For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Koronatiltak fra Lånekassen

Koronatiltak fra Lånekassen

Studenter og elever over 18 år som har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan ha rett til et tilleggslån.

Studenter og elever som kan ha rett til lånet må:

  • Kunne dokumentere inntektsnedgang i hele eller deler av perioden fra 16. juni 2020 til 15. juni 2021
  • Motta lån og stipend fra Lånekassen våren 2021
  • Ha fått lån og stipend fra Lånekassen i perioden de hadde nedgang i inntekt

Her finner du mer informasjon om tilleggslån korona

Tilleggslån korona for studenter
Studenter som har mottatt lån og stipend etter forskriftens del 3, kan få et tilleggslån på 26 000 kroner. Av dette, kan 10 400 kroner bli gjort om til stipend hvis studenten kan dokumentere inntektsnedgangen.

 De som kan få tilleggslån korona etter forskriftens del 3, er for eksempel: 

  • Universitets- og høyskolestudenter
  • Fagskolestudenter
  • Elever i videregående skole uten ungdomsrett
  • Elever ved folkehøyskoler

Både fulltids- og deltidsstudenter kan søke om tilleggslånet.

Tilleggslån korona for elever
Elever i videregående opplæring, som er 18 år eller eldre og som har mottatt lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte, kan ha rett til tilleggslånet på 26 000 kroner. Av dette kan 10 400 kroner bli gjort om til stipend hvis eleven kan dokumentere inntektsnedgangen.

Slik søker elevene/studentene om tilleggslån korona:
De studentene/elevene det gjelder vil motta et tilbud om tilleggslån korona på e-post fra Lånekassen, med en lenke til Dine sider. E-postene blir sendt ut puljevis fra og med 26. februar.

Søknadsfristen for tilleggslån korona er 30. juni 2021.

Følgende koronatiltak blir videreført:  

  • Elever og studenter som blir regnet som borteboere, men som må bo hjemme hos foreldre/foresatte på grunn av koronasituasjonen, kan fortsatt få borteboerstipend. Dette gjelder for vårsemesteret 2021
  • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som jobber i helse- og omsorgssektoren, politistudenter, og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret
  • Ordningen med utvidet rett til betalingsutsettelser gjelder også i vårsemesteret 2021

Les mer om koronatiltakene som blir videreført her.