For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Dette er fagfornyelsen for videregående skole

Dette er fagfornyelsen for videregående skole

Høsten 2020, ble det innført nye læreplaner i videregående skole, som en del av fagfornyelsen. Dette innebærer at siste mulighet for å ta eksamen på VG1-nivå på gammel læreplan, er høsten 2021.

Du lurer kanskje på hva fagfornyelsen går ut på? Hvilken betydning det har for deg som studerer hos oss, og om det fremdeles vil være mulighet for å lese pensum etter gammel læreplan en stund til? Dette skal vi forsøke å gi deg svaret på i dette blogginnlegget.

Hva er fagfornyelsen?


Fagfornyelsen går ut på at alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring blir fornyet. Dette gjelder også for den overordnede delen av læreplanverket. Læreplanene skal bli mer relevante for fremtiden - i både faget og i yrket.

De fleste fagene forblir de samme, men antall kompetansemål justeres, og noen fornyes. Det skal bli mer fokus på dybdelæring- som betyr at det skal være mer tid til å gå i dybden i fagstoffet i undervisningen. Dette henger sammen med at det blir litt færre kompetansemål i de ulike læreplanene.

Samtidig utfordrer de nye læreplanene oss til mer tverrfaglighet og samarbeid på tvers av fag.
De nye læreplanene setter fokus på tre tverrfaglige tema:

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling

Vi jobber med å utvikle nye Vg1-kurs etter nye læreplaner, og disse vil være klare for bestilling fra våren 2021. Nye kurs for Vg2 og Vg3, vil utvikles de påfølgende årene.

Det er ikke for sent å avlegge eksamen etter gammel læreplan (LK06)


Hvis du allerede har satt deg inn i fag etter gammel læreplan (LK06), og ønsker å ta opp fag- eller forbedre karakter, er det ikke for sent å gjøre dette etter LK06 og de lærebøkene du allerede sitter med.

Siste mulighet for å avlegge eksamen etter LK06 for Vg1-fagene, er høsten 2021

Det er ikke mulighet for konteeksamen etter denne fristen. Hvis du har mulighet, anbefaler vi at du har som mål å avlegge de fleste eksamener/siste eksamen våren 2021, slik at du har mulighet for konteeksamen høsten 2021. 

Siste mulighet for å avlegge eksamen etter LK06 for Vg2-fagene, er høsten 2022. For Vg3 er siste eksamensmulighet høsten 2023.

Oppmelding til eksamen skjer via Privatistweb. Firsten for å melde seg opp til vårens eksamener er 1. februar 2021. Følg med og sjekk rutiner som er gjeldende for ditt fylke.

Er det mulig å kombinere fag fra gammel læreplan og ny læreplan på samme vitnemål?


Svaret her er ja! Vitnemål kan kombinere fag fra både nye (LK20) og gamle læreplaner (LK06). Alle fag får nye fagkoder, og Udir vil fastsette hvilke fag som vil erstatte hverandre, og hvordan det skal føres på vitnemålet.

Nyttig informasjon fra Udir om fagfornyelsen, som er verdt å sjekke nærmere ut:

Lurer du på hvordan du skal gå fram for å ta fag fra eksisterende læreplan, eller hvordan du bestiller fag fra fagfornyelsen? Ikke nøl med å kontakte oss. Vi hjelper deg gjerne!