For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Riktig bruk av kilder

Riktig bruk av kilder

Jeg heter Nina og jeg er nettlærer hos NKI. I dag vil jeg dele noen tips om riktig bruk av kilder. I en verden der «fake news» og alternative fakta har blitt begreper vi oftere og oftere møter på, og falsk og plantet informasjon får konsekvenser for både makt og storpolitikk, er det særlig viktig at vi er oppmerksomme på riktig bruk av kilder. Vi må ha kunnskap om hva som kan regnes som gode og troverdige kilder, og hvordan vi viser til disse kildene på riktig måte.

Vi snakker ofte om at det er viktig å bruke «egne ord», ikke andres – i den forstand at man bør være nøye med å oppgi kildene og referansene man bruker. Vær også kritisk til kildene. Stol ikke på alt du finner på nettet. Hold deg til anerkjente nettsider. 

Det står også mye bra om kilder i lærebøkene dere bruker, samt i leksjonene Studietips – Videregående og Studietips - Fagskole.

Husk alltid anførselstegn ved sitater, og at dere siterer korrekt. Sitater skal ikke skrives om til den målformen resten av teksten skrives på. Skriver du en tekst på nynorsk, skal sitatene fortsatt være på bokmål, om det står slik i kilden.

Her er 7 tips til riktig kildebruk: 

1. Kilder oppgis i forkortet form underveis i besvarelsen, og med fullstendig kilde i referanselisten du legger bakerst. 

2. Velg hvilken stil du vil oppgi kildene i. Vi anbefaler Harvard-stilen. 

3. Ulike kilder (avhengig av om det er en bok, artikkel, nettside etc) oppgis på ulik måte, så følg eksemplene du finner her

4. Oppgi alltid kilder når innholdet i det du skriver er hentet fra pensumlitteratur/teori. 

5. Oppgi i tillegg sidetall når det du skriver er et direkte sitat eller tett opp mot det.

6. Kilder bør oppgis på nytt hver gang du skriver et nytt avsnitt. 

7. Når det du skriver egne tanker rundt pensum trenger ikke kilder oppgis.

Det viktigste av alt er: Ikke fall for fristelsen til «å stjele» fra andre uten å si fra om det. Det kan koste deg dyrt, og blir veldig ofte oppdaget av både lærer og sensor. Det er lett å ty til snarveier i en hektisk hverdag, men det slår som oftest tilbake på en selv. Stol på dine egne refleksjoner. Få frem dine egne tanker og konklusjoner og marker tydelig hva som er sitater hentet fra andre. Lykke til med eksamen og oppgaveskriving!