For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Saksbehandling i helse- og sosialsektoren

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 16 800,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
6

Kurset setter deg inn i de grunnleggende reglene som saksbehandling innen helse- og omsorgssektoren. Det er økende krav til forvaltning og tjenesteyting på dette området, ikke minst siden samhandlingsreformen trådte i kraft. God forståelse av hvordan lover og forskrifter regulerer befolkningens rettigheter og plikter er en grunnforutsetning for å kunne yte forsvarlige tjenester og utøve forsvarlig saksbehandling. Studiet gir grunnleggende saksbehandlerkompetanse og kvalifiserer deg for arbeid innen dette feltet.

Kursets hovedmål er å gi studentene en oversikt over rettigheter og plikter i helse- og omsorgstjenesten. Studiet skal videre bidra til at studentene får kunnskaper om og ferdigheter til å forvalte helse- og omsorgstjenestene.

Velferd og rettssikkerhet henger sammen: velferd sikres gjennom lovfestede rettigheter til ytelser og tjenester for dem som har behov for dette og saksbehandlingsreglene ivaretar rettssikkerheten gjennom en rekke krav som stilles til forvaltningen ved tildeling og fordeling av disse ytelsene og tjenestene.

Kurset setter deg inn i de grunnleggende reglene som saksbehandling innen den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Det er økende krav til kommunens forvaltning og tjenesteyting på dette området, ikke minst siden samhandlingsreformen trådte i kraft. God forståelse av hvordan lover og forskrifter regulerer befolkningens rettigheter og kommunens plikter er en grunnforutsetning for å kunne yte forsvarlige tjenester og utøve forsvarlig saksbehandling.

Studiet gir grunnleggende saksbehandlerkompetanse og kvalifiserer deg for arbeid innen dette feltet.

Studieenhet 1: Statlig organisering og juridisk metode

Studieenhet 2: Relevante lover og forskrifter i saksbehandlingen

Studieenhet 3: Kommunal organisering og materielle lovkrav. Pasienter og brukeres rett til kommunale helse- og omsorgstjenester

Studieenhet 4: Saksutredningsfasen

Studieenhet 5: Vedtaksfasen

Studieenhet 6: Klagesaksfasen

Studietimer:
345
Innsendinger:
6

Etter endt utdanning skal du kunne gjennomføre faglig forsvarlig saksbehandling i saker som gjelder tildeling og bortfall av tjenester i helse- og omsorgstjenesten. Du skal kunne se sammenhengen mellom lovregulering, velferd og rettssikkerhet og være bevisst på det ansvar man har når man forvalter offentlige velferdsgoder.

Du skal kunne se til at tjenesteytingen er i tråd med aktuelle myndighetskrav. Du skal kunne forberede en sak til administrativ eller politisk behandling. Du vil også få kunnskap om hvilke faktorer som påvirker det rettslige og faglige skjønn når myndighetskrav og individuelle rettigheter vurderes opp mot politiske beslutninger og etiske vurderinger.

Det er behov for saksbehandlerkompetanse i den kommunale helsetjenesten, spesial helsetjenesten, bestillerkontor/utførerkontor og andre deler av helse- og sosialtjenesten – privat og offentlig.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formell opptakskrav

Kurset har ikke eksamen.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.