For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Vi er stolte av å kunne tilby Norges første, akkrediterte fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap!

Vi er stolte av å kunne tilby Norges første, akkrediterte fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap!

Bli kjent med Adela, vår dyktige fagansvarlig for utdanningene innen bærekraftig handel og sirkulærøkonomi.

Mitt navn er Adela, og jeg er fagansvarlig for NKI sine utdanninger innen bærekraftig handel og sirkulærøkonomi. I tillegg er jeg COO i Development Goals Forum. Jeg har jobbet med bærekraft siden 2017. Bærekraftig utvikling er med andre ord noe jeg virkelig brenner for og bruker mye tid på.

Næringslivet er i endring

I løpet av disse årene har jeg samarbeidet med mange store- og små aktører innen bærekraft, og har opplevd hvordan begreper som; bærekraft, grønn, miljø, klima, mangfold og sirkulærøkonomi har endret hvordan virksomheter ser på egen drift.

På den ene siden har etablerte selskaper måttet endre strategi og forretningsmodell. På den andre siden ser vi at flere nyetablerte selskap starter opp med en bærekraftig og sirkulær forretningsstrategi. 

Så, hva betyr egentlig bærekraft og sirkulærøkonomi?

Bærekraftig utvikling gjelder alle

I 2015 vedtok FN 17 globale bærekraftsmål med 169 delmål. Disse målene anses å være et veikart til en bærekraftig verden. Med andre ord; en verden uten krig, sult og fattigdom. En verden med et ivaretatt bio-mangfold, uten store forskjeller, og med et forbruk som ikke går på bekostning av kommende generasjoner.

Okay, men hva har det med handel å gjøre?

Her vil jeg si: alt! Visste du for eksempel at vi behøver 1,7 jordkloder for å produsere alt verden forbruker i løpet av 1 år? Og at vi kun bruker 9% av alle verdens ressurser mer enn én gang? Det vil si at 91% av alt som lages- lages for å kastes.

Med andre ord; hvis vi skal klare å oppnå en bærekraftig verden må vi gå fra å en såkalt linærøkonomi, til en sirkulærøkonomi.

Nye og spennende forretningsmuligheter

For noen måneder siden avslørte regjeringen at de utvikler en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi som ambisiøst sikter mot at Norge skal bli et foregangsland i utviklingen av en grønn sirkulærøkonomi for å utnytte ressursene bedre.

Dette kan kanskje virke vanskelig når mye av forbrukermentaliteten i stor grad handler om fast fashion, produkter det ikke lønner seg å reparere, og som er pakket inn i store mengder plast.  

Bransjens best practice

Men det er langt fra umulig. Handelskjeder som Jernia har allerede begynt å legge om forretningsmodellen ved å tilby utleie av verktøy, salg av skruer i løsvekt og returordning for ødelagt kjøkkenutstyr. Det samme har Bergans, som nå tilbyr produktutleie, pant for brukte turklær og egen systue for å minske bruk og kast.

Det norske skomerket, New Movements, startet sin forretningsidé med en bærekraftig og sirkulær tankegang der transparens, resirkulering og grønne verdikjeder står i fokus. Andre eksempler er Go Good og Fjong. De har tatt mentaliteten leie i stedet for å eie - også kalt delingsøkonomi, inn i sin forretningsmodell. Dette er gode eksempler på at man kan oppgradere klesskapet og hjemmet uten å kjøpe, bruke og kaste.

Design er avgjørende

Sirkulærøkonomi kan altså være å tilby tjenestebasert handel. Men det er også viktig at produktene skal vare så lenge som mulig. Da er det viktig å produsere varer med høy kvalitet, og med et design som muliggjør reparasjon eller oppgradering. Og når produktet ikke lenger kan brukes skal det være mulig å gjenvinne materialet slik at det kan brukes som råstoff inn i andre produksjoner.

Ikke bare et ønske, men et krav

Den sirkulære tankegangen er ikke bare en god forretningsmulighet, det er også en del av EUs European Green Deal. Disse føringene har gjort at norske bedrifter også har begynt å omstille seg. For eksempel har UN Global Compact Norge, lansert en løsningsplattform for bedrifter som ønsker å bli mer sirkulære og karbonnøytrale - noe som har resultert i at flere titalls bedrifter nå aktivt er i gang med å identifisere barrierer og muligheter innen sitt virke.

Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Vi ser behovet for en fagskoleutdanning som gir studentene riktig endringskompetanse. Derfor er vi veldig stolte av å kunne presentere fagskoleutdanningen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap. Dette er en fremtidsrettet utdanning som fokuserer på de utfordringene og behovene varehandelen går i møte. Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, og hvordan det påvirker handelsbransjen. Du vil få innsikt i hvordan du kan beregne et klimaregnskap for virksomhetens klimaavtrykk, og forståelse av hvordan det «grønne skiftet» og delingsøkonomien påvirker handelen.

Det er ingen tvil om at fremtiden må være sirkulær, men for å få til det, må vi jobbe sammen og lære av hverandres feil- og suksesser. Vi må re-designe hele industrien- med gode samarbeid som fordrer at vi trekker i samme retning og etablerer industrielle symbioser på tvers av fagfelt og interesser. 

Med andre ord; det er ingen hemmelighet at fremtiden er grønn, og vi kan ikke endre de utfordringene vi står ovenfor i dag- med den samme tankegangen som skapte dem.