For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Regnskapsmedarbeider

Utdanningsnivå:
Fagskole
Pris:
kr 46 100,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30
Innsendinger:
5
kvinnelig regnskapsmedarbeider jobber med excel ark på to datamaskiner

Ønsker du en kort, yrkesrettet utdannelse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet? Fagskoleutdanningen Regnskapsmedarbeider gir deg en bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Nettstudiet er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning.

Hva går utdanningen Regnskapsmedarbeider ut på? 

Utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet grunnleggende regnskapsteori, behandling av innkommende og utgående pengestrømmer i regnskapssystemet og lønnskjøring i Vismaprogrammet Tripletex. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å utføre regnskapet på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Dette får du: 

 • Sertifisering i Tripletex
 • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring og lover og regler
 • Innføring i lovverket for regnskap og lønnsområdet
 • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
 • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag en i en bedrift

Regnskapsmedarbeider fagskole

Bor du i for eksempel Tromsø eller Bergen? Hos oss kan du ta regnskapsutdanning på nett og studere uansett hvor du bor - alt du trenger er en PC og internett. Vår nettskole gir deg fleksibiliteten du trenger for å lande drømmejobben innen regnskap. Ta regnskapsmedarbeider deltid, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil, og ved siden av jobb eller familieliv. 

Videre studiemuligheter etter utdannelsen Regnskapsmedarbeider

Ga Regnskapsmedarbeider mersmak? Fordyp deg enda mer i fagfeltet og fortsett på de siste to semestrene av Regnskapskonsulent. Denne utdanningen gir deg 30 studiepoeng til, og går enda mer i dybden på regnskapsfaget. Ved å bygge på videre på Regnskapsmedarbeider med ett år til vil du bli regnskapskonsulent. 

Andre spennende kurs som kan kombineres med Regnskapsmedarbeider: 

 • Konflikter på jobben gir deg en grundig innføring i hvordan du skal opptre som en konflikthåndterer.
 • Den digitale arbeidsplassen er et praktisk kurs for deg som ønsker kunnskap og verktøyene som behøves for å gå fra en såkalt "kontorleder" til en fremoverlent digital leder.
 • Organisasjon og ledelse handler om å skape et godt arbeidsmiljø og lede på en slik måte at medarbeiderne blir motiverte og samarbeider på best mulig måte, slik at bedriften skal gå med overskudd for å skape trygge og sikre arbeidsplasser på lang sikt.

Emnet vil gi deg grunnleggende kunnskap innen regnskap. Det legges spesiell vekt på regnskapsforståelse, regnskapsføring og sentrale problemer knyttet til periodeavslutninger. Her blir det gjennomgang av teori, samt at du skal løse oppgaver.

Les mer...

Pris:
kr 8 000,-
Studietimer:
150
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Gjennom dette emnet vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen. 

Les mer...

Pris:
kr 15 700,-
Studietimer:
250
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
10 poeng

Emnet omfatter generell regnskapsføring i regnskapssystemet Tripletex. 

Du vil lære å føre regnskap, fra oppstart til avslutning. Du vil måtte bygge opp kontoplanen etter bedriftens behov ifølge Norsk standard, opprette kunder og leverandører, føre bilag og fakturere. For å kunne følge opp kundene vil emne også ta deg gjennom purre og inkassorutiner. Gjennom å opprette nødvendige rapporter, samt foreta budsjettering i regnskapssystemet vil du få nødvendig kunnskap til å kunne følge med på selskapets økonomiske situasjon.

Gjennom arbeidet med emnet skal du også opparbeide en forståelse for regnskapets betydning som informasjonskilde og styringsverktøy.

Studietimer:
150
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Gjennom god personaladministrasjon følger du opp ansatte i en bedrift, og sikrer at gode rutiner og kontroller er etablert og blir fulgt. Gode rutiner og kompetanse på området vil føre til trygge arbeidsforhold og god personalbehandling. Dette emnet gir en innføring i personaladministrasjon og noen grunnleggende prinsipper man må kjenne til som arbeidsgiver. 

Les mer...

Pris:
kr 8 000,-
Studietimer:
150
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Dette emnet tar for seg hvordan man skal kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du lære å legge inn opplysninger om selskapet, ansatte, oppstarts verdier, og å føre lønn hver måned. Du vil også lære å korrigere eventuelle tidligere feil.

Arbeidet med lønn er også en svært viktig oppgave knyttet til bedriftens økonomistyringssystem. Lønnsposten utgjør gjerne en betydelig utgiftspost hos de fleste bedrifter. Emnet vil derfor også gi deg kjennskap til hvilke lover og regler som omhandler både lønnsteori og ansatte. I tillegg til viktige begreper, for å kunne forstå lønnsfaget på et grunnleggende nivå. 

Studietimer:
150
Innsendinger:
1
Studiepoeng:
5 poeng

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene, kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver. 

Denne utdanningen tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Du melder deg opp til eksamen når du er klar for det, i eksamensperiodene mai/juni og november/desember.

I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du innsendingsoppgaver og arbeidskrav, slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen.

Denne utdanningen gir deg en etterspurt kompetanse som vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innen regnskap og økonomi. Du vil etter endt utdanning kunne jobbe med generell regnskapsføring og enkel lønnskjøring i privat og offentlig sektor. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Eksamen i Grunnleggende regnskap kan du ta etter endt kurs, når du selv ønsker det. De andre eksamenene må du melde deg opp til og de gjennomføres under eksamensperioden 15.mai - 15. juni/15. november - 15. desember.

Regnskapsmedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Overordnede kunnskaper

Etter fullført utdanning har du:

 • Kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som normalt brukes innen regnskap for små og mellomstore foretak
 • Forståelse for sentrale tema som omhandler regnskaps- og bokføringsprinsipper
 • Innsikt i relevant regelverk, standarder, avtaler og krav til kvalitet for regnskap
 • Innsikt i relevant regelverk og avtaler som berører lønn- og personalarbeid
 • Bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet regnskap og lønn
 • Kunnskap om hvordan utvikling av regnskapsfaget og regnskapsstandarder skjer, og aktørens rolle i utviklingen
 • En grunnleggende forståelse for ulike selskapsformer, og overblikk på hvordan et foretak er organisert
 • Innsikt i hvordan Norsk Kontoplan benyttes i regnskapsarbeid
 • Kunnskap om rutinene for lønns og tilhørende personalarbeidet
 • Kunnskap om hvordan du kan oppdatere kunnskapen din innenfor regnskap, lønn og personalarbeid, både gjennom informasjonshenting og kjennskap til abonnentsmuligheter til nettressurser
 • Innsikt i regnskaps- og lønnssystemers funksjonalitet, muligheter og begrensninger
 • Innsikt i regnskapsføring fra oppstart av et firma til klargjøring av årsoppgjør i små foretak
 • Forståelse for regnskapsbransjens betydning i et samfunns- og verdiskapingsper­spektiv

Overordnede ferdigheter

Etter fullført utdanning, kan du:

 • Bruke relevante og utvalgte lover, forskrifter, regelverk og prinsipper for regnskaps-, lønns- og personalrelaterte problemstillinger (teoretiske og praktiske) for små foretak
 • Kartlegge foretakets økonomiske stilling på basis av regnskapet, og identifisere avvik fra budsjett, samt kan foreslå korrigerende tiltak
 • Bruke relevante regnskaps- og lønnssystemer med den funksjonalitet som til enhver tid benyttes
 • Føre et regnskap fra inngående saldo til årsavslutning i regnskapssystemet i alle typer bedrifter innen offentlig- og privat sektor
 • Kjøre komplett lønn i lønnssystemet, anvende arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven
 • Finne informasjon og fagstoff om gjeldende regler for regnskaps-, lønns- og personalarbeid samt fortolkninger av disse

Overordnet generell kompetanse

Du lærer å:

 • Forstå regnskapsfaglige prinsipper som ligger til grunn for regnskapsføring
 • Bruke den etiske grunnholdningen du har lært, til etterlevelse av regelverk og lojalitet mot lovgiver, som skaper tillit og respekt både hos kollegaer, ledelse, myndigheter og forretningsforbindelser, og som bygger oppunder allmennhetens tillit og syn på utøverne av regnskapsføringsyrket
 • Utføre regnskapstekniske oppgaver og analyser etter forespørsel fra oppdragsgiver og andre målgruppers behov
 • Bygge relasjoner med andre utøvere av regnskapsyrket gjennom samarbeid og gjensidig respekt
 • Utvikle gode rutiner og organisering for regnskap

Grunnleggende regnskap ISBN: 9788205510784

HR-boka, EAN ISBN: 9788205524484

Norsk Standard Kontoplan: NS 4102:2005. Utgave 5 (2005-12-01). Denne boken kan du vente med å kjøpe til du har blitt student. Inne i nettskolen vil du som student finne informasjon om studentrabatt og kjøp av bok.

Anita tok fagskoleutdanning via nettstudier. Fikk A i alle fag.

Anita, Regnskapsmedarbeider

Relaterte studier