For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Bærekraftig drift

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 79 500,-
Studietid:
24 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
4

Er du interessert i bærekraft, og nysgjerrig på hvordan du kan drive bærekraftig drift i praksis? Da er dette utdannelsen for deg! Du vil bli en endringsagent med kunnskap og kompetanse for å takle omstillingen innen "det grønne skiftet". Les mer om en av Norges mest aktuelle utdanninger og søk i dag! Nytt revidert innhold og pensum vil være klart i løpet av høsten 2023. Ønsker du beskjed når du kan starte på utdannelsen? Legg igjen mailadressen din i skjemaet under, så holder vi deg oppdatert.

Meld din interesse

Dette får du med utdannelsen Bærekraftig drift

Bærekraftig drift er en fremoverlent utdannelse som gjør deg attraktiv for fremtidens arbeidsliv. Utdanningen gir deg innsikt i hva bærekraftig ledelse er, og hvordan du etablerer rutiner og tiltak for en mer bærekraftig drift i virksomheten.

Du vil lære om forretningsutvikling- i lys av bærekraft og sirkulærøkonomi, hva slags drivere og barrierer som fremmer og hemmer en bærekraftig drift, samt hvordan ulike bedrifter kan rapportere på bærekraftstiltak. Du vil også få kunnskap om god intern og ekstern kommunikasjon med et dypdykk i klimakommunikasjon. Utdanningen gir deg en forståelse av hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter, og hvorfor nye krav om transparens og innsikt i egen verdikjede er essensielt.

Utdanningen er utviklet i samarbeid med næringslivet, der blant annet DNV, Miljøfyrtårn, Virke, Emisoft, Attensi og UN global Compact Norge har bidratt til innhold, og kvalitetssikret faglig relevans.

Jobbmuligheter etter utdannelsen Bærekraftig drift

Utdanningen gir muligheter for flere spennende stillinger som for eksempel å kunne bli miljørådgiver, bærekraftansvarlig, bærekraftkonsulent, bærekraftsjef og bærekrafts koordinator.

Personer som driver, eller ønsker å drive egen virksomhet vil ha særlig utbytte av utdanningen, da utdanningen tar for seg bærekraftig drift og forretningsmodeller.

Bærekraftig drift nettstudium

Denne utdanningen tilbys på deltid som nettstudie. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, slik at du kan studere når du vil, fra hvor du vil. 

Videre studiemuligheter etter utdannelsen Bærekraftig drift

 • Bærekraftig innovasjon og samarbeid - Skal norsk næringsliv klare omstillingen som må til for å nå målene vi har forpliktet oss til, er vi avhengig av samarbeid og innovasjon mellom ulike aktører. Dette kurset gjør deg til en endringsagent i et såkalt grønt skifte. 
 • Innføring i sirkulærøkonomi - Kurset gir deg en innføring i overgangen fra en lineærøkonomi til en sirkulærøkonomi. Du får innsikt i hvordan en sirkulær varehandel kan se ut, og hvilke drivere og føringer som utvikler og hindrer fremgang. I tillegg vil du forstå hva slags barrierer som hindrer en fremdrift, og får innsikt i tiltak som virker direkte og indirekte på virksomhetens lønnsomhet. 
 • Entreprenørskap, innovasjon og forretningsplan - Dette kurset passer for deg som vil realisere drømmen om å starte egen bedrift, eller ønsker å drive innovasjon i eksisterende virksomheter. Du får kunnskap og forståelse av innovasjon, og kontinuerlig forbedring- for effektiv verdiskaping i bedrifter og virksomheter.

 

Emnet gir en innføring i rutiner for bærekraftig drift i lys av fagområdene logistikk, innkjøp, avfallshåndtering og energiforbruk. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter som gjør studentene i stand til å utvikle rutiner for bærekraftig drift i en virksomhet, samt analysere virksomhetens verdikjeder og produkters livssyklus. Emnet gir innsikt i hvordan en virksomhet analyserer risiko, utformer og anvender rutiner for bærekraftig drift.

Studietimer:
435
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
15 poeng

Dette emnet gir en innføring i miljørapportering, sertifisering og standardisering samt å ta i bruk verktøy for klimaregnskap. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter som gjør studentene i stand til å bidra i utformingen av klimarapportering- og regnskap for å fremme bærekraftig drift i en virksomhet. Emnet gir innsikt i hvordan en virksomhet anvender rapportering, sertifisering, standardisering og klimaregnskap for bærekraftig drift.

Studietimer:
435
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
15 poeng

Emnet omhandler hvordan involvere og informere andre om virksomhetens miljøpolitikk, samt hvordan sette krav til leverandører i henhold til virksomhets miljøkrav. Emnet omhandler hvordan god internkommunikasjon skaper oppslutning og gjennomføring av virksomhetens bærekraftsmål. I tillegg inngår grunnleggende prinsipper for godt informasjonsarbeid til virksomhetens kunder og andre eksterne for å sikre troverdighet og unngå påstander om "grønnvasking".

Studietimer:
217
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
7.5 poeng

Emnet gir grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter kan implementere bærekraft- og miljøledelse i sin virksomhet og rapportere resultatet. Emnet skal gi studentene økt kompetanse om hvordan virksomheter kan starte med bærekraft- og miljøledelse, eller lære hvordan andre som allerede arbeider med klimarapportering i sin virksomhet gjør det. Erfaringsdeling og dialog med arbeidslivet er sentralt i dette emnet.

Studietimer:
217
Studiepoeng:
7.5 poeng

Etter endt utdanning vil du blant annet kunne:

 • Anvende kunnskap om bærekraft og forstå hvordan komme i gang med bærekraftig drift.  
 • Utvikle rutiner for bærekraftig drift innen fagområdene logistikk, innkjøp, avfallshåndtering, samt energiforbruk. 
 • Gjøre en enkel risikovurdering for områdene innkjøp og logistikk, med henblikk på bærekraft. 
 • Gjøre et reflektert valg av sertifiseringsordning som er relevant for virksomheten og rapportere på bærekraft med hensyn til miljø, samfunn og økonomi.

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant. 

For å kunne søke opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum:  

• Ha 3 års arbeidserfaring, hvor minst 2 år i stillinger som har involvert prosjektarbeid eller prosjektledelse 

• Være fylt 23 år ved oppstart av studiet 

 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Studenter som driver, eller ønsker å drive, egen virksomhet vil ha særlig utbytte av utdanningen, da utdanningen tar for seg bærekraftig drift og forretningsmodeller. Utdanningen åpner også muligheter for å kunne bli miljørådgiver, bærekraftansvarlig, bærekraftkonsulent, bærekraftsjef og bærekrafts koordinator.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Eksamensperiodene er mai/juni og november/desember.

Det blir gjennomført følgende eksamener:

Bærekraftig drift og miljøkrav: 7 dagers innleveringseksamen 

Rutiner for bærekraftig drift: 7 dagers mappeinnlevering 

Miljørapportering: 7 dagers mappeinnlevering 

Kommunikasjon og samarbeid: Muntlig fremføring 

Arbeidslivstilknytning: Semesteroppgave med innlevering 

Det er et krav om at man har bestått alle emnene, og eventuelle arbeidskrav, for å få utstedt vitnemål.

Med forbehold om endringer.

 • Restart – 7 veier til bærekraftige forretningsmodellerISBN: 9788202553081
 • Sustainability Accounting and AccountabilityISBN: ISBN 97810320
 • Etikk og bærekraftISBN: 9788215043074
 • Grønn vekstISBN: 9788210057694
 • Grønn MarkedsføringsledelseISBN: 9788245024289

Med forbehold om endringer. 

 

Relaterte studier