For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


NKI fagskoler AS har et faglig og strategisk samarbeid med UN Global Compact. Dette samarbeidet ble påbegynt i fjor høst, og NKI fagskoler er således fortsatt bare i begynnelsen av et stort og viktig arbeid. Som et resultat av dette samarbeidet er UN Global Compact en del av faglig råd på våre bærekraftsutdanninger. Deres innspill har vært viktige for å få innholdet i disse utdanningene konkret og relevant. I tillegg har dette samarbeidet også bidratt til at våre fagansatte har mulighet til å delta i relevante og viktige bransjenettverk for å bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av fagområder. Slike faglige fora er sentralt for NKI som fagskole å være medlem av. Vi har opplevd samarbeidet med UN Global Compact som givende og lærerikt.

Gjennom dette samarbeidet har vi også forpliktet oss til å jobbe strategisk med UN Global Compacts 10 prinsipper.

  • Prinsipp 1: NKI skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  • Prinsipp 2: NKI skal påse at vi ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene
  • Prinsipp 3: NKI skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstakers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  • Prinsipp 4: NKI skal bidra til å avskaffe alle former for tvangsarbeid
  • Prinsipp 5: NKI skal bidra til å sikre reel avskaffelse av barnearbeid
  • Prinsipp 6: NKI skal bidra til å sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
  • Prinsipp 7: NKI skal støtte en føre- var tilnærming til miljøutfordringer
  • Prinsipp 8: NKI skal ta initiativ til å fremme økt miljøansvar
  • Prinsipp 9: NKI skal oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi
  • Prinsipp 10: NKI skal bidra til å bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

Disse prinsippene er en del av vår daglige virksomhet, og som CEO for NKI fagskoler AS, bekrefter undertegnede at vi forplikter oss videre til disse ti prinsippene også fremover- og ønsker å videreføre vårt samarbeid med UN Global Compact.

Les NKIs bærekraft rapport.