For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Målrettet prosjektstyring

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
6 måneder
Studietimer:
225
Innsendinger:
3 stk
Pris:
kr 9 000,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
3 stk
Studietilgang:
6 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 9 000,-

Målrettet prosjektstyring, er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. Målrettet prosjektstyring er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer kreativitet, og komplekse teknologiprosjekter.

I dette emnet, lærer du å styre et prosjekt ved å skape forståelse for hvordan prosjektledelse følger en stegvis prosess.

Hensikten med emnet er å:

 • Lære om ulike prosjekttyper og gi forutsetninger for å organisere arbeid i prosjekt
 • Forstå forutsetningene og rammebetingelsene for god prosjektstyring
 • Forstå hva som forventes av ulike roller, og i ulike faser, av prosjektgjennomføringen
 • Lære metodikk for å lede og delta i planprosesser, og hvordan gjennomføre og rapportere i henhold til planer

Lære om interessenter og risikovurdering som nyttige verktøy i prosjektplanlegging, samt styre økonomien i et prosjekt  

 • Lære om ulike prosjekttyper og gi forutsetninger for å organisere arbeid i prosjekt
 • Forstå forutsetningene og rammebetingelsene for god prosjektstyring
 • Forstå hva som forventes av ulike roller, og i ulike faser, av prosjektgjennomføringen
 • Lære metodikk for å lede og delta i planprosesser, og hvordan gjennomføre og rapportere i henhold til planer
Studietimer:
225

Kompetanse om prosjektstyring er nyttig i de aller fleste bransjer og virksomheter. Eksempel på arbeidsområder der du drar god nytte av kompetanse innen prosjektstyring:

 • Innføring av nye IT-systemer
 • Organisasjonsendringer
 • Utvikling av nye produkter og tjenester
 • Byggeprosjekter
 • Planlegging og gjennomføring av arrangement
 • Flytting av lokaler
 • Markedsføringskampanjer
 • Osv.  

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.

Læringsmålene for emnet er delt i tre kategorier:

Kunnskaper

 • kan beskrive hva som kjennetegner et prosjekt
 • kan identifisere hvilke oppgaver som egner seg for prosjektarbeidsformen
 • kan forklare hva som kjennetegner en god prosjektleder
 • kan identifisere fundamentet for et prosjekt
 • kan forklare PSO-modellen (person, system, organisasjon)
 • kan regne opp typiske fallgruver i et prosjekt
 • kan forklare forskjellene på formål og mål
 • har kunnskap om interessentanalyse
 • kan forklare innholdet i et ganttdiagram/ ansvarskart

 

Ferdigheter

 • kan organisere et prosjekt etter PSO-modellen (person, system, organisasjon)
 • kan styre økonomien i et prosjekt
 • kan delta i arbeidet med å definere mål og formål
 • kan detaljplanlegge et prosjekt
 • kan gjennomføre et prosjekt
 • kan utarbeide en interessentanalyse
 • kan gjennomføre milepælplanlegging og registrere tidsplanen i et ganttdiagram/ ansvarskart

 

Generell kompetanse

 • kan ta ansvar for en liten bedrifts prosjektplanlegging og delta i en mellomstor og stor bedrifts prosjektplanlegging
 • kan følge normer og regler som er definert for en bedrifts prosjektorganisering
 • kan gjennom oppfølging av interessentanalysen vise respekt for alle interne og eksterne interessenter

Ingen formelle opptakskrav. 

Målrettet prosjektstyring. Andersen, Erling S.,Grude, Kristoffer V. og Haug, Tor. Fagbokforlaget 2022. ISBN 9788245039801