For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Saksbehandling i helse- og omsorgssektoren

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 17 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
6

Utdanningen setter deg inn i de grunnleggende reglene som saksbehandling innen helse- og omsorgssektoren. Det er økende krav til forvaltning og tjenesteyting på dette området, ikke minst siden samhandlingsreformen trådte i kraft. God forståelse av hvordan lover og forskrifter regulerer befolkningens rettigheter og plikter er en grunnforutsetning for å kunne utøve forsvarlig saksbehandling. Utdanningen gir grunnleggende saksbehandlerkompetanse og kvalifiserer deg for arbeid innen feltet.

Utdanningen gir studentene en oversikt over rettigheter og plikter i helse- og omsorgstjenesten. Samt bidra til at studentene får kunnskaper om- og ferdigheter til å forvalte helse- og omsorgstjenestene.

Velferd og rettssikkerhet henger sammen: velferd sikres gjennom lovfestede rettigheter til ytelser og tjenester for dem som har behov for dette og saksbehandlingsreglene ivaretar rettssikkerheten gjennom en rekke krav som stilles til forvaltningen ved tildeling og fordeling av disse ytelsene og tjenestene.

Utdanningen, Saksbehandling i helse- og omsorgssektoren skal gi deg grunnleggende saksbehandlerkompetanse og kvalifiserer deg for dette arbeidet. Pensumet i kurset vil omhandle følgende temaer:

Studieenhet 1: Statlig organisering og juridisk metode

Studieenhet 2: Relevante lover og forskrifter i saksbehandlingen

Studieenhet 3: Kommunal organisering og materielle lovkrav. Pasienter og brukeres rett til kommunale helse- og omsorgstjenester

Studieenhet 4: Saksutredningsfasen

Studieenhet 5: Vedtaksfasen

Studieenhet 6: Klagesaksfasen

Kurset setter deg inn i de grunnleggende reglene som saksbehandling innen den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Det er økende krav til kommunens forvaltning og tjenesteyting på dette området, ikke minst siden samhandlingsreformen trådte i kraft. God forståelse av hvordan lover og forskrifter regulerer befolkningens rettigheter og kommunens plikter er en grunnforutsetning for å kunne yte forsvarlige tjenester og utøve forsvarlig saksbehandling.

Studiet gir grunnleggende saksbehandlerkompetanse og kvalifiserer deg for arbeid innen dette feltet.

Studieenhet 1: Statlig organisering og juridisk metode

Studieenhet 2: Relevante lover og forskrifter i saksbehandlingen

Studieenhet 3: Kommunal organisering og materielle lovkrav. Pasienter og brukeres rett til kommunale helse- og omsorgstjenester

Studieenhet 4: Saksutredningsfasen

Studieenhet 5: Vedtaksfasen

Studieenhet 6: Klagesaksfasen

Studietimer:
345
Innsendinger:
6

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er behov for saksbehandlerkompetanse i den kommunale helsetjenesten, spesial helsetjenesten, bestillerkontor/utførerkontor og andre deler av helse- og sosialtjenesten – privat og offentlig.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.

Etter endt utdanning skal du kunne gjennomføre faglig forsvarlig saksbehandling i saker som gjelder tildeling og bortfall av tjenester i helse- og omsorgstjenesten. Du skal kunne se sammenhengen mellom lovregulering, velferd og rettssikkerhet, samt være bevisst på ansvaret man forvalter over offentlige velferdsgoder.

Videre skal du skal kunne se til at tjenesteytingen er i tråd med aktuelle myndighetskrav. Du skal kunne forberede en sak til administrativ eller politisk behandling. I tillegg vil du få kunnskap om hvilke faktorer som påvirker det rettslige og faglige skjønn når myndighetskrav og individuelle rettigheter vurderes opp mot politiske beslutninger og etiske vurderinger.

Ingen formelle opptakskrav.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

  • Helse og jus 9. utgaveISBN: 9788205524873
  • Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenestenISBN: 9788244621243

Relaterte studier

Yrkesrettet utdanning og kurs

Medisinsk sekretær

Yrkesrettet utdanning og kurs

Kontormedarbeider