For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Fleksible nettstudier kan være en viktig støtte ved nedbemanning

Illustrasjonsbilde med NKI logo og tekst: Nettstudier som tar deg videre

En rekke virksomheter er nå i en situasjon der de må permittere eller nedbemanne. Det er dessverre sannsynlig at denne tendensen vil tilta de kommende månedene. HR-avdelinger, bedriftsledere og ansvarlige for deler av virksomheten står ovenfor krevende prioriteringer og valg fremover.

Nedbemanning og permitteringer er krevende både for ledere og medarbeidere. Det kan derfor være en god ide å søke løsninger som hjelper den ansatte med å finne veien videre i karrieren.

Outplacement er et tilbud til medarbeidere som er berørt av nedbemanning. Det kan være snakk om arbeidsfritak i oppsigelsestid, eller annen form for lønnskompensasjon. Det kan også være aktuelt å tilby karriererådgivning, trening i skriving av CV, eller ulike former for jobbsøkerkurs. 

Etter- og videreutdanning kan også være en relevant del av tilbudet ved nedbemanning. NKI Nettstudier har et bredt spekter av kurs og utdanninger som passer svært godt til arbeidstagere som trenger å heve sin kompetanse eller omskolere seg. Vi tilbyr korte og effektive utdanningsløp og alle våre utdanninger er 100% digitale og fleksible. Innholdet er yrkesnært og relevant, og vi har investert tungt i digitale læringsverktøy for å gjøre våre utdanninger tilgjengelig for både de med kompetanse gjennom yrkespraksis og de med formell kompetanse fra videregående, fagskole og høyskole. Svært mange av våre utdanninger kvalifiserer også til finansiering i regi av lånekassen. Kanskje virksomheten kan være med å bidra til del-finansiering av kompetanseløftet? Dette kan hjelpe den enkelte raskt tilbake i jobb. 

Her kan du lese mer om våre korte kurs, med og uten studiepoeng, eller om vårt tilbud innen fagskole her

NKI Nettstudier kan også bidra både med støtte til karriererådgivning, og etablere rabattordninger avhengig av antall ansatte som eventuelt vil ha behov for kompetanseheving. Trenger du råd om hvordan du kan gi dine permitterte eller overtallige et studietilbud, ta gjerne kontakt med vår Salgsdirektør Janne Hjelteig på epost eller telefon: 930 82 080. 

Eller kontakt oss via skjemaet under:

Gratis studierådgivning