For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Når du er godt forberedt, blir du tryggere og presterer bedre til eksamen

Når du er godt forberedt, blir du tryggere og presterer bedre til eksamen

Jeg heter Liven, og jeg er studieleder på NKI. Jeg skal skrive flere blogginnlegg fremover for å hjelpe dere til å få gode studievaner og få best mulig utbytte av studiene. Her kommer det første:

Studieteknikk del 1:

Lesemåter

Tilpass lesemåten din til formålet med lesingen. Vi skiller gjerne mellom skumlesing og dybdelesing.

Skumlesing skal være oversiktslesing eller lokaliseringslesing. Det er lurt å starte et fag eller kurs med å skaffe seg en oversikt over lærestoffet. Du kan for eksempel bla i avsnittet eller læreboken, lese overskriftene, lese litt her og der og se på illustrasjoner. Tenk litt over hva lærestoffet egentlig handler om og hva du tenker de viktigst delene er.

Lokaliseringslesing bruker du gjerne når du søker etter bestemte opplysninger, f.eks. i forbindelse med en oppgave. Da går du raskt gjennom stoffet til du finner den informasjonen du søker.

Dybdelesing innebærer å lese aktivt, grundig og kritisk. Her skal du lese for å lære, forstå og reflektere underveis. Du skal sitte igjen med å forstå hovedtankene bak lærestoffet.

Noen har for vane å ville huske ordrett det som står i f.eks. læreboken. De søker opp fremmedord og noterer navn, årstall og andre faktaopplysninger. De har vent seg til å lese slik at de kan gjengi teksten i læreboken til prøver og eksamener. De blir ofte frustrerte når de ikke finner det eksakte svaret på et spørsmål eller en oppgave i læreboken.

Leser du på denne måten, virker gjerne teksten endeløs! Det blir bare ord som kommer i en evig strøm, og mange detaljer som en må anstrenge seg veldig for å huske. Den som leser slik, konsentrerer seg om tekstens ytre.

I mange fag er det vanskelig å lære noe gjennom å lese på den måten. Du vil ofte oppleve å stå fast, f.eks. til en eksamen, dersom du ikke har forstått det du har lest. Det er derfor viktig å lese på en måte som gjør at du forstår, ikke bare husker.

Her skal du få noe gode råd til bedre lesevaner:

 • Pass på at du har en god sittestilling med rak rygg. Da puster du riktig.
 • Sett mobilen på lydløs og snu skjermen ned.
 • Les alltid forordet i en lærebok. Der forteller ofte forfatteren hvordan boken skal brukes.
 • Varier lesehastigheten mellom å dybdelese og å skumlese. Noe er viktig, noe mindre viktig.
 • Still kritiske spørsmål til teksten. Har forfatteren rett? Stemmer det som forfatteren har skrevet med virkeligheten? Kan dette ses på flere måter?
 • Understrek eller marker viktige opplysninger i teksten. Marker kun det viktigste.
 • Lag et tankekart for å oppsummere det du har lest. Det kan være enkelt eller personlig – lag det slik du liker det og slik at det får deg til å huske.
 • Skriv et kort, oppsummerende sammendrag. Det vil være til god nytte når du skal repetere.
 • Det kan også være lurt å notere i margen. Noter stikkord, henvisninger eller spørsmål. Bruk dine egne ord!
 • Ta lesepauser. En leseøkt på 30 minutter er ofte nok. Nå kan du raskt sjekke mobilen og gjerne trekke litt luft. Det er bedre med flere korte pauser enn få og lange.
 • Vær på vakt mot å «rømme» fra studiet ditt. Dette merker du selv best.

 

 

Jobb litt for å tilegne deg disse gode lesevanene - det vil gi resultater til eksamen.

Lykke til!

Hilsen fra studieleder, Liven