For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Bærekraftig drift

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 76 500,-
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudie med samling: Nettstudier
Nettstudie med samling
Nettstudier
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
5

Velkommen til en av Norges mest aktuelle utdanninger! Bevissthet rundt miljø og bærekraft har aldri vært mer aktuelt, og stadig flere selskap blir nødt til å endre forretningsmodell og strategi. Denne fagskoleutdanningen imøtekommer nettopp dette behovet, og gjør deg som student til endringsagent med kunnskap og kompetanse for å takle omstillingen innen «det grønne skiftet

Dette er en fremoverlent og yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for fremtidens arbeidsliv. Utdanningen gir deg innsikt i hva bærekraftig ledelse er, og hvordan du etablerer rutiner og tiltak for en mer bærekraftig drift i virksomheten. Du vil lære om forretningsutvikling- i lys av bærekraft og sirkulærøkonomi, hva slags drivere og barrierer som fremmer og hemmer en bærekraftig drift, samt hvordan ulike bedrifter kan rapportere på bærekraftstiltak. Du vil også få kunnskap om god intern og ekstern kommunikasjon med et dypdykk i klimakommunikasjon. Utdanningen gir deg en forståelse av hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter, og hvorfor nye krav om transparens og innsikt i egen verdikjede er essensielt.

Studietimer:
450
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
15 poeng

Studietimer:
450
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
15 poeng

Studietimer:
450
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
15 poeng

Studietimer:
200
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
7.5 poeng

Studietimer:
200
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
7.5 poeng