For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Har du det som skal til for å bli prosjektleder?

Har du det som skal til for å bli prosjektleder?

Ønsker du en variert og spennende hverdag? Er du en god relasjonsbygger og god til å planlegge? Da kan prosjektleder være et yrke for deg. Finn ut hvilke egenskaper en prosjektleder bør ha.

Stort behov for prosjektledere i næringslivet

Verdiskapningen i samfunnet vårt skjer i stadig større grad gjennom prosjekter, noe som fører til en økende etterspørsel av prosjektledere. Behovet for ledere og ansatte med egenskaper og kompetanse til å organisere, administrere, styre og evaluere store og små prosjekter er stort. Prosjektledere jobber i alle bransjer og virksomheter, i både privat og offentlig sektor, så her er jobbmulighetene store. 

Disse egenskapene har en dyktig prosjektleder

En prosjektleder har hovedansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter. Det er også prosjektlederens ansvar at prosjektet får det ønskede resultatet, at det blir ferdig til riktig tidspunkt og at prosjektet lander innenfor avtalt budsjett.

Skal du jobbe som prosjektleder er det mange ferdigheter du bør beherske, i tillegg til selve lederrollen. Prosjektledelse er et fagfelt som krever systematikk og kunnskap, men det er noen egenskaper som går igjen hos dyktige prosjektledere. Har du følgende egenskapene, har du gode forutsetninger for å bli en god prosjektleder:

God til å planlegge: 

Når man er prosjektleder må man vite hvordan prosjektet bør planlegges, struktureres og gjennomføres. Ingen prosjekter er like og det krever at man bruker nok tid på planleggingsfasen. For å nå målene for prosjektet er det viktig at teamet har riktig kompetanse og kapasitet for å få jobben gjort. Det er prosjektlederen som har ansvar for å få oversikt over oppgaver, roller og å delegere.

Organisert og ryddig: 

Denne er ganske selvsagt, men en av de tydeligste egenskapene man finner hos dyktige prosjektledere er at de er organiserte og ryddige. Et prosjekt har ofte en lang «to do»-liste. Som prosjektleder er evnen til å holde fokus når listen blir lengre, eller man møter på utfordringer, avgjørende. Det viktig at du har tydelige mål og en plan for hvordan målene skal nås.

Naturlig autoritet: 

Det kan virke som om noen bare er født gode ledere med en naturlig autoritet, mens andre trenger litt mer tid og kompetanse før de føler seg trygge i en lederrolle. De beste prosjektlederne har tilstrekkelig myndighet. De føler eierskap til prosjektet og jobber deretter. Har du en drøm om å bli leder i fremtiden, er det viktig å være bevisst på din egen leder- og kommunikasjonsstil – i tillegg til fagdisiplinen din.

God relasjonsbygger: 

Gode prosjektledere vet at de ikke kan lykkes alene, og de er avhengige av å ha gode relasjoner med de andre teammedlemmene. Du må kunne tilpasse din egen adferd til både prosjektet, kolleger, mål og samarbeidspartnere.

Hvordan bli en god prosjektleder?

Som følge av det økende behovet for prosjektlederkompetanse, er det flere som ser verdien av å formalisere kompetansen sin. Prosjektlederskolen gir deg som ønsker å jobbe som prosjektleder kompetanse om hvordan du skal lykkes med planlegging, organisering, styring og ledelse av prosjekter – helt fra idéstadiet til gevinstrealisering.

Utanningen passer både for deg som ønsker å bli prosjektleder og for deg som har erfaring men ønsker oppdatert kunnskap og å formalisere kompetansen din. Nettstudiet forbereder deg på utfordringer knyttet til prosjektledelse og du vil få utviklet din kompetanse innen digitale prosjektstyringsverktøy.

Du kan velge å ta hele utdannelsen som gir deg 30 studiepoeng, eller å plukke og mikse de emnene du ønsker økt kompetanse innenfor.