For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Praktisk økonomistyring

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 6 700,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
3

Økonomistyring er en lederoppgave. En leder må kunne utføre budsjettering, regnskap og kalkulasjon. Dette kurset i økonomi gir en grunnleggende innføring i økonomisk planlegging og styring.

Kursets hovedvekt er lagt på forståelse av økonomistyring i praksis. Grunnlaget for all styring er å sette mål, planlegge aktiviteter for å nå målene, registrere avvik, og – hvis nødvendig – iverksette tiltak for å korrigere kursen. De sentrale emnene er: Budsjettering, forståelse og analyse av regnskap og kalkulasjon.

 

Kurset er bygget opp i 3 moduler:

Modul 1

Økonomistyring og forretningsplan      

Økonomistyring for alle

Lover og forskrifter      

Bedriftsetablering og avvikling                

Inntekter og kostnader

 

Modul 2

Regnskap og bokføring               

Årsregnskapet

Regnskapsanalyse                                                       

Budsjett som styringsverktøy

 

Modul 3

Kalkylemetoder

Dekningspunktanalyse og produktvalg

Investeringsanalyse

Kapitalbinding i omløpsmidler

 

Normerte studietimer: 125

 

Kurset er bygget opp i 3 moduler:

Modul 1

Økonomistyring og forretningsplan      

Økonomistyring for alle

Lover og forskrifter      

Bedriftsetablering og avvikling                

Inntekter og kostnader

 

Modul 2

Regnskap og bokføring               

Årsregnskapet

Regnskapsanalyse                                                       

Budsjett som styringsverktøy

 

Modul 3

Kalkylemetoder

Dekningspunktanalyse og produktvalg

Investeringsanalyse

Kapitalbinding i omløpsmidler

Studietimer:
125
Innsendinger:
3

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.

Læringsmålene for kurset er delt inn i tre kategorier:

Kunnskaper

  • Kandidaten har innsikt i aktuelle lover og forstår hvilken betydning disse har for bedriftens arbeidsbetingelser
  • Kandidaten har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler, lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse

Ferdigheter

  • Kandidaten kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av tiltak.
  • Kandidaten kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler

Generell kompetanse

Kandidaten har kompetanse i effektiv bruk av IKT og kan bruke regneark til å løse oppgaver innenfor økonomistyring

Ingen formelle opptakskrav.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

    Økonomistyring, 3. utg. Holan, Mette og Høiseth, Per. Fagbokforlaget 2019. ISBN: 9788245032093

     

    Relaterte studier