For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 44 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
4

Velkommen til Norges første fagskoleutdanning innen sirkulærøkonomi og klimaregnskap! Er du interessert i bærekraft og miljø, eller har behov for økt kunnskap i din bedrift? Da er dette utdannelsen for deg. Les mer under og søk i dag.

Næringslivet slik vi kjenner det beveger seg fra en hovedsakelig lineær økonomi til en mer sirkulær økonomi. Bevissthet rundt miljø og bærekraft har aldri vært mer aktuelt, og stadig flere selskaper blir nødt til å endre forretningsmodell og strategi. Sirkulærøkonomi og klimaregnskap, er en fremtidsrettet utdanning som fokuserer på de utfordringene og behovene de fleste bransjer går i møte. Derfor er denne utdannelsen helt nødvendig! 

Dette får du med utdannelsen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Denne utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgavene innen et dynamisk og viktig fagfelt, som vil åpne for flere arbeidsmuligheter innenfor ulike bransjer. Eksempler på dette, er bærekraftrådgiver eller bærekraftsansvarlig. Vi tilbyr lærere med solid formidlingsevne, erfaring fra handelsnæringen samt spennende og relevante gjesteaktører fra bransjen.

Utdanningen er utviklet i samarbeid med næringslivet, der blant annet DNV, Miljøfyrtårn, Virke, Emisoft, Attensi og UN global Compact Norge har bidratt til innhold, og kvalitetssikret faglig relevans.

En utdannelse innen bærekraft vil gi deg innsikt i hva sirkulærøkonomi er, og hvordan det påvirker handelsbransjen. Omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi gir muligheter for innovasjon og bærekraftig vekst. Du vil få innsikt i hvordan du kan beregne et klimaregnskap for virksomhetens klimaavtrykk, og forståelse av hvordan det «grønne skiftet» og delingsøkonomien påvirker handelen.

Jobbmuligheter etter utdannelsen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

Denne fagskolen passer for alle som ønsker økt kunnskap om sirkulærøkonomi og klimaregnskap. Utdannelsen passer spesielt en butikkmedarbeider eller en med erfaring fra handelsbransjen som ønsker å bli assisterende butikksjef, butikksjef, franchisetaker, eier av egen bedrift, eller ansatt ved et hovedkontor.

Eksempler på stillingstitler du kan oppnå etter endt utdannelse: 

 • bærekraftcoach
 • bærekraftsansvarlig
 • bærekraftkoordinator
 • bærekraftrådgiver
 • bærekraftansvarlig
 • gjenbruksansvarlig
 • opplæringsansvarlig
 • miljørådgiver

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap nettstudium 

Denne utdanningen tilbys på deltid, som nettstudie med digitale samlinger og fast oppstart to ganger i året, januar og august. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og medstudenter. Nettsamlingene foregår på ettermiddag/kveld, og vil bli tatt opp slik at du kan se de når det passer deg. Studer når det passer deg, uansett hvor du bor, og ved siden av jobb, familieliv og annet! 

Neste studiestart er 24. august 2022. Søk allerede i dag for å sikre deg en plass! 

Videre studiemuligheter etter fagskolen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap

 • Entreprenørskap, innovasjon og forretningsplan - Dette kurset passer for deg som vil realisere drømmen om å starte egen bedrift, eller ønsker å drive innovasjon i eksisterende virksomheter. Du får kunnskap og forståelse av innovasjon, og kontinuerlig forbedring- for effektiv verdiskaping i bedrifter og virksomheter.
 • Bærekraftig innovasjon og samarbeid - Skal norsk næringsliv klare omstillingen som må til for å nå målene vi har forpliktet oss til, er vi avhengig av samarbeid og innovasjon mellom ulike aktører. Dette kurset gjør deg til en endringsagent i et såkalt grønt skifte. 
 • Strategisk ledelse og innovasjon - Få økt kunnskap innen strategiområdet og hvordan bedrifter kan arbeide systematisk med innovasjon. Det legges det vekt på kunnskap om tilpassede metoder og organisatoriske løsninger for å omsette strategien i praksis.

 

Emnet omhandler hva sirkulærøkonomi er, og hvilke konsekvenser overgangen fra lineær økonomi til sirkulær økonomi har for fremtidens forretningsmodeller. 

Studietimer:
174
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
6 poeng

Emnet gir innsikt i livssyklusen til produkter. Studentene vil få forståelse for forretningsmulighetene som ligger i å skape merverdi av produkter som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål gjennom bla reparasjon, gjenbruk og redesign. 

Studietimer:
174
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
6 poeng

Emnet gir en innføring i klimaregnskap og rapportering på klimaavtrykk, samt innsikt i ulike standarder og hvordan rapportere på disse. Eksempelvis; GHG protokoll, GRI, CDP og UN Global Compact. 

Studietimer:
174
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
6 poeng

Emnet gir innsikt i hvordan man oppnår bærekraftig lønnsomhet gjennom regionale og lokale samarbeid. Erfaringsdeling og best practice er en sentral del for å vise hvordan man kan samarbeide på tvers av næringer for å løse felles utfordringer. Emnet gir også innsikt i modeller for utvikling av nye bærekraftige forretningsmodeller. 

Studietimer:
174
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
6 poeng

Emnet vil ha erfaringsdeling og direkte dialog med arbeidslivet, spennende og relevante gjesteforelesere, samt tilgang til praktiske caser gjennom samarbeidsaktører. 

Studietimer:
174
Studiepoeng:
6 poeng

Oppstart to ganger i året. Neste studiestart: 24. august 2022.

Utdanningen er nettbasert med jevnlige nettsamlinger. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og medstudenter. Nettsamlingene foregår via Zoom på ettermiddag/kveld og er ikke obligatorisk.

 

 • bærekraftcoach
 • bærekraftsansvarlig
 • bærekraftkoordinator
 • bærekraftrådgiver
 • bærekraftansvarlig
 • gjenbruksansvarlig
 • opplæringsansvarlig
 • miljørådgiver

En butikkmedarbeider med denne utdanningen, og med noe erfaring fra handelsbransjen, kan oppnå assisterende butikksjef, butikksjef, franchisetaker eller som eier av egen bedrift, eller som bli ansatt ved et hovedkontor.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker.

Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.  

Sirkulærøkonomi og klimaregnskap er et tverrfaglig fagområde hvor prinsippene som læres kan gjelde mange ulike bransjer. Utdanningen fokuserer på sirkulære modeller, og best practice hovedsaklig innenfor mat, tekstil og kosmetikk bransjen. Derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Generell studiekompetanse/eller bestått videregående opplæring innen:

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag 

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 

• Relevante fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling 

• Relevante fagbrev fra utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag knyttet til kosmetikk. Bransjen herunder; yrkeskompetanse hudpleier, yrkeskompetanse apotektekniker og yrkeskompetanse fotterapeut. 

• Andre relevante fagbrev: fagbrev salgsmedarbeider, fagbrev administrasjonsmedarbeider, fagbrev logistikkoperatør. 

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Personer uten generell studiekompetanse, eller fagbrev i henhold til opptakskravene, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring.

Det vil gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om en person har oppnådd en kompetanse som er tilsvarende det formelle opptakskravet til utdanningen. Søker må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Utdanningen fokuserer på bærekraftig forretningsmodeller hovedsakelig innenfor mat, tekstil og kosmetikk bransjen, derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Det vil bli avholdt 5 ulike eksamener i de ulike emnene hvor av noen vil bli muntlig presentasjon for lærer via zoom, noen vil bli korte skoleeksamener med alle hjelpemidler og noen er lengre prosjektoppgaver:

 • Sirkulærøkonomi 4 timers skriftlig eksamen 
 • Verdikjeder 2 dagers kombinert eksamen 
 • Samfunnsansvar og klimaregnskap: 3 dagers skriftlig innleveringseksamen 
 • Innovasjon og smart samarbeid: Muntlig fremføring 
 • Arbeidslivstilknytning: Semesteroppgave med innlevering

 • Restart – 7 veier til bærekraftige forretningsmodellerISBN: 9788202553081
 • Nye forretningsmodeller i handelenISBN: 9788215028477
 • En fugl i håndenISBN: 9788202644734

- Det å gå til arbeidet med et grønt perspektiv, gir så mye mening

Sylvia Weddegjerde, lærer Sirkulærøkonomi