For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Bærekraftig drift

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 76 500,-
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med samling: Nettstudier
Nettstudier med samling
Nettstudier
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
60
Innsendinger:
5

Hvordan drive bærekraftig i praksis? Denne utdanningen gir svar på nettopp dette, og gjør deg som student til endringsagent med kunnskap og kompetanse for å takle omstillingen innen «det grønne skiftet». Velkommen til en av Norges mest aktuelle utdanninger!

Dette er en fremoverlent og yrkesrettet utdanning som gjør deg attraktiv for fremtidens arbeidsliv. Utdanningen gir deg innsikt i hva bærekraftig ledelse er, og hvordan du etablerer rutiner og tiltak for en mer bærekraftig drift i virksomheten. Du vil lære om forretningsutvikling- i lys av bærekraft og sirkulærøkonomi, hva slags drivere og barrierer som fremmer og hemmer en bærekraftig drift, samt hvordan ulike bedrifter kan rapportere på bærekraftstiltak. Du vil også få kunnskap om god intern og ekstern kommunikasjon med et dypdykk i klimakommunikasjon. Utdanningen gir deg en forståelse av hvordan det grønne skiftet påvirker bedrifter, og hvorfor nye krav om transparens og innsikt i egen verdikjede er essensielt.

GJENNEOMFØRING:

Nettstudier m/digitale samlinger: Denne utdanningen tilbys på deltid (to semestre) som nettstudier med digitale samlinger og fast oppstart - neste studiestart er 25. januar 2022

 

Utdanningen er utviklet i samarbeid med næringslivet, der blant annet DNV, Miljøfyrtårn, Virke, Emisoft, Attensi og UN global Compact Norge har bidratt til innhold, og kvalitetssikret faglig relevans.

samlingsoversikt_baerekraftigdrift.png

 

Dette emnet gir en innføring i bærekraft som begrep både historisk og i vår tid, forretningsutvikling for bærekraftig drift og miljøkrav/miljøledelse. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter som gjør studentene i stand til å iverksette bærekraftige driftstiltak i en virksomhet, samt identifisere relevante miljøkrav. Emnet gir innsikt i hvordan en virksomhet utformer en bærekraftig driftsmodell, og utarbeide strategier for miljøledelse.

Studietimer:
450
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
15 poeng

Emnet gir en innføring i rutiner for bærekraftig drift i lys av fagområdene logistikk, innkjøp, avfallshåndtering og energiforbruk. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter som gjør studentene i stand til å utvikle rutiner for bærekraftig drift i en virksomhet, samt analysere virksomhetens verdikjeder og produkters livssyklus. Emnet gir innsikt i hvordan en virksomhet analyserer risiko, utformer og anvender rutiner for bærekraftig drift.

Studietimer:
450
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
15 poeng

Dette emnet gir en innføring i miljørapportering, sertifisering og standardisering samt å ta i bruk verktøy for klimaregnskap. Emnet skal gi kunnskap og ferdigheter som gjør studentene i stand til å bidra i utformingen av klimarapportering- og regnskap for å fremme bærekraftig drift i en virksomhet. Emnet gir innsikt i hvordan en virksomhet anvender rapportering, sertifisering, standardisering og klimaregnskap for bærekraftig drift.

Studietimer:
450
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
15 poeng

Emnet omhandler hvordan involvere og informere andre om virksomhetens miljøpolitikk, samt hvordan sette krav til leverandører i henhold til virksomhets miljøkrav. Emnet omhandler hvordan god interkommunikasjons skaper oppslutning og gjennomføring av handelsvirksomhetens bærekraftsmål. I tillegg inngår grunnleggende prinsipper for godt informasjonsarbeid til virksomhetens kunder og andre eksterne for å sikre troverdighet og unngå påstander om «grønnvasking

Studietimer:
200
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
7.5 poeng

Emnet gir grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter kan implementere bærekraft- og miljøledelse i sin virksomhet og rapportere resultatet. Emnet skal gi studentene økt kompetanse om hvordan virksomheter kan starte med bærekraft- og miljøledelse, eller lære hvordan andre som allerede arbeider med klimarapportering i sin virksomhet gjør det. Erfaringsdeling og dialog med arbeidslivet er sentralt i dette emnet.

Studietimer:
200
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
7.5 poeng

Oppstart 25. Januar 2022

Utdanningen er nettbasert med faste nettsamlinger i uken. Dette er et godt alternativ for deg som liker friheten ved nettstudier, men samtidig vil ha støtte fra en lærer og medstudenter. All undervisning er nettbasert og det foreligger en fast undervisning i uken. Det vil også være fem to-dagers nettsamlinger i løpet av de tre semestrene studiet går over. Nettsamlingene foregå via zoom og er ikke obligatoriske, men anbefales for optimalt læringsutbytte.

Etter endt utdanning vil du blant annet kunne:

 • Anvende kunnskap om bærekraft og forstå hvordan komme i gang med bærekraftig drift.  
 • Utvikle rutiner for bærekraftig drift innen fagområdene logistikk, innkjøp, avfallshåndtering, samt energiforbruk. 
 • Gjøre en enkel risikovurdering for områdene innkjøp og logistikk, med henblikk på bærekraft. 
 • Gjøre et reflektert valg av sertifiseringsordning som er relevant for virksomheten og rapportere på bærekraft med hensyn til miljø, samfunn og økonomi.

Studenter som driver, eller ønsker å drive, egen virksomhet vil ha særlig utbytte av utdanningen, da utdanningen tar for seg bærekraftig drift og forretningsmodeller. Utdanningen åpner også muligheter for å kunne bli miljørådgiver, bærekraftansvarlig, bærekraftkonsulent, bærekraftsjef og bærekrafts koordinator.

Utdanningen fokuserer på bærekraftige forretningsmodeller hovedsakelig innenfor mat-, tekstil- og kosmetikkbransjen, derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Generell studiekompetanse/eller bestått videregående opplæring innen:

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag

• Fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse innen utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. 

• Relevante fagbrev, svennebrev og yrkeskompetanse utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling

• Relevante fagbrev fra utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag knyttet til kosmetikkbransjen, herunder; yrkeskompetanse hudpleier, yrkeskompetanse apotektekniker og yrkeskompetanse fotterapeut.

• Andre relevante fagbrev: fagbrev salgsmedarbeider, fagbrev administrasjonsmedarbeider, fagbrev logistikkoperatør.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Personer uten generell studiekompetanse, eller fagbrev i henhold til opptakskravene, men som har annen utdanning og/eller relevant arbeidserfaring.

Det vil gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av om en person har oppnådd en kompetanse som er tilsvarende det formelle opptakskravet til utdanningen. Søker må være 23 år eller eldre i opptaksåret for å tas opp på grunnlag av realkompetanse.

Utdanningen fokuserer på bærekraftige forretningsmodeller, hovedsakelig innenfor mat, tekstil og kosmetikk bransjen, derfor er opptak fra disse fagområdene relevant.

Arbeidserfaring fra:

 • varehandelen
 • tekstilbransjen
 • restaurant- og matbransjen
 • blomster, interiør og design
 • håndverk og produktutvikling
 • kosmetikkbransjen
 • salg og administrasjon
 • logistikkbransjen
 • servicebransjen

Under følger eksempler på hva som anses som relevant realkompetanse (opplistingen er ikke uttømmende):

Eksempler på arbeidserfaring knyttet til funksjoner:

 • Funksjoner innenfor salg, markedsføring og kommunikasjon
 • Innkjøp og anskaffelser
 • Logistikk og lagermedarbeider
 • Avfallshåndtering og gjenbruk
 • Energi, ventilasjon og varmeanlegg
 • Medarbeider detaljhandel
 • Erfaring fra eget firma

Relevant realkompetanse –utdanning/kurs:

 • Utdanning/kurs innenfor eksempelområdene nevnt i tilknytning til arbeidserfaring
 • Folkehøyskole
 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Ikke fullført videregående opplæring vurderes i tillegg til annen erfaring

Annet:

 • Gründererfaring
 • Frivillig arbeid i f.eks. idrettslag, humanitære organisasjoner og borettslag
 • Erfaring innen SoMe, blogging og utvikling av hjemmesider mv.
 • Arbeidsinkludering og arbeidsmarkedstiltak

76.500 NOK inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 356. Lærerbøker kommer i tillegg. 

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

1. Etikk og bærekraft, Øyvind Kvalnes, Universitetsforlaget (2020), ISBN: 9788215043074

2. Restart – 7 veier til bærekraftige forretningsmodeller, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, Cappelen Damm akademisk (2018) 9788202553081

3. Grønn vekst, Per Espen Stokknes, Tiden (2020) ISBN: 9788210057694

4. Sirkulærøkonomi, Walter R. Stahel, Sintef, (2020) ISBN: 9788214063530 (Gratis i LMS)

5. Strategies for the Green Economy, Joel Makower, McGraw-Hill Professional (2008) ISBN: 9780071600309 

6. Logistikk, Eirill Bø, Universitetsforlaget (2016), ISBN: 9788215024424

7. Sustainability Accounting and Accountability, Matias Laine, Helen Tregidga og Jeffrey Unerman, Routledge (2021) Tredje utgave. ISBN 9781032023106

8. Ansvarlig og lønnsom, Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, Cappelen Damm Akademisk (2013) ISBN: 9788202394752 (Kap ligger gratis i LMS)

9.  Grønn Markedsføringsledelse, Arne Nygaard, Fagbokforlaget (2019), ISBN: 9788245024289

10.  Sustainable marketing, Michelle Carvill mfl, Bloomsbury Business (2021), ISBN 9781472979131

11. Internkommunikasjon, Randi Kveine og Bente Erlien, Universitetsforlaget (2019) ISBN: 9788215029788

12. Building your business the right way, Jennifer Lee, New World Library (2014), ISBN: 9781608682560

13. En fugl i hånden, Sarah Joy Lyons, Cappelen Damm Akademisk (2020) 9788202644734 

Det vil bli avholdt 5 ulike eksamener i de ulike emnene, hvor av noen vil bli muntlig presentasjon for lærer via zoom, noen vil bli korte skoleeksamener med alle hjelpemidler og noen er lengre prosjektoppgave eller kombinert skriftlig og muntlig eksamen.