For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Organisasjonspsykologi

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Studietimer:
125
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 6 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
1 stk
Studietilgang:
3 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 6 500,-

Kurset Organisasjonspsykologi gir en fordypning og forståelse for problematikk knyttet til ledelse og organisasjon. Du får en grunnleggende innføring i ledelsesteorier og sentrale deler av organisasjonspsykologien. Gjennom denne innføringen vil du bli fortrolig med det begrepsapparatet som faget bruker, samt den tankegangen som kjennetegner faget.

Etter å ha gjennomført kurset, skal deltakeren ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om organisasjoners oppbygging og virkemåte. Det er særlig fokus på hvordan mennesker påvirker og påvirkes av det organisasjonsmessige samspill. Gruppeprosesser, konfliktløsning og samarbeidsprosesser er sentrale temaer i kurset.

Dette kurset gir deg spennende innsikt i en rekke sentrale spørsmål knyttet til ledelse og organisasjon. Kurset gir deg forståelse for samspillet mellom individ og organisasjon. Du lærer om psykologi på individplan, samspill i grupper og organisasjonen sett i et lederperspektiv.

Du vil få en grundig gjennomgang av følgende temaer: 

 • Motivasjon og læring
 • Psykologi, organisasjonsteori og dynamiske prosesser
 • Kognitive prosesser og sosiale prosesser
 • Ledelse og styringsprosesser
 • Verdier og organisasjonskultur
 • Trivsel, motivasjon og ytelse
 • Stressmestring og konflikthåndtering
 • Ulike personlighetstyper
 • Sosiale prosesser som påvirker organisasjoners yteevne
 • Ledelsesproblematikk i en organisasjon

Dette emnet gir deg spennende innsikt i en rekke sentrale spørsmål knyttet til ledelse og organisasjon. Kurset gir deg forståelse for samspillet mellom individ og organisasjon. Du lærer om psykologi på individplan, samspill i grupper og organisasjonen sett i et lederperspektiv.

 • Motivasjon og læring
 • Psykologi, organisasjonsteori og dynamiske prosesser
 • Kognitive prosesser og sosiale prosesser
 • Ledelse og styringsprosesser
 • Verdier og organisasjonskultur
 • Trivsel, motivasjon og ytelse
 • Stressmestring og konflikthåndtering
 • Ulike personlighetstyper
 • Sosiale prosesser som påvirker organisasjoners yteevne
 • Ledelsesproblematikk i en organisasjon
Studietimer:
125

 • Organisasjonens omgivelser, formål, interessenter og rammebetingelser
 • Organisasjoners adferd
 • Anvende teorier og modeller som grunnlag for å analysere organisasjoner og mellommenneskelige prosesser i organisasjonen
 • Individuelle faktorer som påvirker ytelsen i en operasjonell og strategisk sammenheng
 • Mellommenneskelige- og gruppeprosessers innvirkning på organisasjonens prestasjoner

 • HR-relaterte oppgaver
 • Oppgaver som innebærer ledelse av andre
 • Selgere, prosjektledere og andre som samarbeider på tvers av avdelinger

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.