For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Organisasjonspsykologi

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 6 800,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
1

Kurset Organisasjonspsykologi gir en fordypning og forståelse for problematikk knyttet til ledelse og organisasjon. Du får en grunnleggende innføring i ledelsesteorier og sentrale deler av organisasjonspsykologien. Gjennom denne innføringen vil du bli fortrolig med det begrepsapparatet som faget bruker, samt den tankegangen som kjennetegner faget.

Etter å ha gjennomført kurset, skal deltakeren ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om organisasjoners oppbygging og virkemåte. Det er særlig fokus på hvordan mennesker påvirker og påvirkes av det organisasjonsmessige samspill. Gruppeprosesser, konfliktløsning og samarbeidsprosesser er sentralt i kurset.

Dette emnet gir deg spennende innsikt i en rekke sentrale spørsmål knyttet til ledelse og organisasjon. Kurset gir deg forståelse for samspillet mellom individ og organisasjon. Du lærer om psykologi på individplan, samspill i grupper og organisasjonen sett i et lederperspektiv.

 • Motivasjon og læring
 • Psykologi, organisasjonsteori og dynamiske prosesser
 • Kognitive prosesser og sosiale prosesser
 • Ledelse og styringsprosesser
 • Verdier og organisasjonskultur
 • Trivsel, motivasjon og ytelse
 • Stressmestring og konflikthåndtering
 • Ulike personlighetstyper
 • Sosiale prosesser som påvirker organisasjoners yteevne
 • Ledelsesproblematikk i en organisasjon

Studietimer:
100
Innsendinger:
1

 • Organisasjonens omgivelser, formål, interessenter og rammebetingelser
 • Organisasjoners adferd
 • Anvende teorier og modeller som grunnlag for å analysere organisasjoner og mellommenneskelige prosesser i organisasjonen
 • Individuelle faktorer som påvirker ytelsen i en operasjonell og strategisk sammenheng
 • Mellommenneskelige- og gruppeprosessers innvirkning på organisasjonens prestasjoner

 • HR-relaterte oppgaver
 • Oppgaver som innebærer ledelse av andre
 • Selgere, prosjektledere og andre som samarbeider på tvers av avdelinger

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.