For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 48 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med samling: Nettstudier
Nettstudier med samling
Nettstudier
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Velkommen til Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap! Næringslivet, slik vi kjenner det, beveger seg fra en hovedsakelig lineær økonomi til en mer sirkulær økonomi. Bevissthet rundt miljø og bærekraft har aldri vært mer aktuelt, og stadig flere selskap blir nødt til å endre forretningsmodell og strategi.

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, er en fremtidsrettet utdanning som fokuserer på de utfordringene og behovene varehandelen går i møte.

Utdanningen vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, og hvordan det påvirker handelsbransjen. Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi gir muligheter for innovasjon og bærekraftig vekst. Du vil få innsikt i hvordan du kan beregne et klimaregnskap for virksomhetens klimaavtrykk, og forståelse av hvordan det «grønne skiftet» og delingsøkonomien påvirker handelen.

Denne utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgavene innen et dynamisk og viktig fagfelt, som vil åpne for flere arbeidsmuligheter innenfor varehandelen. Eksempler på dette, er bærekraftrådgiver eller bærekraftsansvarlig innen ulike varehandler.

Vi tilbyr lærere med solid formidlingsevne, erfaring fra handelsnæringen samt spennende og relevante gjesteaktører fra bransjen. Utdanningen er nettbasert med tre fysiske samlinger i Oslo. En på høsten og to på våren.

Utdanningen er utviklet i samarbeid med næringslivet, der blant annet DNV, Miljøfyrtårn, Virke, Emisoft, Attensi og UN global Compact Norge har bidratt til innhold, og kvalitetssikret faglig relevans.

GJENNEOMFØRING:

Nettstudier m/digitale samlinger:

Utdanningen er nettbasert med faste nettsamlinger i uken. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og medstudenter. All undervisning er nettbasert og det foreligger en fast undervisning i uken. Det vil også være tre to-dagers nettsamlinger i løpet av de to semestrene studiet går over. Nettsamlingene foregå via zoom og er ikke obligatoriske, men anbefales for optimalt læringsutbytte.

samlingsoversikt_sirkulearokonomi.png

 

Emnet omhandler hva sirkulærøkonomi er, og hvilke konsekvenser overgangen fra lineær økonomi til sirkulær økonomi har for fremtidens forretningsmodeller. 

Studietimer:
174
Studiepoeng:
6 poeng

Emnet gir innsikt i livssyklusen til produkter. Studentene vil få forståelse for forretningsmulighetene som ligger i å skape merverdi av produkter som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål gjennom bla reparasjon, gjenbruk og redesign. 

Studiepoeng:
6 poeng

Emnet gir en innføring i klimaregnskap og rapportering på klimaavtrykk, samt innsikt i ulike standarder og hvordan rapportere på disse. Eksempelvis; GHG protokoll, GRI, CDP og UN Global Compact. 

Studiepoeng:
6 poeng

Emnet vil ha erfaringsdeling og direkte dialog med arbeidslivet, spennende og relevante gjesteforelesere, samt tilgang til praktiske caser gjennom samarbeidsaktører. 

Studiepoeng:
6 poeng

Emnet gir innsikt i hvordan man oppnår bærekraftig lønnsomhet gjennom regionale og lokale samarbeid. Erfaringsdeling og best practice er en sentral del for å vise hvordan man kan samarbeide på tvers av næringer for å løse felles utfordringer. Emnet gir også innsikt i modeller for utvikling av nye bærekraftige forretningsmodeller. 

Studiepoeng:
6 poeng

Neste studiestart: Januar 2022

Utdanningen er nettbasert med faste nettsamlinger i uken. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og medstudenter. All undervisning er nettbasert og det foreligger en fast undervisning i uken. Det vil også være tre to-dagers nettsamlinger i løpet av de to semestrene studiet går over. Nettsamlingene foregå via zoom og er ikke obligatoriske, men anbefales for optimalt læringsutbytte.

  • bærekraftcoach
  • bærekraftsansvarlig
  • bærekraftkoordinator
  • bærekraftrådgiver
  • bærekraftansvarlig
  • gjenbruksansvarlig
  • opplæringsansvarlig
  • miljørådgiver

En butikkmedarbeider med denne utdanningen, og med noe erfaring fra handelsbransjen, kan oppnå assisterende butikksjef, butikksjef, franchisetaker eller som eier av egen bedrift, eller som bli ansatt ved et hovedkontor.

Pris kr 48.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 356. Lærerbøker kommer i tillegg. Reise, kost og opphold kommer også i tillegg. 

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker.

Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.  

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap er et tverrfaglig fagområde hvor prinsippene som læres kan gjelde mange ulike bransjer. Utdanningen fokuserer på sirkulære modeller, og best practice hovedsaklig innenfor mat, tekstil og kosmetikk bransjen. Derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Generell studiekompetanse/eller bestått videregående opplæring innen:

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag 

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

• Relevante fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling 

• Relevante fagbrev fra utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag knyttet til kosmetikk. Bransjen herunder; yrkeskompetanse hudpleier, yrkeskompetanse apotektekniker og yrkeskompetanse fotterapeut. 

• Andre relevante fagbrev: fagbrev salgsmedarbeider, fagbrev administrasjonsmedarbeider, fagbrev logistikkoperatør. 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Personer uten generell studiekompetanse, eller fagbrev i henhold til opptakskravene, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring.

Det vil gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om en person har oppnådd en kompetanse som er tilsvarende det formelle opptakskravet til utdanningen. Søker må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Utdanningen fokuserer på bærekraftig forretningsmodeller hovedsakelig innenfor mat, tekstil og kosmetikk bransjen, derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Det vil bli avholdt 5 ulike eksamener i de ulike emnene hvor av noen vil bli muntlig presentasjon for lærer via zoom, noen vil bli korte skoleeksamener med alle hjelpemidler og noen er lengre prosjektoppgaver.

Full oversikt over pensumliste for Sirkulærøkonomi og klimaregnskap finner du her