For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Bærekraftskonsulent – bærekraftig drift

Smilende kvinne i moderne kontorlandskap
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
24 måneder
Studiepoeng:
60
Studietimer:
1500
Innsendinger:
7 stk
Pris:
kr 74 000,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Fagskole
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
7 stk
Studietilgang:
24 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 74 000,-

Ønsker du å bli bærekraftskonsulent slik at du kan drive bærekraft i praksis? Fagskoleutdanningen Bærekraftskonsulent gir deg verktøyene du trenger for å utvikle bærekraftige rutiner i en virksomhet, slik at du kan bidra med omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Utdanningen passer for deg som ønsker å formalisere og oppdatere kompetansen din. Den passer også for deg som ikke har noen bakgrunnskunnskaper, men ønsker å jobbe med bærekraft. Etter endt utdanning har du en solid og grundig kompetanse innen hvordan du kan oppnå bærekraftig drift i en virksomhet. 

Fagskolen Bærekraftskonsulent vil gi deg kunnskap om

 • Hva bærekraftig drift er
 • Hvordan konsultere virksomheter i det grønne skiftet
 • Hva som skal til i virksomheters overgang til bærekraftig drift
 • Hvorfor kommunikasjon og samarbeid er viktig for å fremme bærekraftig drift
 • Hvordan du kan lage gode rutiner for bærekraftig drift
 • Hvordan du kan gjennomføre miljørapportering 
 • Hvordan bærekraftig drift er et konkurransefortrinn
 • Hvordan bærekraftig drift er et konkurransefortrinn
 • Å gjennomføre klimaregnskap med Emisoft
 • Forretningsutvikling- i lys av bærekraft og sirkulærøkonomi
 • Suksessfaktorer som fremmer bærekraftig utvikling

Nettstudiet Bærekraftskonsulent vil gi følgende jobbmuligheter

Utdanningen åpner for nye oppgaver innenfor miljø- og bærekraftsrapportering, på tvers av bransjer. Tidligere studenter har fått stillinger som:

 • Bærekraftskonsulent
 • Bærekraftsansvarlig
 • Miljørådgiver
 • Bærekraftsrådgiver

Samarbeid med viktige aktører 

Utdanningen er utviklet i samarbeid med blant annet Miljøfyrtårn, Virke, Emisoft, DNV og UN Global Compact Norge. Dette er store, viktige aktører innen bærekraft i Norge, og bidrar med viktig kunnskap inn i utdanningen. 

NKI Nettstudier tilbyr to ulike fagskoler innen bærekraft. Bærekraftskonsulent er den ene og tar for seg rutine og driftsaspektet i en bærekraftig virksomhet. Den andre er Sirkulærøkonomi og klimaregnskap på 30 stp., og gir deg en innføring i hva bærekraft er, hvilke fordeler bedriftens klimaregnskap har for miljømessig-, forretningsetiske- og sosial bærekraft. 

Bærekraftig drift og miljøkrav gir deg teoretisk og praktisk kompetanse om bærekraft, som innebærer interessenter, vesentlighet, miljøkrav og endringsledelse. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Bærekraftskonsulent – bærekraftig drift.

Bærekraftig drift og miljøkrav vil gi deg kunnskaper om: 

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hva bærekraft er, og hvordan bærekraftig drift oppnås
 • Hvordan forholde seg til FNs bærekraftsmål
 • Aktuelle lover og føringer som fremmer bærekraftig drift
 • Hvordan anskaffe innsikt i virksomheters interessenter og vesentlighet, og hvorfor dette er viktig for bærekraftig drift
 • Hvordan bærekraftig drift kan være fortrinn og føre til økt lønnsomhet
Pris: eksl. bøker
kr 24 500,-
Studietimer:
375
Studiepoeng:
15 poeng

Rutiner for bærekraftig drift gir teoretisk og praktisk kompetanse om bærekraft, som innebærer hvorfor rutiner er viktig, hvordan jobbe med verdikjeder og risikoer, samt hvordan bærekraftige løsninger ser ut i praksis. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Bærekraftskonsulent – bærekraftig drift.

Rutiner for bærekraftig drift gir deg kunnskaper om:

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hva bærekraft er og hvilke rutiner som fremmer bærekraftig drift
 • Hva som er nødvendig for å oppnå bærekraftighet i hele verdikjeden
 • Hvordan virksomheter har fordel i å forholde seg til risikoer, eksempelvis ved å gjennomføre SWOT-analyse
 • Hvordan rutiner for bærekraftig drift kan oppnås i praksis, som vises i lys av aktuelle norske eksempler
Pris: eksl. bøker
kr 24 500,-
Studietimer:
375
Studiepoeng:
15 poeng

Miljørapportering gir deg kompetanse om bærekraft, som innebærer standardisering, sertifisering, samfunnsansvar, interessent- og vesentlighetsanalyse, samt hvordan føre klimaregnskap. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Bærekraftskonsulent – bærekraftig drift.

Miljørapportering vil gi deg kunnskap om

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hva miljørapportering er og hvorfor det er viktig for bærekraftig drift
 • Hvordan samfunnsansvar henger sammen med interessenter og vesentlighet
 • Hva klimaregnskap er, og hvordan gjennomføre klimaregnskap med Emisoft
 • Aktuelle lover og føringer som er kritiske i det grønne skiftet
Pris: eksl. bøker
kr 24 500,-
Studietimer:
375
Studiepoeng:
15 poeng

Kommunikasjon og samarbeid gir deg kompetanse om bærekraft, som innebærer klimakommunikasjon, innovasjon, industrielle symbioser og kommunikasjonsstrategi. Emnet kan tas enkeltvis eller som en del av fagskolen Bærekraftskonsulent – bærekraftig drift.

Kommunikasjon og samarbeid gir deg kunnskap om

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hva som er viktig for å oppnå god kommunikasjon
 • Barrierer som hemmer klimakommunikasjon, samt hvordan dette løses
 • Smarte løsninger hvor samarbeid fremmer bærekraftig drift, som industrielle symbioser
 • Hvordan bærekraft fremmes med hensiktsmessige strategier for kommunikasjon og samarbeid
Pris: eksl. bøker
kr 16 500,-
Studietimer:
250
Studiepoeng:
10 poeng

I emnet Arbeidslivstilknytning skal du bruke kunnskaper fra emnene du har vært gjennom tidligere i studiet til å gjennomføre et selvvalgt prosjekt i praksis, som utvikles til en avsluttende semesteroppgave.

 

Du vil lære om:

 • Hvordan du kan bistå i det grønne skiftet
 • Hvordan bærekraft kan brukes i praksis
 • Å finne forretningsmuligheter i det grønne skiftet
 • Å evaluere utfordringer virksomheter treffer i det grønne skiftet
Studietimer:
125
Studiepoeng:
5 poeng

Som student hos NKI Nettstudier studerer i ditt eget tempo, når og hvor du vil.

Du strukturerer studiene dine slik det passer din hverdag best, leverer oppgaver når det passer deg og melder deg opp til eksamen når du er klar for det. 

Dette får du: 

 • Din egen studieveileder som følger deg gjennom hele studietiden 
 • Faglærer som du kan kontakte i nettskolen 
 • Eksamenswebinarer hvert semester hjelper deg i forberedelsen til eksamen 
 • I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner 
 • Digitalt klasserom hvor du kan møte andre studenter som studerer det samme 

Les mer om hvordan det er å være nettstudent hos NKI Nettstudier

I denne fagskolen gjennomføres det skriftlig hjemmeeksamen på nett 

 • Du må ha bestått eventuelle arbeidskrav for å gå opp til eksamen 
 • Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember 
 • Du melder deg selv opp til eksamen i hvert emne når du er klar for det   
 • Eksamensavgiften er inkludert i prisen
 • Mer informasjon om eksamen finner du i nettskolen

Her kan du lese mer om eksamen hos NKI Nettstudier

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller at en annen privatperson eller bedrift står for betalingen. Dette velger du i bestillingen. 

 • Utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen 
 • Du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker 
 • Du bør sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker 
 • Velg «NKI fagskoler – nettbasert» som lærested i søknaden til Lånekassen 

Les mer om hvordan du søker lån og stipend hos Lånekassen

 

Når du søker, legger du ved dokumentasjon på en av følgende: 

Søker du med vitnemål fra andre land enn de nordiske må du også dokumentere dine norskferdigheter. Det kan du gjøre med norsk fra videregående eller Norskprøven med minimum resultat B1 fra alle fire delprøver. 

Er du usikker? Ta kontakt med en av våre studierådgivere, vi hjelper deg gjerne

Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse: 

Kunnskaper

 • har kunnskap om hva bærekraft er og hvordan bærekraftig drift av virksomheten kan gi konkurransefortrinn i handelsnæringen 
 • kjenner til ulike sertifiseringsordninger, styringsverktøy og rapporteringssystem for miljørapportering 
 • har en forståelse for verdikjeden, ressurstilgang og risiko, samt den helhetlige gjensidigheten mellom leddene 
 • har innsikt i relevante lover, forskrifter og andre rettskilder, samt regler og styringsdokumenter som stiller krav til miljørapportering i virksomheter 
 • vet hvor relevant informasjon for oppdatering av sin fagkunnskap finnes 
 • har kunnskap om digitale verktøy og teknologiske løsninger som vil kunne øke omstillingstakten i et bærekraftperspektiv 

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskap om bærekraft og forstå hvordan komme i gang med bærekraftig drift 
 • kan gjøre en enkel risikovurdering for områdene innkjøp og logistikk med henblikk på bærekraft 
 • kan vurdere om verdikjeden, herunder leverandører, driver bærekraftig i henhold til gitte miljøkrav 
 • kan bruke rapporteringssystemer for å skaffe styringsinformasjon 
 • kan sette krav om bærekraftansvar til leverandører og andre eksterne samarbeidspartnere og interne aktører på en hensiktsmessig måte 
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak, samt løse disse på en selvstendig måte 
 • kan finne oppdatert relevant fagstoff og informasjon som sikrer en tidsriktig og forsvarlig bærekraftig drift av virksomheten, eksempelvis aktuelle sertifiseringsordninger 
 • Kan anvende digitale og teknologiske verktøy til å planlegge og gjennomføre bærekraftige driftsløsninger 

Generell kompetanse

 • kan utvikle rutiner for bærekraftig drift innen fagområdene logistikk, innkjøp, avfallshåndtering, samt energiforbruk 
 • kan vurdere og etterspørre nye digitale løsninger for å utvikle fortsatt bærekraftig drift 
 • kan gjøre et reflektert valg av samarbeidspartnere virksomheten skal ha i lys av egne miljøkrav 
 • kan selektere en sertifiseringsordning som er relevant for virksomheten, og rapportere på den 
 • kan håndtere et tilsyn fra myndighetene 
 • kan informere og kommunisere virksomhetens bærekraft- og miljøpolitikk for å få ansatte i virksomheten og samarbeidspartnere involvert 
 • har forståelse for bærekraft- og miljøpolitikkens betydning i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv 
 • har kunnskap om organisasjoner og nettverk innenfor bærekraft og miljørapportering, og kan delta og bidra i nettverk utenfor egen bedrift 

 

 

Det er ikke nødvendig å kjøpe bøkene før studiestart, du vil få mer informasjon om bøker og annet pensum i nettskolen.

Komplett pensumliste finner du i nettskolen. 

 • Bærekraftig business, ISBN: 9788269266610
 • Grønn vekst, ISBN: 9788210057694
 • Sustainability Accounting and Accountability, ISBN 9781032023106 
 • Grønn Markedsføringsledelse, ISBN: 9788245024289