For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt Vg1 og Vg2 yrkesfag

Utdanningsnivå:
Påbygging til studiekompetanse
Pris:
kr 31 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
18 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
28

Dette studiet passer for deg som har påbegynt en yrkesutdanning / tatt Vg1 og Vg2 yrkesfag, og som ønsker generell studiekompetanse. Ved å fullføre fagene som inngår i denne pakken, vil du oppnå generell studiekompetanse og dermed bli kvalifisert for høyere utdanning ved høyskole og universitet.

Velg dette studiet dersom du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 innen yrkesfaglig retning. 

Ønsker du kun å ta opp enkeltfag? Klikk på faget du trenger og bestill ett fag av gangen. NB! Sjekk med din lokale videregående skole hvilke fag du trenger for å oppnå generell studiekompetanse.

Har du ingen yrkesfaglig utdanning fra før, og ønsker generell studiekompetanse? da bør du velge Generell studiekompetanse. 

Mer info om videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Dette kurset passer for deg som ønsker norskkunnskaper på Vg3-nivå i videregående opplæring. Kurset er en påbygging til Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Bestått eksamen i faget inngår i kravene for å oppnå generell studiekompetanse.

 • Kurset dekker kravene til muntlig og skriftlig eksamen. Du vil få skrivetrening både på bokmål og nynorsk
 • Muntlige tekster
 • Skriftlige tekster
 • Sammensatte tekster
 • Språk og kultur

Studietimer:
281
Innsendinger:
6
Fagkode:
NOR1231/32/33

Dette er kurset for deg som ønsker den praktiske varianten av fellesfaget Matematikk påbygging til generell studiekompetanse, i Vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.

Emnet tar for seg følgende tema:

 • Potenser og prosenter
 • Tabeller og diagrammer
 • Sentralmål og spredningsmål
 • Rette linjer og lineære funksjoner
 • Funksjoner og vekst
 • Sannsynlighetsregning

Pris:
kr 6 700,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
6
Fagkode:
MAT1005

Dette er kurset for deg som vil ta naturfag Vg3 påbygg i videregående opplæring. Dette kurset tar for seg bl.a.:

 • Naturvitenskap og forskning
 • Teknologi som påvirker samfunnsutviklingen og livsmiljøet vårt
 • Hvordan verne om naturressurser, bevare biologisk mangfold
 • Bærekraftig utvikling

Pris:
kr 6 750,-
Studietimer:
84
Innsendinger:
4
Fagkode:
NAT1003

Kurset passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse ved å ta påbygg etter et yrkesfaglig utdanningsløp. Kurset tar for seg bl.a:

 • Førhistorisk tid, de første sivilisasjoner og antikkens Hellas og Romerriket
 • Middelalder og vikingtid
 • Næringsutvikling og demokratiutvikling i Norge
 • Politiske revolusjoner
 • Den industrielle revolusjon
 • Imperialisme og nasjonalisme
 • Kommunisme og nazisme
 • Første verdenskrig
 • Andre verdenskrig og den kalde krigen
 • Etterkrigstid og globalisering
 • Minoriteter i Norge
 • Utviklingen i Kina
 • Konflikten i Midtøsten

Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
HIS1003

Kroppsøving Vg3 passer for deg som ønsker å oppnå generell studiekompetanse ved å ta påbygg etter yrkesfaglig utdanning. 

Kurset gir teoretiske ferdigheter innen idrett, dans, friluftsliv, trening og livsstil og viktige emner som er:

 • Personlig trening
 • Helsefremmende livsstil
 • Verdien av fysisk aktivitet
 • Friluftsliv med særlig vekt på forvaltning og bærekraftig bruk av naturen
 • Sikkerhet i naturen

Pris:
kr 4 500,-
Studietimer:
56
Innsendinger:
2
Fagkode:
KRO1006

Sosialkunnskap er ett av fire fag innenfor programområdet Politikk individ og samfunn

Kurset tar for seg de fem hovedområdene i læreplanen for faget:

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder

 • om å formulere problemstilling, bearbeide og presentere informasjon, metoder og etiske spørsmål, praktiske opplegg til mindre undersøkelser

Livsfasene

 • behov og sosialisering, oppvekstmiljø, ungdomstid, samliv, omsorg og psykiske kriser

Velferdsforskjeller

 • analyse og definisjon av begrepet velferd, hva er ”det gode liv”? Velferdssituasjonen til ulike grupper, tiltak og tilpasninger

Sosiale problemer

 • psykologiske og sosiologiske teorier om årsaker til sosiale problemer, tilknytning til økonomiske og teknologiske drivkrefter i samfunnet, følger for individet og samfunnet

Velferdsstat og menneskerettigheter

 • om hvordan velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk på statlig og kommunalt nivå. Menneskerettighetenes historiske utvikling og situasjonen i Norge i dag, kontroll og utfordringer nasjonalt og internasjonalt

Pris:
kr 11 950,-
Studietimer:
140
Innsendinger:
5
Fagkode:
SAM3016

Generell studiekompetanse er en bred allmennfaglig utdanning som danner grunnlag for opptak ved høgskole og universitet.

Generell studiekompetanse bygger grunnmuren for høyere utdanning, opptak til høyskoler og universitet som igjen gir deg svært mange yrkesmuligheter.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året over hele landet, ved videregående skoler som har den studieretningen du tar utdanning på. Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no

Frister for oppmelding varierer, men er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris for forbedringsfag varierer fra fylke til fylke.

I forbindelse med fagfornyelsen, kommer nye læreplaner i alle fag på videregående. Først ut er Vg1, og vi holder på med utvikling av nye kurs etter nye læreplaner for disse fagene. Vg1-kursene lanseres fortløpende vår/sommer 2021. Vg2 og Vg3 kommer de påfølgende årene. Inntil nye kurs er på plass, er det ingenting i veien for å kjøpe kurs etter LK06-læreplan, men du må være klar over følgende: 

Vg1-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2021. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2021. 

Vg2-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2022. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2022. 

Vg3-fag: Siste eksamensgjennomføring er høsten 2023. Det betyr at kurset du starter på hos oss i dag, må være fullført i sin helhet innen høsten 2023. 

NB! Avlegger du dine eksamener semesteret før siste mulige semester for eksamensgjennomføring, har du en sikkerhetsmargin og mulighet for konteeksamen, dersom du skulle være uheldig å stryke til eksamen eller om noe annet skulle inntreffe. 

For mer informasjon, les: Hva er fagfornyelsen? på Udir sine sider.