærer du

Logistikkfaget har utviklet seg mot en stadig større bevissthet om betydningen av helhetlig planlegging, transparens og samarbeid over hele verdikjeden. Bedrifter som skal ha en fremtid må ha en gjennomgripende strategi for bærekraft. Det innebærer å stadig være på jakt etter nye, smartere og mer miljøvennlige løsninger for å være en del av den økende sirkulære økonomien. Emnet Innføring i helhetlig logistikk gir en innføring i logistikkens historie, og setter fokus på dagens og morgendagens utfordringer med en grundig gjennomgang av de ulike problemstillingene en logistikkleder må forholde seg til. 

Emnet er delt i fire moduler, der den første, Endringer i logistikkbransjen, tar for seg logistikkfagets historiske utvikling, den andre handler om sirkulær økonomi, den tredje tar for seg miljø og bærekraft og den fjerde og største modulen omhandler Supply Chain Management.

Innføring i helhetlig logistikk tilbys her som enkeltemnekurs, men det inngår også i fagskoleutdanningen Logistikkfagskolen, og det vil være mulig å bygge på kurset ved å ta flere emner i Logistikkfagskolen.

Nettstudium 

Du kan starte på emnet når du vil, alt du trenger er PC og internett. Gjennomfør utdannelsen i eget tempo slik at du kan kombinere studier med jobb, familie og annet. Studiestart hver dag, hele året! 

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

I Innføring i helhetlig logistikk er det mappevurdering basert på fire innsendingsoppgaver.

Logistikkledelse, Grønland, Stein Erik, Cappelen Damm Akademisk (2017), ISBN 9788202525927

Forsyningskjeder og logistikk, Bøe, Grønland, Jahre, Fagbokforlaget (2017) ISBN 9788245020120

The Circular Economy, A User's Guide, Stahel, Walter R, Taylor & Francis Ltd (2019) ISBN 9780367200176

Kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen du tilegner deg gir verdifull kompetanse og åpne for arbeidsmuligheter på arbeidsledernivå i produksjons-, grossist- eller transport/logistikkbedrifter.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om logistikkens historiske utvikling og har kunnskap om helhetlig logistikk
 • har kunnskaper om effektive og bærekraftige logistikkløsninger
 • har innsikt i regelverk, standarder, metoder og krav til kvalitet innen logistikk og ledelse
 • har kunnskap om sammenhengen mellom kapasitetsutnyttelse og kostnader
 • har kunnskap om effektiviseringstiltak for kostnadsbesparing
 • kan se virksomheten i et samfunnsperspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap relatert til standardisering i logistikken
 • kan kartlegge infrastrukturen og markedet og forstå hva som er geografisk relevant
 • kan anvende logistikkfaglig kunnskap om ordreinnhenting og omsette dette i praktisk handling
 • kan kartlegge logistikk- behovet og identifisere disse og iverksette tiltak for å bedre kapasitetsutnyttelsen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i faktiske og teoretiske problemstillinger innen verdikjede- og forsyningskjedeutvikling
 • har forståelse for etiske prinsipper innen logistikk
 • kan løse teoretiske og praktiske problemstillinger innen logistikk
 • kan imøtekomme behov fra ulike målgrupper og samarbeide med interne og eksterne aktører
 • kan iverksette og kartlegge arbeidsprosesser

Formalkompetanse

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i lov om fagskoleutdanning.

Opptaksgrunnlaget er:

• fullført og bestått 3-årig videregående skole

• fagbrev

• generell studiekompetanse

Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. Ta kontakt med en våre studierådgivere for mer informasjon. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søke opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum:

• ha 3 års arbeidserfaring, hvor minst 2 år i stillinger i logistikk eller et beslektet yrkesfelt

• være fylt 23 år ved oppstart av studiet