For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Har du det som skal til for å bli prosjektleder?

Har du det som skal til for å bli prosjektleder?

Er du god til å planlegge og en god relasjonsbygger? Går du med en lederspire i magen? Da er kanskje prosjektleder et yrke for deg. Sjekk om du har egenskapene som trengs i prosjektlederrollen.

Disse egenskapene har en dyktig prosjektleder

En prosjektleder har hovedansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Det er også prosjektlederens ansvar at prosjektet får det ønskede resultatet, at det blir ferdig til riktig tidspunkt og at prosjektet lander innenfor avtalt budsjett.

Skal du jobbe som prosjektleder er det mange ferdigheter du bør beherske, i tillegg til selve lederrollen. Prosjektledelse er et fagfelt som krever systematikk og kunnskap, men det er noen egenskaper som går igjen hos dyktige prosjektledere. Har du disse egenskapene, har du gode forutsetninger for å bli en god prosjektleder:

God til å planlegge: 

Når man er prosjektleder må man vite hvordan prosjektet bør planlegges, struktureres og gjennomføres. Ingen prosjekter er like og det krever at man bruker nok tid på planleggingsfasen.  For å nå målene for prosjektet er det viktig at teamet har riktig kompetanse og kapasitet for å få jobben gjort. Det er prosjektlederen som har ansvar for å få oversikt over oppgaver, roller og å delegere.

Organisert og ryddig: 

Denne er ganske selvsagt, men en av de tydeligste egenskapene man finner hos dyktige prosjektledere, er at de er organiserte og ryddige. Et prosjekt har ofte en lang «to do»-liste. Som prosjektleder, er evnen til å holde fokus når listen blir lengre, eller man møter på utfordringer, avgjørende. Som prosjektleder er det viktig at du har tydelige mål og en plan for hvordan målene skal nåes.

Naturlig autoritet: 

Det kan virke som om noen bare er født gode ledere med en naturlig autoritet, mens andre trenger litt mer tid og kompetanse før de føler seg trygge i en lederrolle. De beste prosjektlederne har tilstrekkelig myndighet. De føler eierskap til prosjektet og jobber deretter. Har du en drøm om å bli leder i fremtiden, er det viktig å være bevisst på din egen leder- og kommunikasjonsstil – i tillegg til fagdisiplinen din.

God relasjonsbygger: 

Gode prosjektledere vet at de ikke kan lykkes alene, og de er avhengige av å ha gode relasjoner med de andre teammedlemmene. Du må kunne tilpasse din egen adferd til både prosjektet, kolleger, mål og samarbeidspartnere.

Stort behov for prosjektledere i næringslivet

Verdiskapningen i samfunnet vårt skjer i stadig større grad gjennom prosjekter, noe som fører til en økende etterspørsel av prosjektledere. Behovet for ledere og ansatte med egenskaper og kompetanse til å organisere, administrere, styre og evaluere store og små prosjekter et stort. Prosjektledere jobber i alle bransjer og virksomheter, i både privat og offentlig sektor.

Hvordan bli prosjektleder?

Som følge av det økende behovet for prosjektlederkompetanse, er det flere som ser verdien av å formalisere kompetansen sin. På Prosjektlederskolen får du en utdanning som setter deg i stand til å lede prosjektarbeid og sikre effektiv og profesjonell gjennomføring av et prosjekt i små og store bedrifter.

Prosjektlederskolen passer for deg som ønsker jobb innen prosjektledelse, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere kompetansen din. Med denne fagskoleutdanningen lærer du hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter – helt fra idéstadiet til gevinstrealisering.

Synes du prosjektledelse høres ut som noe for deg?

Her finner du mer informasjon om utdanningen.