For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Påbygging til studiekompetanse for deg som har Vg1 og Vg2 yrkesfag

Utdanningsnivå:
Påbygging til studiekompetanse
Pris:
kr 33 500,-
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
27

Dette kurset passer for deg som har påbegynt en yrkesutdanning / tatt Vg1 og Vg2 yrkesfag, og som ønsker generell studiekompetanse. Ved å fullføre fagene som inngår i denne pakken, vil du oppnå generell studiekompetanse og dermed bli kvalifisert for høyere utdanning ved høyskole og universitet.

Velg dette kurset dersom du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen yrkesfaglig retning. 

Ønsker du kun å ta opp enkeltfag? Klikk på faget du trenger og bestill ett fag av gangen. NB! Sjekk med din lokale videregående skole hvilke fag du trenger for å oppnå generell studiekompetanse.

Har du ingen yrkesfaglig utdanning fra før, og ønsker generell studiekompetanse? da bør du velge Generell studiekompetanse. 

Mer info om videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Dette kurset passer for deg som ønsker norskkunnskaper på Vg3-nivå i videregående opplæring. Kurset er en påbygging til Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Bestått eksamen i faget inngår i kravene for å oppnå generell studiekompetanse.

 

Les mer...

Pris:
kr 11 600,-
Studietimer:
281
Innsendinger:
6
Fagkode:
NOR1231/32/33

Dette er kurset for deg som ønsker den praktiske varianten av fellesfaget Matematikk påbygging til generell studiekompetanse, i Vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.

Emnet tar for seg følgende tema:

 • Potenser og prosenter
 • Tabeller og diagrammer
 • Sentralmål og spredningsmål
 • Rette linjer og lineære funksjoner
 • Funksjoner og vekst
 • Sannsynlighetsregning

Les mer...

Pris:
kr 6 400,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
6
Fagkode:
MAT1005

Dette er kurset for deg som vil ta naturfag Vg3 påbygg i videregående opplæring. Bestått eksamen i faget inngår i kravene for å oppnå generell studiekompetanse.

Dette kurset tar for seg blant annet:

 • Naturvitenskap og forskning
 • Teknologi som påvirker samfunnsutviklingen og livsmiljøet vårt
 • Hvordan verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold
 • Bærekraftig utvikling

Les mer...

Pris:
kr 3 800,-
Studietimer:
84
Innsendinger:
4
Fagkode:
NAT1003

Kurset passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse ved å ta påbygg etter et yrkesfaglig utdanningsløp.

Kurset tar for seg blant annet:

 • Førhistorisk tid, de første sivilisasjoner og antikkens Hellas og Romerriket
 • Middelalder og vikingtid
 • Næringsutvikling og demokratiutvikling i Norge
 • Politiske revolusjoner
 • Den industrielle revolusjon
 • Imperialisme og nasjonalisme
 • Kommunisme og nazisme
 • Første verdenskrig
 • Andre verdenskrig og den kalde krigen
 • Etterkrigstid og globalisering
 • Minoriteter i Norge
 • Utviklingen i Kina
 • Konflikten i Midtøsten

Les mer...

Pris:
kr 6 000,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
HIS1003

Sosialkunnskap er ett av fire fag innenfor programområdet Politikk, individ og samfunn, og det kan inngå som det valgfrie programfaget i påbygging til studiekompetanse.

Nettkurs i sosialkunnskap SAM3051

Sosialkunnskap er et viktig og spennende fag som innbyr til refleksjon. Det handler om hvordan et samfunn fungerer, hvorfor det er blitt slik, din rolle i samfunnet, livsfasene, politikk, velferd, fattigdom, ulikheter og menneskerettigheter. 

Kurset er laget i samarbeid med historiker og forfatter Aage G. Sivertsen, og inneholder varierte læringsressurser. Det forbereder til skriftlig privatisteksamen i faget. 

Du får: 

 • Videoforelesninger 
 • Oppsummerende tekster 
 • Interaktive oppgaver og tester 
 • Innsendingsoppgaver og veiledning fra lærer 
 • Refleksjonsoppgaver og mulighet for samarbeid med andre studenter 
 • Tips til relevant fordypningsstoff 

Alle våre studenter inviteres også til kom i gang-webinar og eksamenswebinar. 

Kurset er oppdatert etter ny læreplan (LK20) og er bygget opp omkring de fire kjerneelementene i faget:  

 • Samfunnsvitenskapelige perspektiver og metode 
 • Velferdsstat og menneskerettigheter 
 • Livsmestring og livsfaser 
 • Sosiale problemer og utenforskap 

 

Les mer...

Pris:
kr 5 600,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
4
Fagkode:
SAM3051

Kroppsøving Vg3 passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse ved å ta påbygg etter yrkesfaglig utdanning. 

Kurset gir teoretiske ferdigheter innen idrett, dans, friluftsliv, trening og livsstil og viktige emner som er:

 • Personlig trening
 • Helsefremmende livsstil
 • Verdien av fysisk aktivitet
 • Friluftsliv med særlig vekt på forvaltning og bærekraftig bruk av naturen
 • Sikkerhet i naturen

Les mer...

Pris:
kr 2 300,-
Studietimer:
56
Innsendinger:
2
Fagkode:
KRO1006

Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Kursene inneholder fagstoff, øvingsoppgaver og interaktive oppgaver. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen. De fleste kursene har diskusjonsforum for studenter og eksamenswebinarer hvert semester. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Våre studieveiledere hjelper deg med råd om studieteknikk, eksamensoppmelding eller andre spørsmål om studiene.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Dette kurset forbereder deg til de teoretiske eksamenene i videregående skole. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året. Det er fylkene som arrangerer eksamen. Du må selv melde deg opp til privatisteksamen i det fylket du ønsker å ta eksamen i. Våre studieveiledere hjelper deg mer enn gjerne om du har spørsmål om påmelding til eksamen. Eksamensperiodene er i mai/juni og november/desember.

Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris for forbedringsfag varierer fra fylke til fylke.

Generell studiekompetanse bygger grunnmuren for høyere utdanning, opptak til høyskoler og universitet som igjen gir deg svært mange yrkesmuligheter.

  For videregående opplæring er det læreplanen, ikke pensum, som regulerer hvilken kompetanse studentene skal oppnå. Boklisten er derfor veiledende.

  Til de fleste kursene er det anbefalt lærebøker, og dette finner du god informasjon om på kursenes introduksjonssider. Mange av lærebøkene på videregående opplæring finnes i digitale utgaver slik at du kan få tilgang til dem umiddelbart når du starter på kurset. En digital lærebok koster mindre enn papirutgaven. 

  Fagfornyelsen innebærer en omfattende endring av alle læreplaner i den videregående skolen. De fleste fagene er de samme, men innholdet blir nytt. 

  Innføringen av de nye læreplanene (LK20) startet i 2020, og først ut var fagene på Vg1. Det er nå bare de nye læreplanene på Vg1 som gjelder, og man kan ikke lenger ta privatisteksamen etter gamle læreplaner (LK06). Vg1-fagene du tar hos oss er oppdatert etter den nye lærerplanen. 

   

  Vg2-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2022. Du som student vil få tilbud om å flyttes over til det nye kurset (LK20) når dette er klart. Det anbefales derfor å planlegge hvilke kurs du ønsker å avlegge eksamen i først, våre studieveiledere hjelper deg gjerne med dette.

  Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2023. 

  NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe.