For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Du må bestå YFF for å få din yrkesfaglige utdanning. Her finner du mer informasjon om YFF.

Yrkesfaglig fordypning 

For å bestå Vg1 og Vg2 yrkesfaglig utdanning, stilles det krav til dokumentert yrkesfaglig praksis innen relevant lærefag. Privatister får ikke karakter i YFF. Praksisen må godkjennes av en videregående skole i din hjemkommune som tilbyr studieretning du går. NKI-studenter må selv skaffe praksisplass og ta kontakt med en videregående skole for godkjenning.

Alternativt kan yrkesfaglig fordypning også gi mulighet til å ta fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer og fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Privatister dekker timetallet i yrkesfaglig fordypning slik:

Vg1:

Enten

  • Dokumentere 210 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3

eller

  • Ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner, som samsvarer med totalt 168 årstimer

Vg2:

Enten

  • Dokumentere 316 timer praksis i et relevant lærefag i Vg3

eller

  • Ta eksamen i et antall relevante fag med nasjonale læreplaner, som samsvarer med totalt 253 årstimer