For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


- Det å gå til arbeidet med et grønt perspektiv, gir så mye mening

- Det å gå til arbeidet med et grønt perspektiv, gir så mye mening

Vi har snakket med Sylvia Weddegjerde Skjelderup, som er lærer på fagskoleutdanningen, Sirkulærøkonomi og klimaregnskap. Her forteller hun litt om seg selv, og hvem denne utdanningen passer for.

Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?

- Jeg heter Sylvia, og bor på en gård i Hobøl med mann og barn, men kommer opprinnelig fra Sunnmøre. Etter 20 år i næringslivet, og en masterutdanning i Grønn vekst & bærekraftig forretningsutvikling i voksen alder, er jeg så heldig å få bidra til utdanningen Sirkulærøkonomi og klimaregnskap. Ved siden av jobb, har jeg vært vitenskapsassistent for et forskningsprosjekt, i regi av Ruralis og Handelshøyskolen BI med flere, hvor bærekraft og nye forretningsmodeller var fokus. Jeg har også jobbet i et prosjekt for utvikling av en ny forretningsmodell og verdikjede innen biogass.

Hvorfor brenner du for bærekraft?

- Jeg har i mange år jobbet med endringsledelse i arbeidet mitt- og privat, og har selv tatt valg i livet for å bli mer bærekraftig. Jeg har kuttet ned på eget forbruk, og har valgt å gå ned i tempo for å få økt livskvalitet både profesjonelt- og privat. Jeg visste ikke da, at det handlet om «grønn vekst» og bærekraft i ordets rette forstand. Etter at jeg tok en utdanning på masternivå i voksen alder, med Per Espen Stoknes som professor og veileder, åpnet det seg en ny verden for meg. Det å gå til arbeidet med et «grønt perspektiv» gir så mye mening, og skaper så mye engasjement! Det er helt naturlig for meg å søke meg til mer av det, gjennom å hjelpe bedrifter til bærekraftig utvikling og vekst. Det åpner seg så mange muligheter for å drive «smart business» når man har kunnskap om sirkulærøkonomi og bærekraft, og jeg vil være med på den utviklingen! Ikke minst, er dette et tema som alle bransjer og virksomheter nå må forholde seg til. Du kommer ikke utenom.

Hva lærer studentene som tar fagskoleutdanningen, Sirkulærøkonomi og klimaregnskap?

- De vil få en forståelse for hvordan de kan skape videre vekst, og flere arbeidsplasser, uten at det går på bekostning av planeten vår. De vil lære å formidle kunnskap om en grønn forretningsutvikling, omstilling og endringsledelse, for å skape samhold og engasjement på arbeidsplassen. De som tar denne utdanningen, vil bli en viktig ressurs for bedrifter som vil være en del av fremtidens løsninger.

Hvordan kan man bruke denne kompetansen ute i arbeidslivet?

- Dette er viktig kompetanse man kan ta i bruk uavhengig av bransje. Studiet supplerer det man eventuelt har studert før, og det man kan fra før, på en utmerket måte. Det skaper også vekst i eget liv å lære seg det man lærer i denne fagskoleutdanningen.

Hvem passer denne utdanningen for?

- Alle som vil være en del av det fremtidige arbeidslivet i Norge.

Har du noen råd til studenter som vurderer denne utdanningen?

- Det ligger en stor gave i det å studere i ulike faser av livet. Vi trenger ikke lenger å begrense oss til å være ferdig studert før fylte 30 år. Her i Norge er vi så heldige at vi kan studere hele livet. Det å få faglig påfyll om du allerede er i arbeid, er noe av det mest givende du kan gjøre for deg selv. Det å ta en utdanning er noe av det smarteste du kan gjøre om du står mellom jobber, og skal tilbake til arbeidslivet etter en tid utenfor, eller om du ikke har jobb enda. Denne utdanningen kan brukes inn i mange forskjellige bransjer. Alle bedrifter i dag trenger folk med kompetanse i bærekraftig forretningsutvikling gjennom kunnskap om sirkulærøkonomi og klimaregnskap.

Vi er veldig stolte av denne utdanningen, og gleder oss til studiestart. Det er ingen hemmelighet at fremtiden er grønn, og vi ønsker å bidra i denne utviklingen!

Lurer du på hva fagskoleutdanning er, og om dette er noe som passer for deg? Visste du for eksempel at fagskoleutdanning gir studiepoeng? Her kan du lese mer om fagskole.

Lykke til med studiene!