For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Praktisk økonomistyring

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 6 000,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
3
dame sitter ved bord hjemme og arbeider på pc

Økonomistyring er en lederoppgave. En leder må kunne utføre budsjettering, regnskap og kalkulasjon. Nettkurset Praktisk økonomistyring gir en grunnleggende innføring i økonomisk planlegging og styring.

Nettkursets hovedvekt er lagt på forståelse av økonomistyring i praksis. Grunnlaget for all styring er å sette mål, planlegge aktiviteter for å nå målene, registrere avvik, og – hvis nødvendig – iverksette tiltak for å korrigere kursen. De sentrale emnene er: Budsjettering, forståelse og analyse av regnskap og kalkulasjon.

 

Kurset er bygget opp i 3 moduler:

Modul 1

Økonomistyring og forretningsplan      

Økonomistyring for alle

Lover og forskrifter      

Bedriftsetablering og avvikling                

Inntekter og kostnader

 

Modul 2

Regnskap og bokføring               

Årsregnskapet

Regnskapsanalyse                                                       

Budsjett som styringsverktøy

 

Modul 3

Kalkylemetoder

Dekningspunktanalyse og produktvalg

Investeringsanalyse

Kapitalbinding i omløpsmidler

Studietimer:
125
Innsendinger:
3

Ingen formelle opptakskrav.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo innenfor den studietiden du har tilgjengelig. 

I nettskolen finner du lesestoff, aktuelle lenker, forskjellige læringsaktiviteter og en innleveringsoppgave. Et variert interaktivt innhold som bidrar til læring og refleksjon. I emnet er det tilknyttet en faglærer og en rådgiver studentstøtte, som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha i studietiden. Innsendingsoppgaven leverer du i nettskolen, og du vil fra læreren få faglig tilbakemelding, veiledning og råd i læringsprosessen. 

Når innsendingsoppgaven er godkjent, er kurset gjennomført og bestått. Du kan deretter kontakte rådgiver studentstøtte for å få utstedt et kursbevis. 

Det er ikke eksamen i dette kurset. 

    Økonomistyring, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032093

     

    Relaterte studier