For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


NKI lanserer: Arbeidsrett

NKI lanserer: Arbeidsrett

Er du interessert i arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter? Ønsker du en innføring i jus og å arbeide med et fagfelt hvor du jobber med mennesker og arbeidsforhold? Da er dette kurset for deg. Få økt kompetanse som er nyttig for både deg selv og din arbeidsgiver. 

Få kompetanse innen individuell arbeidsrett

Arbeidsrett gir deg en grundig innføring i de viktigste prinsippene og reglene for individuell arbeidsrett i Norge. Du lærer om kontraktsinngåelse og oppsigelse, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidstid og overtid, permisjoner og ferie, samt om rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet.

Vi er stolte av å ha fått med oss en dyktig fagperson som lærer i kurset. Lilly Elvekrok Agerup har jobbet både med individuell og kollektiv arbeidsrett i over 7 år. Hun har jobbet mye med saker om varsling, oppsigelser og spørsmål om tariffavtaler.

Under kurset får du muligheten til å løse praktiske oppgaver og delta i diskusjoner, slik at du kan få anledning til å sette det du har lært direkte ut i praksis

- Lilly Elvekrok Agerup, faglærer hos NKI

Hvem passer kurset for? 

Kurset passer for deg som ønsker å få en bedre forståelse av dine egne rettigheter og plikter i arbeidslivet, eller for deg som arbeider med HR og ønsker å styrke din kompetanse innen individuell arbeidsrett.

Etter endt kurs vil du få nødvendig kompetanse til å vurdere rettigheter og plikter rundt ansettelser, løpende arbeidsmiljømessige forhold, ferie, permisjoner og avslutning av arbeidsforhold. Du vil opparbeide deg kompetanse som er nødvendig og ettertraktet i alle yrker og sektorer. 

Arbeidsrett som fleksibelt nettkurs 

Dette kurset gir deg fleksibiliteten du trenger for å heve kompetansen din på arbeidsrett. Du kan studere fra hvor du vil, og når du vil. Studer arbeidsrett som deltidskurs over nett slik at du kan kombinere kompetanseheving ved siden av jobb eller annet. 

Interessert i flere av våre nyheter? Se flere nyheter her.