For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Hjelp underveis

Hos oss får du personlig oppfølging og hjelp – når du trenger det. Læreren følger deg gjennom hele studietiden og gir deg tilbakemelding på innsendingsoppgaver. Studieveilederen din, hjelper deg med praktiske spørsmål rundt studiet, og gir deg veiledning og følger deg opp når du trenger det.

Hjelp til å komme i gang

Som ny student, sitter du gjerne med mange spørsmål. Kanskje du trenger hjelp til å planlegge studieprogresjon, eller har praktiske utfordringer knyttet til nettskolen eller studiene? Vi har mange positive og engasjerte studieveiledere som står klare til å hjelpe deg gjennom studiene. Du kan få tak i studieveilederen din inne på nettskolen, på telefon, eller ved å sende mail til student@nki.no.

Veiledning underveis i studiene

Underveis i studiene, kan det oppstå spørsmål knyttet til studiene. Kanskje du trenger litt påfyll av motivasjon? Ikke nøl med å kontakte studieveilederen din. De har ofte smarte tips til hvordan du kan hente ny motivasjon og komme deg videre.

Inne i nettskolen, finner du komplett oversikt over studiene dine, med studieveiledning for hvert enkelt kurs/emne. Studieveiledningen forteller deg hva du bør fokusere på innen de ulike emnene, og hva det er viktig å lese før neste innsendingsoppgave.

Innsendingsoppgavene har tre hovedfunksjoner:

  1. Etappemål – de hjelper deg å stoppe opp og tenke over hva du har lest til nå
  2. En pekepinn – de sier noe om hvordan du ligger an i studiene. Har du greid å tilegne deg hovedinnholdet så langt?
  3. Kontakt – de setter deg i kontakt med læreren din – en viktig ressurs gjennom studiene

Vent med hver innsendingsoppgave til du har arbeidet deg grundig gjennom det relevante stoffet, og prøv å løse dem uten å bla tilbake i stoffet. Se nøye på lærerens kommentarer, og ditt eget arbeid, i tillegg til karakteren du får. Da ser du hva du har gjort bra, og hva som  eventuelt må gjøres bedre neste gang.

Forberedelse til eksamen

Når det nærmer seg eksamen, dukker det ofte opp nye spørsmål. Også her kan studieveilederen din være til god hjelp. Hvis du har konkrete spørsmål vedrørende oppmelding til eksamen, kan disse rettes til eksamen@nki.no.

Læreren - din fagressurs i utdanningen

De fleste av lærerne våre jobber innen sitt fagfelt, samtidig som de er lærere hos oss. Dette gjør at de til enhver tid har oppdatert kunnskap som er relevant for bransjen du vil inn i.

Læreren er en viktig ressurs du kan diskutere faglige spørsmål med. Ikke vær redd for å bruke denne ressursen. Still spørsmål og vær aktiv. Da lærer du masse!