Vår historie

NKI ble opprinnelig etablert i Sverige i 1910 av Hilmar Norén, og fikk derav navnet Noréns korrespondanse institutt (NKI).

I 1959 ble NKI-Skolen etablert i Norge som brevskole med nærmere 250 kurs. I løpet av 80- tallet dreide studiene seg fra en hovedtyngde på tekniske ingeniørfag over til nye studier og kurs innenfor økonomi, regnskap, teknologi, ledelse og organisasjon.

NKI var i 1987 først i Europa med å tilby elektronisk fjernundervisning. Den økende bruken av Internett førte til utviklingen av flere nettstudier. I 1991 endret navnet til NKI Fjernundervisning. Utviklingen av et bredt studietilbud på videregående skole nivå mot slutten av 90-tallet bidro sterkt til denne veksten.

I 2007 ble NKI en del av utdanningskonsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet. Samme år kunne NKI feire 20-års jubileum for sin satsning på nettbasert utdanning. I 2009 endret skolen navn til NKI Nettstudier, og vi feiret vårt 50 års-jubileum.

NKI Nettstudier har fokus på å legge til rette for fleksibel utdanning ved bruk av teknologi og læringsmetoder, og vår visjon er at vi skaper fremtidens utdanning med over 3600 aktive studenter. Vi er opptatt av at vi hele tiden skal være Nytenkende, Engasjerte, Inkluderende og Etterrettelige i det vi gjør. NKI er godkjent av Kunnskapsdepartementet etter Lov om voksenopplæring. 

NKI eies av Intendia Group, et av Skandinavias ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. Konsernet består av 11 sterke og uavhengige merkevarer, og hvert år utdanner og utvikler vi over 40 000 studenter og deltakere. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap er virksomheten også representert mange ulike steder rundt om i verden, f.eks. i USA, Australia, Tanzania og Etiopia, i tillegg til en rekke europeiske land.

Les mer om Intendia Group

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk