For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Kombinerer nettstudiet Bærekraftig drift med fulltidsjobb

Kombinerer nettstudiet Bærekraftig drift med fulltidsjobb

- Jeg trodde ikke det var mulig å kombinere utdannelse og jobb, sier Noemy som nå både studerer Bærekraftig drift og jobber som butikksjef. Hun studerer for å bli en attraktiv arbeidstaker for fremtiden. 

Noemy er 24 år, bor i kollektiv i Oslo og jobber som butikksjef. Hun har tidligere studert ett år ved UiB, men var usikker på hva hun ville videre og ønsket ikke å måtte velge mellom jobb og studier. Nå kombinerer hun jobben som butikksjef med nettstudier hos NKI.

Jeg ønsket å få mer kompetanse innenfor det å drive butikk, og gjerne med et fremtidsrettet blikk, slik at jeg får flere ben å stå på i fremtiden. Jeg er veldig interessert i business og fikk et tips fra min søster om Bærekraftig drift ved NKI. Utdannelsen virket både spennende og relevant for meg og jeg valgte derfor å starte, forteller Noemy. 

- Jeg studerer Bærekraftig drift fordi jeg synes det er et veldig viktig tema, og jeg tenker at alle bedrifter bør ha bærekraft på agendaen for å kunne holde seg relevant fremover.

Kombinerer jobb og utdanning

Bærekraftig drift tilbys på deltid som nettstudium med digitale samlinger. Det betyr at du følger klassens faste progresjon, hvor dere går gjennom aktuelle temaer til gitte tider. Det er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og medstudenter. Nettsamlingene foregår på ettermiddag/kveld, og vil bli tatt opp slik at du kan se de når det passer deg. Nettutdanningen har studiestart i januar og august, neste studiestart er 24. august. 

- Det er veldig fleksibelt, med seminar en gang i uka. Samlingene har ikke obligatorisk oppmøte, og man kan se på opptakene senere. Det passer bra for meg som ofte må jobbe overtid. På denne måten klarer jeg å ta en utdannelse mens jeg jobber 100%, noe jeg ikke trodde var mulig. Tidligere har det vært vanskelig å kombinere studier og jobb, fordi studiene krever så mye i tillegg til at jeg må møte fysisk på forelesninger. Men nettstudier hos NKI er noe helt annet, og fungerer veldig bra for meg.


- Det beste med å studere hos NKI er definitivt fleksibiliteten. Jeg kunne aldri ha studert på tradisjonell måte og samtidig ha den jobben jeg har.

Noemy, student hos NKI

Noemy fortsetter: Nettsamlingene er veldig nyttige, for da får vi høre hva læreren har å si om de forskjellige temaene. Samtidig som at jeg blir litt kjent med de andre studentene. Det å ha seminarer en gang i uken, gjør at jeg får nye synspunkter på lærestoffet jeg allerede har gått gjennom. 

- I tillegg til å være litt prokastineringstypen, så kan det være hektiske perioder på jobb som gjør at jeg får mindre tid til studier. Da gjør nettskolen og opptaket av samlingene det lett for meg å ta igjen, slik at jeg kan være med på neste nettsamling og være oppdatert.  

- Som butikksjef har jeg travle arbeidshverdager, derfor er det veldig fint å kunne forme selv hvordan studiehverdagen min skal være, og det fungerer kjempefint når man har opptak av alle seminarer. 

Noemy, student hos NKI

Fra ord til handling

Bærekraftig drift er en fremoverlent nettutdanning som gjør deg attraktiv for fremtidens arbeidsliv. Den gir deg innsikt i hva bærekraftig ledelse er, og hvordan du etablerer rutiner og tiltak for en mer bærekraftig drift. Du vil lære om blant annet forretningsutvikling med fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi, hva slags drivere og barrierer som fremmer og hemmer en bærekraftig drift, samt hvordan ulike bedrifter kan rapportere på bærekraftstiltak.

- Det jeg lærer hjelper meg til å forstå bedriften jeg jobber i nå på en mye bedre måte, samtidig som jeg får flere verktøy som jeg kan bruke til fremtidige stillinger.

Bærekraft er et stort begrep som jeg kan noe om fra før, men gjennom utdannelsen har jeg fått ordentlig forståelse for hva bærekraft innebærer i et virksomhetsperspektiv. Vi lærer om konkrete verktøy bedrifter kan bruke for å nå bærekraftsmålene, slik at vi har en verden både vi og barna våre kan leve godt i, forteller Noemy