For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Bilde av en skog med en elv
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
12 måneder
Studiepoeng:
30
Studietimer:
750
Innsendinger:
4 stk
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
4 stk
Studietilgang:
12 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 48 500,-

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap er en fremtidsrettet utdanning som fokuserer på de utfordringene og behovene de fleste bransjer går i møte. Utdanningen gir teoretisk og praktisk kompetanse innenfor hva bærekraft er, og hvordan det oppnås. Det er et kritisk kompetansebehov innenfor bærekraft i alle samfunnets bransjer, som gir deg store muligheter.

Fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap gir deg kunnskap om

 • Hva bærekraft er
 • Hvordan bistå i det grønne skiftet
 • Hva som fremmer overgangen til sirkulærøkonomi
 • Hvorfor innovasjon er viktig i overgangen til sirkulærøkonomi
 • Hvordan lage klimaregnskap med Emisoft
 • Lover og føringer knyttet til det grønne skiftet

Fagskoleutdanningen vil gi deg en innføring i hva bærekraft er, aktuelle krav som stilles til virksomheter, samt hvilke fordeler bedriftens klimaregnskap har for miljømessig-, forretningsetiske- og sosial bærekraft.

"Bærekraftig utvikling påvirker hele samfunnet. Derfor vil denne utdanningen være til nytte for et bredt spekter innen næringslivet"

Utdanningen passer for

Samfunnet stiller flere og flere bærekrafts- og klimakrav, som vil øke behovet for kunnskaper du får ved å ta denne utdanningen. Fagskolen passer for deg som er interessert i fagområdet og ønsker å jobbe med bærekraft, og for deg som har behov for å formalisere din kompetanse.

Nettstudiet Sirkulærøkonomi og klimaregnskap gir følgende jobbmuligheter

Utdanningen gir deg kunnskaper og ferdigheter som er ettertraktet i arbeidsmarkedet, og som vil bli viktigere i tiden som kommer. Nettstudiet er praktisk rettet slik at du kan gå rett i jobb etter fullført utdanning.

 • Tidligere studenter har fått stillinger som bærekraftsansvarlig og bærekraftsrådgiver
 • Utdanningen åpner for stillinger innenfor bærekraftsrapportering og risikoanalyse, som legger grunnlag for nye ansvarsområder i andre stillinger

Utviklet i samarbeid med næringslivet 

Fagskoleutdanningen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap gir deg praksisnære kunnskaper fra viktige aktører i Norge. Utdanningen er utviklet i samarbeid med blant annet Miljøfyrtårn, Virke, Emisoft, DNV og UN Global Compact Norge.

Sirkulærøkonomi gir deg teoretisk og praktisk kompetanse om bærekraft og sirkulærøkonomi, som innebærer lover, føringer, barrierer, forbrukertrender og hvordan alt dette kan føre til økt lønnsomhet. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap. 

Emnet Sirkulærøkonomi vil gi deg kunnskap om:

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hva bærekraft er og hva som skal til i overgangen til sirkulærøkonomi
 • Hvordan forholde seg til FNs bærekraftsmål
 • Aktuelle lover og føringer som fremmer sirkulærøkonomi
 • Aktuelle dilemmaer og barrierer som hemmer sirkulærøkonomi
 • Hvordan sirkulærøkonomi kan være fortrinn og føre til økt lønnsomhet

I løpet av studietiden vil du blant annet få en innføring i hva bærekraft er, aktuelle krav som stilles til samfunnet, og hvordan sirkulærøkonomi kan åpne nye forretningsmuligheter.

Sirkulærøkonomi passer for:

Utdanningen passer for deg som brenner for bærekraft, ønsker å lære mer om sirkulærøkonomi – og gjerne vil bidra i det grønne skiftet.

Emnet hører til fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, men kan tas enkeltvis. Du kan søke om fritak for emnet om du ønsker å ta hele fagskolen på et senere tidspunkt. 

Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

Verdikjeder gir teoretisk og praktisk kompetanse om hva verdikjeder er, hvordan det kan analyseres, samt hvordan dette påvirkes av faktorer som risikoer, barrierer og miljøkrav. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap.

Verdikjeder vil gi deg kunnskap om:

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hva verdikjeder er og hvordan utføre en verdikjede- og risikoanalyse
 • Hvordan risikoer og barrierer kan hemme bærekraftige verdikjeder
 • Hvilke lover og føringer som fremmer bærekraftige verdikjeder

I løpet av studietiden vil du blant annet få innføring i hva verdikjeder er, aktuelle aktiviteter som fremmer eller hemmer bærekraft, og kompetanse for hvordan du gjennomfører verdikjedeanalyse.

Emnet passer for:

Utdanningen passer for deg som brenner for bærekraft, ønsker å lære mer om verdikjeder – og vil bruke dette til å bidra i det grønne skiftet.

Emnet hører til fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, men kan tas enkeltvis. Du kan søke om fritak for emnet om du ønsker å ta hele fagskolen på et senere tidspunkt. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Samfunnsansvar og klimaregnskap gir deg kompetanse om hvem og hva som skal rapporteres i et klimaregnskap for å ta samfunnsansvar, samt en praktisk gjennomgang av dette. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap.

Samfunnsansvar og klimaregnskap vil gi deg kunnskap om:

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hva samfunnsansvar er og hvorfor det er viktig i overgangen til sirkulærøkonomi
 • Hvordan gjennomføre klimaregnskap med Emisoft
 • Aktuelle lover og føringer som er kritiske i det grønne skiftet

I løpet av studietiden vil du blant annet få innføring i hva samfunnsansvar og klimaregnskap er, innsikt i GHG-protokollen og tilhørende scopes, samt hvordan dette kan rapporteres for å redusere klimautslipp.

Emnet hører til fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, men kan tas enkeltvis. Du kan søke om fritak for emnet om du ønsker å ta hele fagskolen på et senere tidspunkt. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Innovasjon og smart samarbeid gir deg kompetanse om hva innovasjon er og hvordan det kan fremme bærekraft, samt hvordan dette fremmes av teknologi, samarbeid og industrielle symbioser. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap.

Innovasjon og smart samarbeid gir deg kunnskap om:

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hva bærekraftig innovasjon er
 • Teknologiske løsninger som kan fremme bærekraftig utvikling
 • Hvorfor samarbeid er viktig for å lykkes med sirkulærøkonomi
 • Hva en industriell symbiose er og hvorfor det er bærekraftig

I løpet av studietiden vil du blant annet få innføring i hva innovasjon og smart samarbeid er, innsikt i bærekraftige forretningsmodeller og industrielle symbioser, samt hvordan dette kan brukes til å fremme bærekraftig utvikling.

Emnet hører til fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, men kan tas enkeltvis. Du kan søke om fritak for emnet om du ønsker å ta hele fagskolen på et senere tidspunkt. 

Pris: eksl. bøker
kr 8 500,-
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

I emnet Arbeidslivstilknytning skal du bruke kunnskaper fra emnene du har vært gjennom tidligere i studiet til å gjennomføre et selvvalgt prosjekt i praksis, som utvikles til en avsluttende semesteroppgave.

 

Du vil lære om:

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hvordan bærekraft kan brukes i praksis
 • Å finne forretningsmuligheter i det grønne skiftet
 • Å evaluere utfordringer virksomheter treffer i det grønne skiftet
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Som student hos NKI Nettstudier studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil.

Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

I denne fagskolen gjennomføres det skriftlig hjemmeeksamen på nett 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det   
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse: 

Kunnskaper

Kandidaten:

 1. har kunnskap om hva sirkulærøkonomi er, og se hvordan sirkulærøkonomisk drift av virksomheten kan gi et viktig konkurransefortrinn i handelsbransjen.
 2. har en forståelse for verdikjeden, råvarer og gjenbruk.
 3. forstår hva klima- og bærekraftsregnskap er, og kjenner til ulike rapporteringsstandarder, sertifiseringsordninger og styringsverktøy for klimaregnskap.
 4. har kunnskap om publikums og eksterne aktørers forventninger og forbrukertrender som påvirker kjøp- og forbrukeratferd.
 5. har innsikt i relevante lover, forskrifter og andre rettskilder, samt regler og styringsdokumenter.
 6. vet hvor relevant informasjon for oppdatering av sin fagkunnskap finnes.
 7. har kunnskap om digitale verktøy og teknologiske løsninger som vil kunne øke omstillingstakten i et bærekraftperspektiv.

Ferdigheter

Kandidaten:

 1. kan anvende kunnskap om sirkulærøkonomi og forstå hvordan komme i gang med omstilling fra lineær til sirkulærøkonomisk virksomhet.
 2. kan sikre at verdikjeden, herunder leverandører, driver bærekraftig i henhold til gitte miljøkrav, og at virksomhetens råvarer er bærekraftige.
 3. kan ivareta og løse arbeidsoppgaver og sette krav om bærekraftansvar til leverandører og andre eksterne samarbeidspartnere og interne aktører på en hensiktsmessig måte.
 4. kan gjøre et utvalg av måltall for klima- og bærekraftrapportering i virksomheten.
 5. kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak, samt løse disse på en selvstendig måte.
 6. kan finne oppdatert relevant fagstoff og informasjon som sikrer et forsvarlig klimaavtrykk av virksomheten, eksempelvis aktuelle sertifiseringsordninger.
 7. kan anvende digitale verktøy til å planlegge og gjennomføre bærekraftige løsninger. 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 1. kan se forretningsmuligheter i det «grønne skiftet» fra lineær til sirkulærøkonomi, og utvikle bærekraftige og lønnsomme modeller for virksomheten.
 2. kan vurdere nye digitale løsninger for å utvikle fortsatt bærekraftig drift.
 3. kan gjøre et reflektert valg av samarbeidspartnere virksomheten skal ha i lys av egne miljøkrav.
 4. kan utvikle rutiner og rapporteringsordninger for bærekraft- og klimaregnskap · kan gjøre et valg av rapporteringsstandarder, eller sertifiseringsordninger som er relevant for virksomheten, og rapportere på den. 
 5. har forståelse for bærekraft- og miljøpolitikkens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv.
 6. har kunnskap om organisasjoner og nettverk innenfor bærekraft og sirkulærøkonomi, og kan delta og bidra i nettverk utenfor egen bedrift.

Det er ikke nødvendig å kjøpe boken før studiestart, du vil få mer informasjon om bøker og annet pensum i nettskolen. Komplett pensumliste finner du i nettskolen. 

 • Restart – 7 veier til bærekraftige forretningsmodeller, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, Cappelen Damm akademisk (2018) 9788202553081