For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Bli en god leder

Bli en god leder

I mange yrker, må de som utøver det ha et formelt bevis på sin kompetanse. Eksempler på dette er yrkessjåfører, programmerere, anestesileger, entreprenører og elektrikere. Behovet for dette kompetansebeviset er åpenbart: Hvis du mangler dét, kan menneskeliv være i fare og livsviktig infrastruktur kan slutte å fungere.

Innen fagfeltet ledelse, derimot, stilles det sjelden formelle krav til lederens kompetanse. Ledere kan ha sterk faglig og teknisk kompetanse, men mangle grunnleggende forståelse for ledelse og hvordan man er en god leder. Ledere symboliserer verdiene til bedriften, og bærer kulturen på sine skuldre. Derfor kan man argumentere for at svak eller umoralsk ledelse kan skape problemer som forplanter seg i kulturen og de ansattes adferd.

Vår NOKUT-akkrediterte ledelsesutdanning, Praktisk ledelse, gir 30 studiepoeng innen ledelse. Utdanningen er strukturert i 3 emner:

-          Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM). Alle ledere må ha god forretningsforståelse. Hvordan tjener vi penger? Hvorfor er vår forretningsmodell riktig? Hvordan beholder vi gode kunder? Dette er spørsmål som LØM emnet besvarer.

-          Relasjonsledelse. Gode relasjoner, skaper lønnsom og bærekraftig kultur. Vitenskapelige studier viser viktigheten av gode relasjoner i menneskers liv. Gode ledere skaper nettverk og solide relasjoner, gjennom metoder og ferdigheter som du lærer om i emnet, Relasjonsledelse.

-          Målrettet prosjektstyring. Flere og flere endringstiltak i næringslivet krever forståelse for teknikker og systemer innen prosjektstyring. Dette kurset gir ledere verktøy for å strukturere prosjekter rundt viktige milepæler og ansvarsområder.

Et vanlig spørsmål innen ledelsesfaget, er om ledelsesferdigheter er medfødt eller om de kan utvikles. Vi mener at gode ledere utvikles over tid, gjennom solid utdanning og refleksjon – det handler om å være åpen for tilbakemeldinger og å ha et ønske om at andre skal skinne. Ønsker du å utvikle dine ledelsesferdigheter? Meld deg på praktisk ledelse i dag!