For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Energi- og styresystemer Vg2 ELE2005 (LK20)

Utdanningsnivå:
Yrkesfag på videregående skole
Pris:
kr 17 500,-
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
7
Studietimer:
337

Kurset dekker teorien i programfaget Elenergisystemer i læreplanen for Vg2 Elenergi. Det går i mer dybde og detalj på ulike systemer for energiproduksjon og distribusjon, sikring og vern, ulike forbrukere og det tilhørende utstyret.Fokus for dette kurset ligger på systemforståelse og helhetstenkning, og integrerer elsikkerhet, kvalitetskontroll og sluttkontroll. Samtidig legges det vekt på sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse for lover, forskrifter og normer.Kurset er først og fremst beregnet på kandidater som vil avlegge fagprøve innen et av elektrofagene, men egner seg også godt for alle som ønsker kunnskaper innen elenergisystemer.

Kurset dekker følgende hovedemner:

  • fra energiverk til leveringspunkt i en bolig
  • sikringsskapet-husets fordelingssentral
  • lysanlegg
  • transformator forsyner ulike belastninger
  • varmeanlegg
  • batteri- og akkumulatorsystemer
  • elektriske verktøy og hvitevarer
  • elektrotekniske beregninger
  • lover, forskrifter og normer

Relaterte studier

Yrkesrettet utdanning og kurs

Innføring i digital markedsføring

Yrkesrettet utdanning og kurs

Sosiale medier og innholdsmarkedsføring

En mannlig rådgivende selger diskuterer salg med kundene sine rundt et bord
Yrkesrettet utdanning og kurs

Rådgivende salg