For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Innføring i Sirkulærøkonomi

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Innsendinger:
1 stk
Pris:
kr 6 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
1 stk
Studietilgang:
3 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 6 500,-

Selv om Norge har som ambisjon å bli et foregangsland innen sirkulærøkonomi, er vi kun 2,4% sirkulære i dag. Det betyr at 97,6% av alle ressurser kastes! Både føringer og trender har begynt å dytte næringslivet i en retning av en sirkulær tankegang. Så hvorfor ikke ta kurset Innføring i sirkulærøkonomi og styrke ditt utgangspunkt til å bidra til endring?

Det kompetansehevende kurset Innføring i sirkulærøkonomi er i tråd med regjeringens ønske om at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi gir muligheter for innovasjon og bærekraftig vekst.

Kurset er utviklet samarbeid med næringslivet. Det er dermed fokus på reelle caser fra små og mellom store norske aktører, som gir deg en bransjerelevant erfaring med teamene innen sirkulærøkonomi.

Kurset skal gi deg generell innføring i overgangen fra en lineærøkonomi til en sirkulærøkonomi. Du skal utvikle forståelse for hva de syv prinsippene i sirkulærøkonomi er, og kunne se de sosiale, miljø og økonomiske aspektene i sammenheng med varehandelen. Du får også innsikt i hvordan en sirkulær varehandel kan se ut, og hvilke drivere og føringer som utvikler og hindrer fremgang. I tillegg vil du forstå hva slags barrierer som hindrer en fremdrift, og få en generell innsikt i tiltak som virker direkte og indirekte på virksomhetens lønnsomhet.

Innholdet er fordelt på syv moduler som løfter hvert vesentlige tema innen sirkulærøkonomi. I kurset er det også tilknyttet en variasjon av læringsaktiviteter og relevante bransjeoppgaver. Det foreligger intervjuer av sentrale aktører i bransjen som belyser tematikken i emnet.

1. Bærekraftig utvikling

2. Fra lineært til sirkulært

3. Sirkulærøkonomi i handelen

4. Lover, forskrifter og føringer

5. Dilemmaer og barrierer

6. Forventninger og forbrukertrender

7. Fortrinn og lønnsomhet

Studietimer:
125

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

1 avsluttende innleveringsoppgave som rettes etter bestått/ikke bestått prinsippet.

Kunnskaper

Kandidaten:

 

• har kunnskap om sirkulærøkonomi og innsikt i utviklingen fra et lineært system til et sirkulært system.

• har kjennskap til de syv sirkulære prinsippene.

• har innsikt i relevante lover, forskrifter og nasjonale føringer som tilrettelegger, samt skaper hindrer for en sirkulær utvikling.

• forstår hvordan sirkulærøkonomi kan brukes inn i en forretningsmodell.

• forstår hvordan en sirkulær tankegang potensielt gir konkurranse fortrinn og lønnsom vekst.

• har kunnskap om forbrukertrender og interessenters forventninger til ansvarlige bedrifter.

 

Ferdigheter

Kandidaten:​​​​​​

• kan anvende kunnskap om sirkulærøkonomi og forstå hvordan komme i gang med omstilling fra lineær til sirkulærøkonomi.

• kan finne informasjon om relevante lover og føringer for en sirkulærøkonomi i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv.

• kan kartlegge og identifisere offentlige forventninger og forbruker trender som er med på å drive sirkulærøkonomi fremover.

• kan kartlegge og identifisere dilemmaer og barrierer for en sirkulærøkonomi.

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

• kan se forretningsmuligheter i det «grønne skiftet» fra lineær til sirkulær økonomi, og utvikle bærekraftige og lønnsomme tiltak for virksomheten.

• har forståelse for bærekraft- og sirkulærøkonomi betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

• har kunnskap om organisasjoner og nettverk innenfor bærekraft og sirkulærøkonomi, og kan delta og bidra i nettverk utenfor egen bedrift.

• kan identifisere prinsipper som anvendes i omstillingen fra et lineært system til et sirkulært system.

Ingen formelle opptakskrav. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

  • Cradle to cradle – remaking the way we make thingsISBN: 9780099535478
  • Doughnut EconomicsISBN: 9781847941398

All obligatorisk litteratur ligger tilgjengelig i læringsplattformen. Om du ønsker å utdype din forståelse anbefales det å kjøpe bøkene listet over.