Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Regnskapsmedarbeider

Vår fagskoleutdanning, Regnskapsmedarbeider, gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å utføre regnskapet på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag.

Studiepoeng

30

Studietid

6 mnd

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Regnskapsmedarbeider

Kr 41 500,-

Beskrivelse

Utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet grunnleggende regnskapsteori, behandling av innkommende og utgående pengestrømmer i regnskapssystemet og lønnskjøring i Vismaprogrammet Tripletex. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning.

Dette får du:

  • En grunnleggende innføring i regnskap med bokføring og lover og regler
  • Innføring i lovverket for regnskap og lønnsområdet
  • Fokus på føring av regnskap i regnskapssystem, og lønn i et lønnssystem
  • Praktisk rettet studie med fokus på å kunne fungere fra dag en i en bedrift

Når du har fullført utdanningen, Regnskapsmedarbeider, har du mulighet til å fortsette videre ved å ta andre semester på utdanningen, Regnskapskonsulent. Denne utdanningen gir 60 studiepoeng, og går enda mer i dybden på regnskapsfaget. 

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

Gjennomføring:
  • Stedbasert: denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert (heltid/dagtid) - neste studiestart august 2021
  • Nettstudier: denne utdanningen tilbys også som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart januar 2021

Last ned informasjon om Regnskapsmedarbeider

Obligatoriske emner

Regnskap

Dette emnet gir deg grunnlag for å kunne være med i det daglige regnskapsarbeidet, og for å forstå hvilken plass dette arbeidet har i det helhetlige regnskapssystemet.

Regnskapssystem

Dette emnet omfatter generell regnskapsføring i regnskapssystemet Visma Tripletex.

Lønn og personal

Hovedvekten i emnet ligger på å kjøre lønn i et lønnssystem. Her vil du lære å legge inn opplysninger om selskapet, ansatte, oppstarts verdier, og å føre lønn hver måned.

Semesteroppgave

Semesteroppgaven omfatter føring av et fullstendig regnskap fra inngående saldobalanse, bilagsføring og et enkelt årsoppgjør. Du skal vise at du behersker bilagshåndtering, kunne foreta korrigeringer, følge med frister og ta ut alle etterspurte regnskapsrapporter og rapporter til det offentlige fra regnskapssystemet. Du skal føre et regnskap fra inngående balanse og avslutte mot et enkelt årsoppgjør.

Mer informasjon

Studiestart stedbasert

Studieoppstart høsten 2021

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen. 

Ved NKI praktiserer vi med Bring your own Device. Les mer om dette her. 

ETT SEMESTER PÅ DAGTID

Regnskapsmedarbeider tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Undervisningen er lagt opp slik for at det skal være mulig å kombinere utdanningen med for eksempel henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

Studiestart nettutdanning

Nettutdanning høst 2021: oppstart i januar og i august. 

TO SEMESTRE PÅ NETT

Utdanningen som Regnskapsmedarbeider tilbys også som en nettutdanning over to semestre.

Karrieremuligheter

Denne utdanningen gir deg en etterspurt kompetanse som vil kvalifisere deg for et bredt spekter av jobber innen regnskap og økonomi. Du vil etter endt utdanning kunne jobbe med generell regnskapsføring og enkel lønnskjøring i privat og offentlig sektor. Mange får jobb i en økonomi-/regnskapsavdeling eller i et regnskapsbyrå.

Pris

Stedbasert: Kr 59.800,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Noen lærebøker kommer i tillegg.

Nettstudier: Kr 41.500,- inklusiv registreringsavgift, eksamensavgift og Office 365. Lærebøker kommer i tillegg.

Regnskapsmedarbeider er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Eksamen

Studentene går opp til eksamen i følgende emner:

  1. Regnskap
  2. Regnskapssystem
  3. Lønn og personal
  4. Semesteroppgave

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive semesteroppgaven, utstedes vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk