For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Strategisk ledelse og innovasjon

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Studietimer:
125
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 6 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
1 stk
Studietilgang:
3 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 6 500,-

Dette er en yrkesrettet utdanning som gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen strategi og innovasjon. Utdanningen passer for deg som ønsker å oppdatere de faglige kunnskapene eller utvikle kompetansen din innen fagområdet.

Strategisk ledelse og innovasjon gjennomgår valg av strategier for en virksomhet, hvordan man skal utføre eksterne og interne analyser og metoder for å vurdere, utvikle og igangsette hensiktsmessige strategier for en virksomhet.

Du vil vurdere strategicase og eventuelt jobbe med egen bedrift i forbindelse med utvikling av strategi. Det legges det vekt på kunnskap om tilpassede metoder og organisatoriske løsninger for å omsette strategien i praksis. I disse prosesser er innovasjon og Corporate Social Responsibility (CSR) gjennomgående temaer.

Få økt kunnskap innen strategiområdet og hvordan bedrifter kan arbeide systematisk med innovasjon.

Strategisk ledelse og innovasjon gjennomgår valg av strategier for en virksomhet, hvordan man skal utføre eksterne og interne analyser og metoder for å vurdere, utvikle og igangsette hensiktsmessige strategier for en virksomhet.

I kurset legges det vekt på kunnskap om tilpassede metoder og organisatoriske løsninger for å omsette strategien i praksis. I disse prosesser er innovasjon og Corporate Social Responsibility (CSR) gjennomgående temaer.

Denne utdanningen er en yrkesrettet utdanning som gir deg kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen strategi og innovasjon. Du vil vurdere strategicase og eventuelt jobbe med egen bedrift i forbindelse med utvikling av strategi.

Oppdatér din kunnskap innen strategiområdet og hvordan bedrifter kan arbeide systematisk med innovasjon

Studietimer:
125

  • gjøre rede for strategi og ulike strategiske planprosesser koblet til endringer i omgivelser
  • gjennomføre intern og ekstern analyse for vurdering av virksomhetens sterke og svake sider for avdekking av forhold som påvirker utvikling og strategi
  • forstå etiske problemstillinger knyttet til bedriftsstrategier og CSR
  • ha kunnskap om forholdet mellom innovasjon og konkurransekraft
  • forklare og beskrive interessegruppenes innflytelse og påvirkning på valg av strategi

  • Strategiarbeid i både SMB’er og større bedrifter
  • Innovasjon og forretningsutvikling
  • Utarbeidelse av markedsplaner, samt andre langsiktige strategidokumenter
  • Arbeidsoppgaver knyttet til etikk og Corporate Social Responsiblity (CSR) i store bedrifter

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formelle opptakskrav.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.