For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Ny kompetansereform gjør det lettere for voksne å ta utdanning

Ny kompetansereform gjør det lettere for voksne å ta utdanning

Regjeringens nye kompetansereform, skal sørge for at voksne kan ta utdanning hele livet, og at det skal bli lettere å ta utdanning for flere.

Lære hele livet

22. april la regjeringen fram stortingsmeldingen, Lære hele livet. Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet for at ingen skal gå ut på dato, og at flere skal kunne stå i jobb lenger.  - Norge er, helt uavhengig av koronakrisen, i omstilling. Vi må skape mer, og vi må inkludere flere. Vi må tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har. Derfor er reformen så viktig, sier statsminister Erna Solberg (H).

Udekket kompetansebehov

Endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere, og mange av oss må ta mer utdanning og opplæring. Omstilling er ikke noe nytt, men tempoet i den teknologiske utviklingen, og endringene i samfunnet, kommer raskere enn før. Andelen virksomheter som sier de har et udekket kompetansebehov, har økt de siste årene, og NHOs kompetansebarometer for 2019, viser at 6 av 10 medlemsbedrifter har et udekket kompetansebehov. Samtidig er andelen som tar videreutdanning lavere nå, enn for ti år siden

Lettere å søke lån i Lånekassen for voksne

Lånekassen legger nå til rette for større fleksibilitet, og bedre ordninger for voksne som ønsker å studere. Fra høsten 2020,  er mulig å søke om full støtte frem til du er 50 år, og redusert støtte etter det.  Kravet om at du må studere minst 50 prosent for å få støtte fra Lånekassen, fjernes. Det betyr at du kan få støtte om du for eksempel studerer 20 prosent ved siden av jobb. Dette er et viktig tiltak for å bidra til livslang læring.

– Vi må gå bort fra et system der vi først utdanner oss- og jobber etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss hele livet. Derfor skal vi gjøre utdanning mer tilgjengelig for voksne med familie, stasjonsvogn og jobb, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Kortere fagskoleemner

Andre tiltak i reformen, er at fagskoler nå kan tilby kortere tilbud som arbeidslivet etterspør. Vi har allerede lagt til rette for dette, og tilbyr nå flere emner fra fagskoleutdanningene våre som enkeltemner. Dette gjør vi for å kunne tilby den kompetansehevingen næringslivet trenger til enhver tid.

I 2021 vil regjeringen legge fram en strategi for høyere yrkesfaglig utdanning, som har ambisjon om å øke kapasiteten på fagskolene. Dette er gledelige nyheter, og vi mener dette er et viktig tiltak for å sikre at vi tilbyr den kompetansen Norge trenger i fremtiden.