For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Regnskapskonsulent

Illustrasjonsfoto av kalkulator og briller
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
9 stk
Pris:
kr 82 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
9 stk
Studietilgang:
24 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 82 500,-

Ønsker du å jobbe innen regnskap? Fagskolen Regnskapskonsulent er en praktisk rettet utdannelse innen regnskap og økonomi som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Du vil få en bred teoretisk og praktisk kompetanse som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt utdannelse.

Utdanningen Regnskapskonsulent

Utdanningen Regnskapskonsulent er utviklet på bakgrunn av arbeidsmarkedet behov, og fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Denne fagskoleutdanningen innen regnskap gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å kunne jobbe i en økonomi- eller regnskapsavdeling.

Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du komme tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet Bransjekunnskap. Les mer om dette under Bransjekunnskap. 

Dette får du:

 • Du lærer å utføre regnskap på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.
 • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag én i en bedrift
 • Alle våre studenter vil få god innføring i bruk av Tripletex 
 • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring, lover og regler
 • Innføring i lovverket for lønnsområdet
 • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
 • Et godt grunnlag for å kunne foreta et fullstendig årsoppgjør, med beregning av utsatt skatt og betalbar skatt
 • Gjennomgang og innføring i analyser, kontantstrøm og budsjettering

Vi kobler våre studenter opp mot rekrutteringsbransjen, og arrangerer karrieredager to ganger i året. Der får studentene mulighet til å møte de som bemanner, vise frem sin CV og ha et mini-intervju med forskjellige rekrutterere. 

Regnskapskonsulent nettstudium

Regnskapsutdanning på nett gir deg muligheten til å studere når det passer deg, uansett hvor du bor - alt du trenger er en PC og internett.

Vår nettskole gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben innen regnskap. Dette studiet vil være et godt utgangpunkt til en sikker og spennende jobb, og du kan studere kombinert med jobb- og familieliv. 

Ønsker du en kortere utdannelse? 

Dersom du ønsker å gå et kortere løp kan du ta Regnskapsmedarbeider (30 studiepoeng). Det første året på Regnskapskonsulent er Regnskapsmedarbeider. Dermed kan du gå videre på Regnskapskonsulent etter å ha gjennomført Regnskapsmedarbeider. 

Emnet vil gi deg grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Det legges spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger. Her blir det gjennomgang av teori, samt oppgaveløsing. 

Grunnleggende regnskap er det første emnet i Regnskapskonsulentstudiet.

Kurset gir praktisk innføring i:

 • Regnskap og bokføring
 • Regnskapsregler
 • Relevante regnskapsprinsipper
 • Bokføring av inngående faktura
 • Behandling og bokføring av merverdiavgift
 • Behandling og bokføring av lønnsrelaterte transaksjoner
 • Periodisering
 • Lagervurdering
 • Resultat og balanse

 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
150
Studiepoeng:
5 poeng

Gjennom dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Emnet tar for seg følgende områder:

 • Regnskap/bokføring
 • Regnskapsregler/regnskapsprinsipper
 • Relevante paragrafer i regnskapsloven, bokføringsloven, bokføringsforskriften, aksjeloven, selskapsloven, skatteloven m.fl.
 • Fakturering/fordringer/reskontro
 • Merverdiavgift
 • Lønnsbehandling
 • Periodisering
 • Lagervurdering
 • Resultat og balanse/årsavslutning

Kurset er bygget opp slik at det på hvert enkelt fagfelt utdyper læringsutbyttene fra Grunnleggende regnskap både teoretisk og ved praktiske oppgaver. Alle oppgaver løses ved hjelp av pc med programmene Word og Excel.

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet omfatter generell regnskapsføring i regnskapssystemet Tripletex.

Du vil lære å føre regnskap, fra oppstart til avslutning. Du vil måtte bygge opp kontoplanen etter bedriftens behov ifølge Norsk standard, opprette kunder og leverandører, føre bilag og fakturere. For å kunne følge opp kundene vil emne også ta deg gjennom purre og inkassorutiner. Gjennom å opprette nødvendige rapporter, samt foreta budsjettering i regnskapssystemet vil du få nødvendig kunnskap til å kunne følge med på selskapets økonomiske situasjon.

Gjennom arbeidet med emnet skal du også opparbeide en forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy.

Studietimer:
150
Studiepoeng:
5 poeng

Gjennom god personaladministrasjon følger du opp ansatte i en bedrift, og sikrer at gode rutiner og kontroller er etablert og blir fulgt. Gode rutiner og kompetanse på området vil føre til trygge arbeidsforhold og god personalbehandling. Dette emnet gir en innføring i personaladministrasjon og noen grunnleggende prinsipper man må kjenne til som arbeidsgiver.

I dette emnet vil du få bedre kjennskap til:

 • Arbeidsgivers styringsrett og begrensninger for denne.
 • Sentrale lover og forskrifter.
 • Verneombud og tillitsordninger
 • Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt
Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
150
Studiepoeng:
5 poeng

Dette emnet tar for seg hvordan man skal kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du lære å legge inn opplysninger om selskapet, ansatte, oppstarts verdier, og å føre lønn hver måned. Du vil også lære å korrigere eventuelle tidligere feil.

Arbeidet med lønn er også en svært viktig oppgave knyttet til bedriftens økonomistyringssystem. Lønnsposten utgjør gjerne en betydelig utgiftspost hos de fleste bedrifter. Emnet vil derfor også gi deg kjennskap til hvilke lover og regler som omhandler både lønnsteori og ansatte. I tillegg til viktige begreper, for å kunne forstå lønnsfaget på et grunnleggende nivå. 

Studietimer:
150
Studiepoeng:
5 poeng

I dette emnet skal du kunne foreta fullstendig årsoppgjør med skatteberegninger på anleggsmidler og omløpsmidler, vurdering av kundefordringer og tap på kundefordringer. Du lærer å sette opp en kontakstrømanalyse, og å forstå kontantstrømmene i en periode. Videre får du vite om forskjeller på et årsoppgjør avhengig av type virksomhet, regnskapsplikt kontra bokføringsplikt, utfylling av næringsoppgave og likningspapirer. I tillegg skal du kunne forklare årsoppgjør med noter, samt bruke Maestro årsoppgjørsprogram med tall overført fra et regnskapssystem.

Økonomistyring fokuserer på analyse av regnskapstall, samt hvordan man kan redusere kostnader med god logistikk og lagerforståelse. Du lærer å sette opp, bearbeide og analysere et budsjett ved hjelp av Excel.

Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

I dette emnet vil du få utvidet kunnskap om regnskapsføring i et regnskapssystem, i tillegg til et komplett årsoppgjør. Dette inkluderer blant annet en innføring i kjøp av varer og tjenester fra utland, med valutatap og valutagevinst.

Gjennom arbeidet med emnet skal du også opparbeide forståelse for avstemmingsrutiner og kontroll av arbeidet du har utført.

Dette emnet er en fortsettelse av emnet Innføring i regnskapssystem.

Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Dette emnet vil gi deg kjennskap til flere temaer som omhandler et ansettelsesforhold. Emnet gir innblikk i arbeidstidsordninger, ferieavvikling, sykefravær, permitteringer og ulike avviklinger, pensjonsordninger og forsikringer. 

Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Dette emnet handler om å kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du bygge på det du lærte i Lønnsteori og lønnssystem. Du vil blant annet lære å legge inn reiseregninger, utleggsskjema, timelister og ferieplan.

Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

I utdanningen får du mulighet til å komme enda tettere på regnskapsbransjen gjennom emnet Bransjekunnskap. Emnet går over flere uker, og vil gjennom en større, bransjerettet oppgave gi verdifull erfaring, mulighet for nettverksbygging mot bransjen og gjøre deg enda bedre rustet for en jobb etter endt utdanning.

Emnet bransjekunnskap kan gjennomføres på to måter:

 1. Du kan selv finne deg en selvvalgt bransjerelatert virksomhet, der du til sammen deltar 125 timer (eventuelt flere bedrifter og til sammen 125 timer), og ut fra dette lage en rapport. Bedriften må godkjennes av skolen.
 2. Eller du kan velge å gjøre en bransjerelevant oppgave gjennom skolen. Her kan du selv velge tema som skal godkjennes fra faglærer. En forutsetning for oppgaven, er at du har dialog med et eller flere bedrifter/selskaper.
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Du kan starte på utdanningen når det passer deg, hver dag, hele året. 

Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Det gjennomføres skriftlig hjemmeeksamen på nett. 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det 
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen 
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen 

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen 

 

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne 

Du har kompetanse til å jobbe som mellomleder og kunne veilede medarbeidere innen regnskapsføring, lønnsarbeid og bruk av administrativ programvare.

Mange av våre studenter har fått jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling i en bedrift eller i et regnskapsbyrå, og får titler som regnskapskonsulent, regnskapsmedarbeider, fagskonsulent - lønn, rådgiver, junior controller. 

Mange bedrifter tar kontakt med oss mot slutten av studieåret og rekrutterer ansatte direkte fra oss.

Overordnede kunnskaper

Etter fullført utdanning, har du:

 • Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som brukes innen regnskapsområdet
 • Forståelse for sentrale tema som omhandler regnskap- og bokføringsprinsipper
 • Innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for regnskap- og personalarbeid
 • Bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet regnskap og lønn
 • Forståelse for de ulike selskapsformene, og kunnskap om hvordan et foretak er organisert
 • Innsikt i hvordan Norsk Kontoplan benyttes i regnskapsarbeid
 • Kunnskap om rutinene for lønns- og personalarbeid
 • Kunnskap om hvordan du oppdaterer kunnskapen din innenfor regnskap, lønn og personalarbeid- både gjennom informasjonshenting og kjennskap til abonnentsmuligheter til nettressurser
 • Innsikt i regnskaps- og lønnssystemers funksjonalitet, muligheter og begrensninger
 • Innsikt i regnskapsføring fra oppstart av et firma til klargjøring av årsoppgjør i små foretak
 • Forståelse for regnskapsbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskap om budsjettering og viktigheten av analyse og økonomisk planlegging
 • Kunnskap om årsoppgjør, derav poster, lover, regler og årsoppgjørsprogrammet

Overordnede ferdigheter

Etter fullført utdanning, kan du:

 • Bruke relevante lover, forskrifter, regelverk og prinsipper for regnskaps-, lønns-, personal,- og HMS-relaterte problemstillinger
 • Kartlegge foretakets økonomiske stilling på basis av regnskapet, budsjettere og identifisere avvik fra budsjett, samt kan foreslå korrigerende tiltak
 • Bruke relevante regnskaps- og lønnssystemer med den funksjonalitet som til enhver tid benyttes
 • Føre et regnskap fra inngående saldo til årsavslutning i regnskapssystemet i alle typer bedrifter
 • Kjøre komplett lønn, og innrapportere til Altinn
 • Finne informasjon og fagstoff om gjeldende regler for regnskaps-, lønns- og personalarbeid samt fortolkninger av disse
 • Vurdere og analysere varelager
 • Beregne skattemessig og regnskapsmessig verdi på eiendeler og gjeld, samt fylle ut næringsoppgave
 • Føre et fullstendig årsoppgjør, avslutte årsoppgjør og starte regnskap i nytt år

Overordnet generell kompetanse

Du lærer å:

 • Forstå regnskapsfaglige prinsipper og krav til innrapportering innenfor regnskap og lønn
 • Bruke den etiske grunnholdningen du har lært, til etterlevelse av regelverk og lojalitet mot lovgiver som skaper tillit og respekt både hos kollegaer, ledelse, myndigheter og forretningsforbindelser, og som bygger oppunder allmennhetens tillit og syn på utøverne av regnskapsføringsyrket
 • Utføre regnskapstekniske oppgaver og analyser etter forespørsel fra oppdragsgiver og andre målgruppers behov
 • Bygge relasjoner med andre utøvere av regnskapsyrket gjennom samarbeid og gjensidig respekt
 • Utvikle gode rutiner og organisering for regnskaps- og økonomistyring

 • Grunnleggende regnskap. ISBN: 9788205510784
 • Årsregnskapet: en grunnleggende innføring. ISBN: 9788245047417
 • Årsregnskapet: en grunnleggende innføring oppgavesamling med løsninger. ISBN: 9788245047400
 • HR-boka. ISBN: 9788205587649
 • Norsk Standard Kontoplan NS 4102:2005 Utgave 5 (2005-12-01). Denne boken kan du vente med å kjøpe til du har blitt student. Inne i nettskolen vil du som student finne informasjon om studentrabatt og kjøp av bok.