For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


- Jeg fikk fast jobb 14 dager etter fullført utdanning!

- Jeg fikk fast jobb 14 dager etter fullført utdanning!

Vi har snakket med Tina, som har studert Medisinsk sekretær hos oss. Hun fikk jobb kort tid etter at hun fullførte studiene.

Hvor jobber du nå?
- Jeg fikk fast jobb i HelseBergen sitt bemanningssenter 14 dager etter endt «Skiftestue-modul», og har vært plassert på samme sted i ca. 1 år nå. Jeg hadde ingen bakgrunn fra helsevesenet fra før, forteller Tina.

Hvordan ser arbeidshverdagen din ut?
- Arbeidshverdagen varierer fra å sitte i luke i poliklinikk for å ta imot pasienter- til å registrere besøk, bestille pasientreiser og være i dialog med leger ang pasienter. Jeg tar også telefoner og svarer på henvendelser fra pasienter, setter opp timer i legers timebøker, videresender mottatte henvisninger, rydder i diverse pasientlister etc. Arbeidsdagen min er veldig variert!

Hva var det viktigste du lærte i utdanningen?
- Det viktigste jeg lærte, var å få repetert anatomifaget, som jeg har vært litt innom før. Kroppen og dens funksjoner er så utrolig spennende! Samtidig var psykologi et veldig spennende emne. Der fikk vi litt mer innblikk i hvorfor vi gjør og sier som vi gjør, og i dette tilfellet var det pasientrettet. I jobben som medisinsk sekretær, har man med mange ulike typer mennesker å gjøre, og det er en fordel med litt kunnskap og erfaring før man kommer ut i jobb.

Hvordan var studiet relevant for jobben du har i dag?
Jeg var veldig fornøyd med studiet og innholdet i pensum. Jeg likte godt at man kun peiler seg inn på det som er relevant for en slik jobb. Personlig, vil jeg tro at studiet retter seg mer mot det å jobbe på legekontor, hvor man har litt andre arbeidsoppgaver enn det jeg har opplevd å ha i poliklinikken hvor jeg jobber. Men på en annen side, så kunne jeg nok ikke ha søkt jobb i helsevesenet uten å ha tatt denne utdanningen.

Hva vil du si til andre som vurderer denne utdanningen, eller som ønsker å jobbe som medisinsk sekretær?
Jeg har fått flere henvendelser etter videointervjuet jeg stilte til mens jeg tok utdanningen, og jeg har kun positive tilbakemeldinger og egenopplevelse av studiet. Så om man vurderer det, gjør det! Kort, gøy og lærerikt! Vi var en stor klasse, og på under 1 år så er alle i jobb! Jobben som medisinsk sekretær, er givende, man møter mange ulike mennesker, får daglig brynet seg på diverse oppgaver og ingen dag er lik. 

Vi ønsker Tina masse lykke til videre! Vil du også jobbe som medisinsk sekretær? Vi har fortsatt ledige studieplasser. Søk i dag!