For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Forberedelser til muntlig eksamen

Forberedelser til muntlig eksamen

Skal du opp til muntlig eksamen på Generell studiekompetanse? I dette blogginnlegget skal jeg forsøke å gi deg som skal opp til én eller flere muntlige eksamener noen gode råd og litt nyttig informasjon.

Skal du opp til muntlig eksamen på Generell studiekompetanse? I dette blogginnlegget skal jeg forsøke å gi deg som skal opp til én eller flere muntlige eksamener noen gode råd og litt nyttig informasjon.

FØR EKSAMEN:

Du skal nå vise at du har lært det som forventes av deg i henhold til læreplanens kompetansemål. Disse har vi gjort deg kjent med, og du har arbeidet etter kompetansemålene i løpet av studietiden din. Alle fag har sine mål. Faget er lagt opp etter kompetansemålene, men det er viktig at du selv har holdt fokus på målene gjennom studietiden.

Les innkallingsbrevet nøye. Det kan komme pr. brev, eller på e-post. I brevet får du vite når og hvor du skal møte opp. Vær ute i god tid, og husk at du må ha med legitimasjon.

Noen fylker sender deg informasjon om eksamen, men de fleste legger ut informasjon på www.Privatistweb.no Følg godt med – det legges ut under Viktig informasjon om eksamen.

EKSAMENSDAGEN:

Når du registrerer deg ved ankomst til eksamen, vil du få beskjed om rekkefølgen ved muntlig eksamen. Da vil du også får informasjon om tillatte hjelpemidler, hvordan alt foregår og litt praktisk info. Forberedelsestiden varierer litt etter fag. Alle hjelpemidler er da tillatt. Du kan også kommunisere, men pass på at du ikke skaper uro og forstyrrer andre som forbereder seg.

Så blir du kalt inn til sensor og eksaminator. Da kan du ta med deg notatene du skriver i løpet av forberedelsestiden. Når eksamineringen er avsluttet, skal du gå ut av rommet mens sensor og eksaminator setter karakteren din. Deretter blir du tatt inn igjen, og får resultatet og begrunnelse for karakteren.

EKSAMEN I NORSK MUNTLIG:

Det kan være forskjeller fra fylke til fylke på hvordan eksamen gjennomføres, så orienter deg godt på forhånd. I noen fylker skal du levere en leseliste over både fagbøkene dine og litteratur du har lest. Listen skal leveres i god tid før eksamen, så sjekk når fristen for innlevering av leselisten er i ditt fylke. Du finner informasjonen på fylkeskommunens hjemmesider eller på www.privatistweb.no. Uansett om du leverer leseliste eller ikke, er det kompetansemålene for faget du skal prøves i.

Det mest vanlige er at du skal presentere fordypningsoppgaven din, og at dere snakker litt om denne. I tillegg skal du snakke om en tekst du får gjøre deg kjent med. Denne får du forberede deg på i 30 minutter før eksamen. Det kan være en epoke, en litterær tekst, et tema o.l. Det gjelder det å definere genre, beskrive, vurdere og drøfte. Du kan notere stikkord og tankene dine og ta med deg inn til eksaminasjonen. Når du kommer inn til eksaminator og sensor, får du en ny tekst eller spørsmål - noe du ikke har fått se/forberede deg til på forhånd. For øvrig gjelder det å ha den samme analyserende innstillingen, som med den teksten du får forberede deg på. Dette er en vanlig tredeling av eksamen i norsk, men jeg presiserer at det kan være flere måter å gjennomføre eksamen på. Husk å sjekke dette på forhånd.

FORDYPNINGSOPPGAVE:

Før du begynner, er det lurt å sjekke om fylket har spesifikke krav, Det finner du enten på fylkeskommunens hjemmesider eller på www.privatistweb.no. Du kan kontakte Eksamenskontoret i fylket ditt, dersom du ikke finner informasjonen.

I en fordypningsoppgave er det viktig å vise at du kan finne frem til informasjon, velge ut, vurdere og bearbeide informasjonen. Du skal også kunne presentere funnene du har gjort på en selvstendig og reflektert måte. Du kan velge hensiktsmessig presentasjonsform selv, men Power Point er nok mest brukt.

Du bestemmer selv om fordypningsoppgaven din skal være om et litterært tema, et språklig tema eller et mediarettet tema. Velger du litterært, kan du ta utgangspunkt i et forfatterskap; 2-3 romaner av en og samme forfatter, eller et tema; 2-3 romaner om samme tematikk av ulike forfattere. I kompetansemålene for faget, vil du se hva som forventes av en slik oppgave. Disse finner du i «Om emnet», som ligger før første studieenhet i faget, eller ved å legge inn fagkoden din på Udir. Fagkoden finner du på www.nki.no/studievelger, gå så inn på faget, og finn fagkoden under hvert emnet. 

EKSAMEN I ENGELSK MUNTLIG:

Det kan også her være lokale forskjeller, men det er 30 minutters forberedelsestid for alle. Da får du gjerne en tekst, som er underlag for utspørringen. Dette er en tekst du enten skal lese, eller ofte lytte til. Les/lytt til teksten og gjør deg klar til å snakke om/drøfte den. I noen fylker må du levere leseliste og/eller fordypningsoppgave. Undersøk hva som gjelder og hva fristen for levering er med Eksamenskontoret i fylket ditt. Hvis leseliste ikke er et krav, kan du ta med deg en liste over valgt litteratur (litteratur du har forberedt deg på) til eksamen.

Selve eksamineringen er også 30 minutter, gjerne delt i to eller tre deler. Dere samtaler om det du har lest/lyttet til i forberedelsesdelen, så er det eventuelt en del fra fordypningsoppgaven eller leselisten, og så vil det gjerne være en samtale om en tekst/artikkel du ikke har fått forberedt. Det er en tekst fra læreboken eller kurset ditt. Det er viktig at du på forhånd opplyser om hvilket læreverk du har brukt, eller for deg som ikke har brukt en bok, er det viktig at du leverer en leseliste over tekster og artikler i kurset. Gjør dette i god tid på forhånd, slik at sensor og eksaminator får tid til å sette seg inn i hva du har lest.

Det er alltid lurt å lese kompetansemålene i forkant. I tillegg er mitt aller beste tips å snakke engelsk høyt. Du kan snakke med en venn (helst), katten eller en bamse. Det viktigste er at du øver på å snakke engelsk – høyt! Les gjerne også engelsk litteratur på forhånd. Det kan være en roman, noveller, sangtekster, dikt og sakprosa. Dette gir deg god trening og det styrker ordforrådet ditt.

EKSAMEN I NATURFAG:

Eksamen i naturfag er praktisk-muntlig. Det betyr ofte at den er muntlig, men med en praktisk del, f.eks. en øvelse. Eksamen består oftest av en forberedelsedel og en del med eksaminasjon. Det er fylkeskommunen som avgjør om det skal være forberedelsestid og evt. hvor lang den skal være. Kort forberedelsestid er vanligvis 45 minutter. Lang forberedelsedel kan være opp til to dager før eksamen. Da skal eleven forberede en presentasjon om temaet.  På forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt. Det er store variasjonsmuligheter i hvordan eksamenen kan organiseres, men eksamenstiden er 45 minutter. Les innkallingsbrevet nøye.

Eksamen består oftest av to deler. Du skal presentere et tema/problemstilling og drøfte dette. Du vil da kunne få spørsmål underveis, både fra presentasjonen og fra andre deler av pensum. Den praktiske delen av eksamenen kan være en fagsamtale kombinert med at du skal løse eller demonstrere en oppgave. Det kan være et forsøk eller andre aktiviteter fra studiet ditt. Det er viktig at du har god oversikt over kompetansemålene og lærestoffet på forhånd.

ANDRE MUNTLIGE EKSAMENER, GENERELL STUDIEKOMPETANSE:

Det må alltid tas forbehold om at det kan være lokale forskjeller, for de muntlige eksamenene lages lokalt i fylket ditt. Det er derfor svært viktig at du orienterer deg godt og i god tid før eksamen. Som privatist, er det viktig at du gir eksamenskontoret tydelig beskjed om hvilket læreverk du har brukt i studietiden. Gjenta dette til eksaminator når du kommer inn til eksamen. Du skal få oppgaver basert på det læreverket.

Det vanligste i de muntlige fagene, er en todelt eksamen. Du får en oppgave eller et tema, som du får tid til å forberede deg på og skrive notater. Notatene kan du ta med deg inn til eksaminator og sensor.

I tillegg får du spørsmål innenfor ett eller flere deler av læreplanmålene. Den får du ikke tid til å forberede deg på, så her gjelder det å ha jobbet godt med faget på forhånd.

En god matpakke og vann er viktig på en eksamensdag – også på muntlig eksamen. Det blir ventetid! Ta gjerne med deg vannflasken inn på eksamen. Ta litt vann og tenk deg godt om, ro ned så skal du se du finner svaret. Du har jo lest godt, og kan mye. Husk på at sensor og eksaminator er der for å hjelpe deg til å få frem det du kan.

Finner du ikke roen og stresser fælt, så fortell at du er nervøs og be om et par minutter. Lukk så øynene og pust dype drag; inn og ut. Ikke tenk, bare konsentrer deg om at pusten kommer helt ned i magen og at du tømmer lungene på utpust. Gjenta inn og ut, inn og ut…  Fire, fem dype pust og du er klar. Du har fått ro, hjernen har fått oksygen og du er klar. Prøv da vel!

Stol på deg selv – du kan mer enn du tror!