For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag Vg1 HSF1008

Utdanningsnivå:
Yrkesfag på videregående skole
Pris:
kr 7 500,-
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
5
Studietimer:
140

Dette programfaget handler om hvordan helse- og oppvekstsektoren er organisert, hvordan gjeldende regelverk regulerer arbeidet, og hva som er de allmenne spillereglene i arbeidslivet. Vi skal se nærmere på hvordan de ulike partene i arbeidslivet samarbeider og hvorfor tverrfaglig samarbeid på tvers av yrkesgrupper er viktig.Du vil også lære om brukermedvirkning og hvordan hjelpemidler, velferdsteknologi og annen teknologi kan benyttes i yrkesutøvelsen.Videre i faget vil du lære mer om hvilke krav og forventninger som stilles av deg som yrkesutøver, og hvordan du håndterer etiske dilemmaer som du vil møte på.