For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Driftstekniker – bygg og eiendom

Blid driftstekniker i arbeidssituasjon
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
4 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
4 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Vil du jobbe som vaktmester, driftsansvarlig eller driftstekniker? Du har kanskje erfaring fra før og trenger å formalisere kompetansen din? Eller ønsker du en ny retning i yrkeslivet? Da kan utdanningen Driftstekniker være det rette for deg.

Du velger selv om du vil studere på heltid eller deltid og du studerer fra hvor du vil og når du vil. Utdanningen er utviklet i samarbeid med Coor Service Management AS, og kvalifiserer deg til å jobbe med drift og vedlikehold av borettslag, forretningsbygg, offentlige bygg og idrettsanlegg. Når du har bestått alle emnene, har du 30 studiepoeng.

Ta fagskolen Driftstekniker og få kompetanse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet.

Dette får du ved å ta fagskolen Driftstekniker:

 • En grunnleggende kunnskap om yrket som driftstekniker – bygg og eiendom/vaktmester
 • Innføring i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet ved drift og vedlikehold av bygg og idrettsanlegg
 • Forståelse av yrkets betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv
 • Kunnskap om forvaltning, drift og vedlikehold av sentralvarmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg.
 • Kunnskap om arbeidsmetoder, produkter og/eller tjenester for drift og vedlikehold av bygg og idrettsanlegg
 • Du lærer å anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger i yrket

Nettstudiet Driftstekniker gir deg følgende jobbmuligheter

Etter fullført utdanning kan du jobbe som vaktmester/driftsteknikker for drift og vedlikehold av forretningsbygg, offentlige bygg, eiendom, borettslag eller idrettsanlegg. 

Bilde av Lars Christian Solvi, Fagspesialist Eiendom, Coor
Lars Christian Solvi, Fagspesialist Eiendom, Coor

"Som Driftstekniker innen bygg og eiendom, får du en spennende arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver innen alle fag knyttet til drift av bygg og tilhørende tekniske anlegg. Det er også gode muligheter til å ta neste steg i karrieren. Veien er for eksempel kort til en Driftssjef stilling."

Utdanningen er utviklet i samarbeid med Coor Service Management AS. Dette samarbeidet er viktig for å utvikle en utdanning som gir kompetanse arbeidsmarkedet spør etter. 

Utdanningens struktur

Fagskoleutdanningen gir deg 30 studiepoeng, og består av 4 emner. Du kan velge å ta et emne om gangen, eller hele fagskolen. Du kan bruke kortere eller lengere tid på å fullføre utdanningen. Dette velger du helt selv. 

Trenger du hjelp til å sette opp et studieløp som passer deg? Ta kontakt med våre flinke rådgivere, de hjelper deg gjerne

Bygg og brannforebygging gir deg relevant begreper, prosesser og verktøy knyttet til bygg og brannbygging. Du vil også få kunnskap om ulike bygningsdeler og materialer, samt hvilke krav som stilles til disse. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Driftstekniker. 

Du vil få kunnskap om:

 • Begreper, prosesser og verktøy innen bygg og brannforebygging 
 • Relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet knyttet til bygg og brannforebygging 
 • Bygg og materialer, og har forståelse for omfanget av driftstekniker ansvar knyttet til bruk og vedlikehold av disse 
 • Risikovurdering og hvordan risiko kan reduseres ved passive og aktive tiltak 
Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Få kunnskap om sertifiseringsordninger for bygg- og anleggsbransjen. Du vil også lære om energioppfølgingssystem (EOS) og dets hensikt. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Driftstekniker. 

Du vil få kunnskap om:

 • Begreper, prosesser og verktøy innen energioptimalisering og bærekraft
 • Relevant regelverk, standarder, avtaler og krav knyttet til energioptimalisering og bærekraft
 • SD anlegg og EOS systemer og hvilke betydning disse har for energioptimalisering og bærekraft 
 • Tiltak som gi best resultat innenfor energi og miljø 
 • Ulike energikilder og hvilke fordeler og ulemper de har 
 • Energioptimalisering og bærekraft sin betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
 • Sertifiseringssystemet BREEAM In-Use
 • Hvorfor sertifisere bygg og fordeler med grønne bygg
Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Få kunnskap om sentrale og ressurskrevende anlegg i bygg. Og lær om hvordan verdiene skal forvaltes for å redusere miljøbelastningen ved eiendomsdrift, samtidig som du tar hensyn til brukernes behov og økonomi. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Driftstekniker. 

Du vil få kunnskap om:

 • Hvordan driftstekniske anlegg er oppbygd, fungerer og deres fordeler og ulemper 
 • Rutiner for drift, ettersyn og vedlikehold av tekniske anlegg
 • Hvilke krav byggeforskriftene og ulike normer stilles i forbindelse med tekniske anlegg
 • Sentrale tekniske begreper, symboler og krav i lover og forskrifter
 • Sikringstiltak, krav og retningslinjer rundt drift og forvaltning av tekniske anlegg
 • Hvordan verdiene skal forvaltes for å redusere miljøbelastningen ved eiendomsdrift
Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Få kunnskap om relevante begreper, prosesser og verktøy knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom. Og lær om hvilken betydning forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom har i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Driftstekniker. 

Dette lærer du:

 • Begreper, prosesser og verktøy innen forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom
 • Relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet ved drift og vedlikehold av bygg og utendørsanlegg
 • Bransjekunnskap og kjennskap til driftsteknikerens fagfelt og kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen driftstekniker faget 
 • Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom sin betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Du kan starte på utdanningen når det passer deg, hver dag, hele året. Du studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil. Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det.   

Dette får du: 

 • Studieveileder som er tilgjengelig gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner  
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen 

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne.

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

 • Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy innen de ulike tekniske fagområder som er representert ved drift av bygninger.
 • Innsikt i relevante lover, forskrifter, og lokale offentlige reguleringer og krav til kvalitet, som berører driften av bygninger.
 • Et helhetlig innblikk  i hvordan man drifter bygninger og kjennskap til tekniske installasjoner.
 • Kunne oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper så vel som sine kunnskaper innen relevant regelverk.
 • Forstå bransjens/yrkets betydning i ivaretakelse av de verdier som ulike bygninger/bygningsmasse og tekniske installasjoner representerer.

Ferdigheter:

 • Med utgangspunkt i kartlegging og innsamlet informasjon, vurdere et byggs kvalitet og egenskaper, tilstand og vedlikeholdsbehov med hensyn til konstruksjon, tekniske anlegg og installasjoner.
 • Anvende relevante faglige verktøy, materialer, teknikker og uttrykksformer innen de ulike tekniske fagområder som er representert ved drift av bygninger.
 • Bestillerkompetanse innen relevante fagområder.
 • Anvende foreliggende teknisk dokumentasjon i sitt arbeide med å overvåke, kontrollere og styre driftssystemer.
 • Kartlegge og utføre feilsøking, definere årsak og gjøre nødvendige tiltak for å korrigere forhold som viser avvik. 

Generell kompetanse:

 • Forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper som for eksempel etterlevelse av avtaler og regelverk, trygg utførelse av små og store oppgaver og ivaretakelse av mennesker ved å legge vekt på HMS.
 • Kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer, reflektere over egen praksis knyttet til holdninger og verdier og har utviklet en etisk grunnholdning i utøvelsen av yrket.
 • Med utgangspunkt i sin innsikt i alle tekniske, miljømessige og sikkerhetsmessige forhold, kunne gjøre avveininger og ta beslutninger for å sikre forsvarlig drift av bygninger og tekniske anlegg, og som også tilfredsstiller utvalgte/ulike målgruppers behov.
 • Kan bygge relasjoner med fagfolk på tvers av fag internt og overfor eksterne leverandører av materialer og tjenester, forbruksmateriell og tekniske installasjoner.
 • Kan utvikle arbeidsmetoder, driftsprosedyrer, sikkerhetsforordninger og vedlikeholdsplaner for bygg.

Her finner du en oversikt over bøkene du trenger å kjøpe.

Det er ikke nødvendig å kjøpe alle bøkene før studiestart, du vil få mer informasjon om bøker og annet pensum i nettskolen. Komplett bokliste finner du i nettskolen.  

 • HMS-boka. ISBN: 9788245036923
 • Eiendomsforvaltning. ISBN: 9788245033021
 • Service og innovasjon. ISBN: 9788245035315
 • Byggeteknikk med materialkunnskap. ISBN: 9788256271788
 • Sanitærteknikk - digital versjon. ISBN: 9788269086157
 • Sentralvarmeanlegg og varmesystemer. ISBN: 9788256271658
 • Styring og regulering av tekniske anlegg i bygninger. ISBN: 9788290033281
 • Ventilasjon. ISBN: 9788256271825
 • Elektriske Anlegg. ISBN: 9788256271795
 • ENØK. ISBN: 9788256271641

I denne fagskolen gjennomføres det skriftlig hjemmeeksamen på nett 

 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det 
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen 

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier