For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Ny fagskoleutdanning: Driftstekniker – bygg og eiendom

Smilende mann som er driftstekniker i jobbsituasjon

Driftstekniker – bygg og eiendom er utviklet i samarbeid med Coor Service Management AS, og er en ny fremtidsrettet fagskole, hvor du kan gå rett ut i jobb etter endt utdanning. Utdanningen åpner 1. juni, søk nå for å sikre deg en plass.

Fagskolen Driftstekniker – bygg og eiendom er utviklet slik at den passer både for deg som ikke har noen bakgrunnskunnskaper, men ønsker å jobbe som driftstekniker/vaktmester, og for deg som ønsker å oppdatere eller formalisere kompetansen din. 

Fagskolen Driftstekniker gir deg:

 • Grunnleggende kunnskap om yrket som driftstekniker – bygg og eiendom
 • Innføring i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet ved drift og vedlikehold av bygg og idrettsanlegg
 • Forståelse av yrkets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg.
 • Kunnskap om arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester for drift og vedlikehold av bygg og idrettsanlegg
 • Du lærer å anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger i yrket

Ny og oppdatert kompetanse innen bygg og eiendom

Utdanningen er utviklet i samarbeid med Coor Service Management AS. Dette samarbeidet er viktig for å utvikle en utdanning som gir kompetanse arbeidsmarkedet spør etter. Vi er stolte av å ha en så dyktig og viktig partner med på laget i utviklingen av fagskolen. 

Lars Christian Solvi, Fagspesialist Eiendomsdrift, Coor
Lars Christian Solvi, Fagspesialist Eiendomsdrift, Coor

 

"Som Driftstekniker innen bygg og eiendom, får du en spennende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver innen alle fag knyttet til drift av bygg og tilhørende tekniske anlegg. Det er også gode muligheter til å ta neste steg i karrieren. Veien er for eksempel kort til en Driftssjef stilling."

Studer på nett, i eget tempo

Fagskoleutdanningen har omfang på 30 stp., og består av emner 4 emner, hvor alle emner kan tas separat. Det betyr at du kan velge å ta hele fagskolen, eller de emnene du ønsker ny og økt kompetanse innen. Du kan søke om fritak for emner om du ønsker å ta hele fagskolen på et senere tidspunkt. 

Fleksibel fagskoleutdanning

Du kan starte på utdanningen når det passer deg, hver dag, hele året. Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det.   

Dette får du hos NKI Nettstudier: 

 • Din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester som hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner  
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Etter fullført utdanning kan du jobbe som driftsteknikker/vaktmester for drift og vedlikehold av forretningsbygg, offentlige bygg, eiendom, borettslag eller idrettsanlegg.